Salih Muslim: Eenheid en strijd zal Turkije uit Noord- en Oost-Syrië dwingen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Salih Muslim, medevoorzitter van de Partij van de Democratische Unie (PYD), heeft gereageerd op het interview dat Bashar al-Assad gaf aan Sky News Arabic. In het interview merkte Bashar al-Assad op dat Turkije Syrië zou moeten verlaten en dat het niet mogelijk zou zijn om Erdogan te ontmoeten zonder een terugtrekking.

Salih Muslim merkte op dat dergelijke uitspraken niet genoeg zijn om Turkije te doen vertrekken: “De regering in Damascus toont geen beslissing of autoriteit. Er is een oorlog tussen hegemonische machten met betrekking tot Syrië. Het lijkt erop dat de hegemonische machten het niet eens zijn over de terugtrekking van Turkije en het kan ze niet schelen. Iran heeft belangen met Turkije en steunt daarom niet langer de terugtrekking van Turkije. Rusland wil zijn plannen met Turkije uitvoeren. De internationale coalitie wil NAVO-partner Turkije niet boos maken.”

‘Ik denk niet dat Damascus stappen zal ondernemen’

Salih Muslim zei dat hij niet verwachtte dat Damascus een praktische stap zou zetten om Turkije te dwingen te vertrekken en baseerde zijn beoordeling op de volgende voorbeelden: “In Sochi hebben Turkije en zijn bendes afgesproken dat ze de M4/M5-weg zullen openen, maar dit is nog niet gebeurd. Turkije en zijn huurlingen stellen hun eigen voorwaarden. Daarom is het moeilijk om te denken dat Turkije Syrië zal verlaten.”

Er op wijzend dat Damascus niet op eigen houtje een stap kan zetten, zei Salih Muslim: “Tijdens de gesprekken in Astana zijn er beslissingen genomen tegen het Autonoom Bestuur. Degenen die deze beslissing hebben genomen zijn Turkije, Rusland, Syrië en Iran. Willen ze echt dat Turkije vertrekt? Nee, dat willen ze niet. Rusland ijvert voor een ontmoeting tussen Erdogan en Bashar, het wil hen samenbrengen.”

‘Turkije wil zijn bezetting uitbreiden’

Muslim zei dat de Turkse staat niet van plan is Syrië te verlaten. Integendeel, het wil zijn bezetting juist uitbreiden. “Nu stelt Turkije een ander plan op voor de Turkmenen. Met andere woorden, ze zeggen dat ze een Turkmeense staat zullen oprichten in Noord- en Oost-Syrië. Turkije heeft trainingskampen opgezet in de bezette gebieden. Het traint en gebruikt de mensen die het hierheen heeft gebracht. De bezette gebieden zijn de opslagplaats van bendes geworden. Turkije gebruikt terrorisme als chantagemiddel tegenover de wereld.”

Er op wijzend dat Turkije Syrië niet zal verlaten zonder een serieuze toezegging van alle betrokken partijen, zei Muslim: “De kwestie is complex. Met onze eenheid en strijd kunnen we Turkije dwingen te vertrekken.”

Bron: ANHA