Sabri Ok: Er is sprake van een buitengewone situatie

  • Zuid-Koerdistan

Sabri Ok, lid van de Uitvoerende Raad van de Unie der Koerdische Gemeenschappen (KCK), gaf tijdens een interview met ANF Nieuwsagentschap commentaar op de huidige situatie van Abdullah Öcalan. Volgens Ok is er informatie dat een delegatie van het Anti-folteringscomité van de Raad van Europa (CPT) twee keer naar het gevangeniseiland Imrali is gereisd, maar dat er bij geen van beide bezoeken gesprekken met Öcalan hebben plaatsgevonden. Het onderwerp roept scepticisme en woede op, zegt Ok: “We weten niet precies wat er aan de hand is, maar we weten dat de situatie ernstig is. Er is een buitengewone situatie die voor ons en onze mensen geheim wordt gehouden.”

Geen willekeurige gevangene

Ok wijst erop dat Abdullah Öcalan al bijna 24 jaar geïsoleerd zit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Imrali en dat er sinds maart vorig jaar geen teken van leven meer is. De Turkse staat en het AKP/MHP-regime zetten Öcalan met alle middelen en middelen onder druk, het laatste contact met zijn advocaten vond plaats in augustus 2019, legt Ok uit en zegt:

“Zoals bekend is Rêber Apo [Abdullah Öcalan] geen gewone gevangene. De hele wereld weet wie Rêber Apo is. Hij is de leider van het Koerdische volk en de schepper van het paradigma van democratische moderniteit. Dit paradigma raakt de hele samenleving en de mensheid, vooral vrouwen. Rêber Apo heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de 21e eeuw en vervult zijn taak op ideologische, theoretische en filosofische wijze.”

Was de CPT überhaupt op Imrali?

De kapitalistische moderniteit en de Turkse staat hadden last van de invloed van dit paradigma, zegt Ok: “Om deze reden oefenen ze onmenselijke druk uit op ons leiderschap en schenden ze alle wetten, zelfs het internationaal recht. Niet alleen de fascistische AKP/MHP-regering, maar ook krachten als de VS, Europa en de Raad van Europa, die deelnemen aan de internationale samenzwering, voeren het versterkte isolement uit. De CPT, het zogenaamde Comité ter Voorkoming van Foltering, heeft vanaf de eerste dag gefaald in haar taak om isolement te voorkomen. Het had een zeer politieke benadering nodig en negeerde de wettelijke criteria. Enige tijd geleden kondigde de CPT aan dat het Imrali had bezocht en een ontmoeting had gehad met Rêber Apo en Heval Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş en Hamili Yıldırım. Ze gaven echter geen informatie over de inhoud van de bijeenkomst en de gezondheidstoestand van Rêber Apo. Ze waren net op bezoek geweest. De advocaten van Rêber Apo vroegen vervolgens de CPT naar zijn gezondheidstoestand en vroegen om informatie. De CPT antwoordde niet op de advocaten, ze zeiden niet eens of ze Imrali al dan niet hadden bezocht. Dat zorgde voor een andere situatie.”

De ideeën van Öcalan mogen niet worden verspreid

“Waarom zei de CPT niet of er al dan niet een ontmoeting was met Rêber Apo?”, vraagt ​​Sabri Ok, eraan toevoegend: “Het lijdt geen twijfel dat Rêber Apo altijd meningen en voorstellen heeft over de Koerdische kwestie, over de democratisering van Turkije, Rojava, het Midden-Oosten en wereldontwikkelingen. De Turkse staat en internationale machten willen niet dat de ideeën en voorstellen van Rêber Apo worden gehoord en de samenleving bereiken. Omdat ze heel goed weten hoe belangrijk en effectief deze ideeën en meningen zijn. Wat ons sceptisch maakt, is de gezondheidstoestand van Rêber Apo. Als het CPT aangeeft een gesprek te hebben gehad, zullen de advocaten ook vragen naar de gezondheidstoestand van hun cliënt en zal het CPT daarop moeten antwoorden. Het CPT laat echter alle vragen onbeantwoord om dit te voorkomen, het wil niet antwoorden. Daarom is het onduidelijk of  ze Imrali bezovht hebben of niet. Wij als PKK en het Koerdische volk vinden deze kwestie erg belangrijk.”

