Salih Muslim: De KDP verdoezelt de misdaden van de vijand

In een interview met ANF Nieuwsagenschap bekritiseert de medevoorzitter van de Democratische Eenheidspartij (PYD), Salih Muslim, de internationale houding ten opzichte van de oorlogsmisdaden die zijn begaan door het Turkse leger in de door guerrilla bezette Medya-verdedigingszones in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) en in Rojava, die de belangenpolitiek beschuldigt.

Hoe beoordeelt u de toename van het gebruik van chemische middelen en andere internationaal verboden wapens door het Turkse leger?

Laten we eerst eens kijken naar het beleid van Turkije ten aanzien van de Koerden. Vanaf het begin voerde het Turkse fascisme een uitroeiingspolitiek tegen het Koerdische volk. Vroeger werd het niet openlijk gezegd, maar nu wordt het heel duidelijk gezegd. Vroeger zei men dat het een kwestie van bestaan ​​was. Wat betekent deze bestaansvraag? Als Koerden zouden bestaan ​​of enige status hadden, zou dat de ondergang van Turkije betekenen. Laten we het zo bekijken: de uitroeiing van de Koerden gebeurt niet alleen door oorlog, niet alleen door geweld. De uitroeiing is altijd eerst met “zachte” middelen uitgevoerd, met maatregelen als assimilatie, gedwongen migratie, gerichte verarming, beperking van het leven en uitzetting. En ook het voorkomen van enig politiek werk… Zes partijen werden verboden in Turkije. Wat hebben deze partijen gedaan? Hebben ze de wapens opgenomen? Nee. Ze zijn sinds de jaren negentig politiek betrokken bij de Koerdische kwestie. De staat blokkeerde zowel politieke als diplomatieke kanalen. Ook sociale en culturele kanalen werden gesloten, waardoor er maar één mogelijkheid overbleef: de guerrilla.

De guerrilla is een legitiem middel om het Koerdische volk te verdedigen. Wat moet je doen als alle andere deuren gesloten zijn en je bestaan wordt bedreigd? Men zal zich verdedigen. Het bestaan van de guerrilla is een legitieme verdediging. Het is nooit iets anders geweest. De guerrilla’s zijn er nooit in geslaagd het Turkse leger als geheel te verslaan. Het verdedigt alleen zijn eigen regio’s en dorpen. Het Turkse regime denkt dat alleen de guerrilla’s overblijven na obstructie van alle politieke en diplomatieke middelen. Daarom valt het hen zo brutaal aan. We zien dit duidelijk. Dit was al begonnen aan het begin van de jaren negentig.

Maar het is niet mogelijk om te strijden tegen een ideologische en principiële kracht die miljoenen op straat brengt. Dit is duidelijk sinds 1984 [het begin van de gewapende strijd van de PKK]. Het guerrillaverzet groeit. Er is politieke, sociale en economische druk op mensen. Als gevolg hiervan vindt een transitie plaats naar legitieme zelfverdediging. De guerrilla’s zullen hun volk en hun bestaan ​​verdedigen. Hoeveel pogingen er ook zijn gedaan om de guerrilla in bedwang te houden, ze zijn allemaal mislukt. Toen het gehoopte succes tegen de guerrilla’s niet werd bereikt, werden de wreedste middelen gebruikt. De Turkse staat houdt zich niet aan regels. We noemen deze oorlog een misdaad tegen de menselijkheid. Turkije pleegt dergelijke misdaden al sinds de jaren negentig.

“Gebruik van chemische wapens in Rojava werd niet onderzocht”

De Turkse staat heeft ook al eerder chemische wapens gebruikt in Rojava. Waarom zijn hier zo weinig protesten tegen?

Juist, in Rojava werden ook chemische wapens gebruikt. In 2018 werden ze gebruikt in Afrin. We schreeuwden luid, maar niemand maakte een geluid. Niemand deed iets om te onderzoeken. In 2019 werden chemische wapens gebruikt in Serêkaniyê. De slachtoffers reisden naar Europa en lieten hun verwondingen certificeren. Maar nogmaals, het bleef stil. Zo is het ook met de huidige aanslagen. Het is alsof de laatste kracht van de Koerden in het nauw is gedreven en nu kunnen ze alles doen. En de hele wereld is stil. Maar er is een punt: als dit ergens anders zou gebeuren, zou de hele wereld in opstand komen. Waarom zijn er dan geen reacties op Turkije? Wat doet Turkije? Het vertrapt de mensheid, staten en internationaal recht. Maar niemand staat op en verzet zich ertegen. Waarom? Internationale betrekkingen, betrekkingen tussen staten, zijn gebaseerd op belangenafwegingen. Turkije maakt hier goed gebruik van. Door zijn geostrategische ligging zet het dit zowel tegen Europa als tegen andere mogendheden in. Daarom zwijgen ze liever. Weten ze deze dingen niet sinds de jaren negentig? Weten ze niet dat de wapens die hier worden gebruikt deel uitmaken van de inventaris van de NAVO? Ze weten het. Maar ze zwijgen. Om de een of andere reden is het bestaan ​​van het Koerdische volk voor hen geen probleem. Degenen die spreken over democratie lijken te geloven dat dit niet geldt voor het Koerdische volk.

“Het is onmogelijk om deze pijn te vergeten”

De HPG heeft de identiteit vrijgegeven van 17 guerrillastrijders die zijn gedood door chemische wapens. Wat zegt u van de stilte van partijen zoals de KDP van Zuid-Koerdistan?