De situatie is ernstig

“Er is informatie dat de CPT Imrali tweemaal heeft bezocht, maar Rêber Apo heeft de CPT bij beide bezoeken niet ontmoet. Het is terecht dat we deze kwestie sceptisch en met woede benaderen. We weten niet precies wat er aan de hand is, maar we weten dat de situatie ernstig is. Er is een noodtoestand. Dit wordt voor ons en onze mensen geheim gehouden. Daarom moeten onze mensen weten dat wat hier gebeurt niet normaal is, dat de situatie ernstig is. Het fascistische AKP/MHP-regime en de internationale machten weten heel goed wat het leven, de gezondheid en de ademhaling van Rêber Apo betekent voor het Koerdische volk. Rêber Apo staat voor ons bestaan, onze geschiedenis, ons leven, ons alles. Dit feit moet allereerst worden erkend.”

“Ze verbergen de waarheid en willen tijd kopen”

“We weten dat de Turkse staat en de krachten van de internationale samenzwering de waarheid niet willen delen met ons volk en onze partij. Ze verbergen de waarheid. Ze proberen tijd te winnen. We moeten weten wat ze in hun hoofd van plan zijn. Maar dit is geen normale situatie. Veel organisaties en individuen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het CPT is verantwoordelijk, het moet zijn taak zo snel mogelijk uitvoeren. Het moet eerlijk zijn, de houding van het Koerdische volk begrijpen en de feiten openbaar maken. Ook de Raad van Europa is verantwoordelijk. Hij toont reflexen over veel kwesties, maar handelt onverantwoordelijk als het gaat om het bestaan, het leven en de toekomst van het Koerdische volk. Deze aanpak is onaanvaardbaar. De Raad van Europa moet zijn rol spelen en deze gevaarlijke situatie voorkomen. De VS en alle internationale mogendheden zijn verantwoordelijk voor deze situatie. Het Koerdische volk en de PKK weten dit heel goed. Onze mensen, onze beweging en onze vrienden zullen ongetwijfeld volharden totdat deze kwestie is opgelost.”

“Er moet een overeenkomstig strijd zijn”

Sabri Ok zegt dat de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan een topprioriteit is: “Een samenleving waarvan de identiteit niet wordt erkend, wordt genegeerd. Dankzij de 50-jarige strijd en het werk van Rêber Apo en het volk hebben de Koerden vandaag niet alleen invloed op hun eigen toekomst, maar op de toekomst van het hele Midden-Oosten. Na zoveel werk en strijd moet Rêber Apo fysiek worden bevrijd. Zolang Rêber Apo niet bevrijd is, zal onze strijd doorgaan en nog meer groeien. Wij beschouwen deze informatie als belangrijk en serieus. Het thema is Rêber Apo. Onze mensen moeten ook erkennen dat deze situatie buitengewoon is en dat er een overeenkomstige strijd moet worden gevoerd.”

“We hebben het recht om te reageren op misdaad”

De situatie kan alleen worden opgelost door strijd op politiek en diplomatiek niveau en een volksopstand, zegt Sabri Ok: “De Turkse staat gebruikt dagelijks chemische wapens tegen de guerrillastrijders in de Medya-verdedigingszones. Er zijn ook beelden opgedoken waarop te zien is dat ze verboden wapens gebruiken. De vijand valt het Koerdische volk op alle mogelijke manieren aan. We zijn ons hiervan zonder twijfel bewust, we strijden met vastberadenheid en organisatie langs het pad dat is aangegeven door Rêber Apo. We hebben deze periode daarom gedefinieerd als een periode van bestaan ​​en niet-bestaan, die nog meer geldig is geworden door de ontwikkelingen met betrekking tot Rêber Apo.

De internationale organisaties, met name de CPT en de Raad van Europa, moeten de situatie ophelderen, het is hun plicht. Wij doen een beroep op u: als u uw plichten niet vervult, bent u opnieuw medeplichtig aan deze misdaad. We roepen ook onze mensen op, vooral Koerdische jongeren en vrouwen, en onze vrienden om dit proces te leiden. Ze moeten de huidige situatie niet accepteren en actie ondernemen totdat ze berichten van Rêber Apo ontvangen. Als de Turkse staat bezoeken aan Imrali verbiedt, betekent dit dat ze een misdaad begaan. Als zoiets gebeurt, hebben we het recht om dienovereenkomstig te reageren.”

 

Bron: ANF