Volgens de informatie die we tot nu toe hebben, zijn 47 guerrillastrijders gedood door deze chemische wapens. Het laatste incident, de aankondiging van de dood van 17 guerrillastrijders en de publicatie van beelden van stervende guerrillastrijders hebben het hele Koerdische volk door elkaar geschud. De 17 gevallen guerrillastrijders kwamen uit alle delen van Koerdistan. Zij zijn de meest eervolle kinderen van Koerdistan. Ze gingen daarheen om hun eer en waardigheid te beschermen. Tegen hen is een misdaad tegen de menselijkheid begaan. Niemand mag zwijgen. Onze pijn is echt groot. We betuigen ons medeleven aan het Koerdische volk. Het is niet mogelijk om deze pijn te vergeten. We zullen ons best doen.

Deze aanvallen zijn echt onmenselijk. Het Turkse leger schendt alle internationale verdragen. Dit zijn oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid. Dus waarom komt de Turkse staat hiermee weg? Er worden niet eens onderzoeken gestart. Sommige mensen wilden daar vrijwillig heen gaan om de aanslagen te onderzoeken. Maar de KDP verhinderde dit. Niet alleen de guerrillastrijders worden getroffen, ook de ziekenhuizen in de regio zitten vol. Slachtoffers van chemische wapens worden daar in het geheim behandeld in de ziekenhuizen. Ze worden verhinderd om met anderen samen te komen. We begrijpen de Turkse staat, maar hoe zit het met de andere Koerden?

Waarom zwijgen ze als zoiets gebeurt met hun mensen in hun regio, in hun thuisland? Ze zwijgen alsof er niets is gebeurd of alsof het in een ander deel van de wereld gebeurt. Het Koerdische volk is hier boos over. Bovendien zijn er enige tijd geleden 1200 gasmaskers aan de guerrilla geleverd. Ze wilden met hen niemand bevechten of doden, maar zichzelf beschermen tegen chemische wapens. De KDP nam ze in beslag. De moeder van een gevallen guerrilla zei: “Als mijn dochter die maskers had gekregen, was ze niet gevallen.” Als we dit allemaal in aanmerking nemen, kunnen we begrijpen hoe brutaal deze aanval is.

De enige zorg van de KDP is hoeveel olie ze verkoopt en hoeveel geld ze verdient. Het geeft niet om de waardigheid van het Koerdische volk. Als er democratische verkiezingen zouden zijn, zou het nul procent van de Koerdische bevolking krijgen. Het pleegt schaamteloos verraad. Hoe kunnen degenen die dit doen Koerdisch vertegenwoordigen voor de internationale gemeenschap? Ze vervullen hun humanitaire plicht niet. Dit is een grote schande. Het is jammer dat de MIT (Turkse inlichtingendienst) er is. Hier moet iets aan gedaan worden. De guerrillastrijders beschermen ook de KDP, die echter de deur naar de vijand opent.

“De KDP verdoezelt de misdaden van de vijand”

De KDP had een soortgelijk standpunt ingenomen na het Turkse bloedbad van picknickende toeristen in Zakho.

Ja. In die tijd bracht Irak de wereld in beroering. De Iraakse regering wendde zich tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Toen ging de KDP naar Bagdad, ging naar de families en probeerde ze het zwijgen op te leggen. Het zei tegen de familieleden van de slachtoffers: “Ga niet naar de Verenigde Naties. We zullen je geven wat je wilt.” Dit was een poging om ze het zwijgen op te leggen. Er worden elke dag zoveel mensen vermoord in zoveel landen en steden. Wanneer het doden van Arabieren protesten veroorzaakt, worden pogingen ondernomen om ze het zwijgen op te leggen. Tegenwoordig worden ook hun broers en zussen vermoord. Maar de KDP zwijgt. Is dat geen schande? In wiens belang doet het dit? Waarom verdoezelt het de misdaden van de vijand? Deze realiteit moet nu worden gezien. We laten deze feiten over aan het oordeel van het Koerdische volk.

Waarom zijn er geen verklaringen in het parlement van Zuid-Koerdistan en van de andere strijdkrachten?

Als je praat over het Koerdische parlement, is het moeilijk om niet te lachen. De mensen van hun eigen keuze zijn daar geïnstalleerd. Het Koerdische parlement heeft geen eigen wil. Wie zijn stem verheft, wordt gedood in de open straat. Mensen worden geïntimideerd, niemand zegt iets.

“Als het gaat om Koerden, is de wereld stil”

En wat doet u als PYD in deze situatie?

We schreeuwen het van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. We praten over deze problemen met iedereen die we ontmoeten. We vertellen ze openlijk dat ze medeplichtig zijn. Ze zijn allemaal medeplichtig aan het gebruik van drones, chemische wapens en tactische kernwapens. Wie maakt ze? Turkije heeft niet de macht en de knowhow om dat te doen. Dus iemand gaf het aan hen. Turkije kan dit niet doen zonder de goedkeuring van de internationale mogendheden, dus ook zij zijn medeplichtig. Waarom gelden de NAVO-regels niet voor Turkije? Waarom komt Turkije met elke misdaad weg? Als het gaat om de Koerdische kwestie, wordt er een oogje dichtgeknepen. Ik denk dat het van het publiek afhangt om ze op zijn minst te laten stoppen met deze praktijk. We zullen onszelf verdedigen waar we ook zijn, in alle vier de delen van Koerdistan, omdat we te maken hebben met een vijand zoals die in de geschiedenis nog nooit heeft bestaan. We zullen ons koste wat kost verzetten om ons eigen bestaan te beschermen, en dat is wat al onze mensen zouden moeten doen.