Sancar: Het puin van de regering is op ons volk neergestort

  • Turkije

Het crisiscoördinatiecentrum van de Democratische Volkspartij (HDP), dat werd opgericht na de verwoestende aardbevingen in de regio rond Maraş op 6 februari en al acht dagen in het rampgebied werkt, kwam in Ankara bijeen onder leiding van medevoorzitter Mithat Sancar. De politicus vatte de bevindingen tot nu toe over de aardbeving en het beheer van de nasleep ervan samen in een uitgebreide verklaring. Hieronder staan enkele uittreksels van de verklaringen van Sancar tijdens de vergadering:

Een pijn die moeilijk te beschrijven is

“We ervaren een pijn die heel moeilijk te beschrijven is. We bevinden ons in een tijd waarin de woorden in onze keel blijven steken. De kreten van de mensen en hun groeiende, terechte woede zullen nooit worden vergeten. De regering probeert af te wijken van hun verantwoordelijkheid en incompetentie door de aardbeving een ‘noodlottig plan’ of ‘ramp van de eeuw’ te noemen.”

Voorzorgsmaatregelen werden niet op tijd genomen

“Het is het gedrag en beleid van regeringen en staten die aardbevingen veranderen in humanitaire en sociale rampen. Gebrek aan voorzorgsmaatregelen is een van deze factoren. Het niet tijdig nemen van voorzorgsmaatregelen is een andere factor. Het niet op tijd verstrekken van noodhulp en hulpgoederen is ook een van de belangrijkste factoren die de vernietiging verergeren. De onverschilligheid en het gebrek aan coördinatie van de administratie is de oorzaak van de omvang van de ramp. De belangrijkste oorzaak van de vernietiging is beleid dat gericht is op winstgevendheid en uitbuiting in plaats van op mens en samenleving gericht administratie.”

Rampenbeheer was twee dagen te laat

“Het zou absurd zijn om te spreken van een rampenbestrijdingsplan van een overheid die bouwvallige gebouwen neerzet in een aardbevingsgebied en daar achter staat. De meest concrete indicator van het ontbreken van een crisisbeheersingsplan is de toestand van de rampenbestrijdingsdienst AFAD. Het aantal AFAD-medewerkers, exclusief vrijwilligers, is 5982. Ja, het aantal medewerkers van de instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van noodhulp aan een bevolking van meer dan 85 miljoen is 5982! Kan een rampenbestrijdingsplan worden opgesteld met minder AFAD-personeel dan het aantal ingestorte gebouwen? Natuurlijk kunnen AFAD-medewerkers en vrijwilligers die reddingsoperaties op de grond uitvoeren niet worden uitgesloten van dit werk. Hun inspanningen gaan elke vorm van waardering te boven. Medewerkers en vrijwilligers van AFAD moeten erkend zijn. Het probleem zit hem in de mentaliteit van de administratie en het beleid van de regering. AFAD, dat een noodorganisatie en coördinerend orgaan moest zijn, begon pas na meer dan twee dagen met reddingsoperaties, vanwege de incompetentie en het onvermogen van de incompetente leiding.”

Diyanet ontvangt 4,5 keer meer geld dan AFAD

“De maatregelen ter bescherming tegen natuurrampen en calamiteiten zijn nooit opgenomen in de begrotingsdoelstellingen. Het budget van AFAD is slechts 8 miljard TL 75 miljoen op een budget van meer dan 4 biljoen TL in 2023. Het aandeel van het totale budget is minder dan 0,5 procent. Vergelijkingen worden altijd gemaakt omdat ze opvallend zijn, laten we dezelfde vergelijking maken. Het budget van het Bureau voor Religieuze Zaken (Diyanet) is 4,5 keer het budget van AFAD. Deze aardbeving heeft aangetoond dat de AKP/MHP-regering niet voorbereid op rampen, maar heeft een politieke mentaliteit en voorkeuren die de destructieve effecten van rampen vermenigvuldigen.”

Chaos in de verdeling van hulp

“Vandaag is de achtste dag van de aardbevingsramp. Helaas hebben volgens officiële cijfers meer dan 30.000 mensen het leven verloren. Er zijn nog veel ingestorte gebouwen die nog niet zijn doorzocht. Er zijn plaatsen en dorpen die nog niet zijn doorzocht. We hebben tienduizenden mensen onder het puin. Midden in deze winter worden mensen aan hun lot overgelaten in de kou. Op staats- en regeringsniveau wordt onvoldoende voorzien in de behoefte aan tenten, kachels, dekens enz. Er is grote chaos en verwarring bij de distributie van hulp. Mensen in het aardbevingsgebied proberen te overleven door sociale solidariteit en hulp.”

Er is ook iets dat niet instort: de mensheid

“Er is grote vernietiging, maar er is ook iets dat niet vernietigd wordt: de mensheid. Die houdt stand. Het maatschappelijk middenveld, miljoenen vrijwilligers, individuen, intellectuelen, kunstenaars, vakbonden, zakenmensen, politieke partijen en lokale gemeenschappen mobiliseren zich voor noodhulp. Uit deze grote vernietiging laat zich opnieuw een grote mensheid zien. Een dergelijke betekenisvolle solidariteit is de meest fundamentele manier om onze wonden te helen. Met deze solidariteit zullen we onze pijn verzachten en onze wonden helen.”

3000 activisten coördineren HDP-aardbevingsinstructies

“Als HDP hebben we onmiddellijk onze centrale crisiscoördinatiecentra in Ankara en Diyarbakır opgericht op de eerste dag van de aardbeving. Daarnaast hebben we onze verkiezingscoördinatiecentra in de provincies en districten waar we georganiseerd zijn omgevormd tot lokale aardbevingscrisiscoördinatiebureaus in om effectief te kunnen werken in de aardbevingsgebieden. Momenteel coördineren meer dan 3000 van onze collega’s het werk van duizenden vrijwilligers. Daarnaast zijn onze caucus en onze jongeren- en vrouwenraden integraal ter plaatse. In de zes provincies waar de de verwoesting na de aardbeving was het ernstigst, onze afgevaardigden werken constant en afwisselend met onze mensen om de wonden te helen en het lijden te verlichten.”

60.000 verzoeken aan het coördinatiecentrum

“Tot op heden zijn er zo’n 60.000 verzoeken binnengekomen bij ons coördinatiebureau. Als resultaat zijn er zo’n 300.000 afzonderlijke communicaties gevoerd. We hebben op alle gebieden gemobiliseerd, van het melden bij AFAD waar mensen onder het puin liggen, tot het organiseren en afleveren van noodhulp.” hulp aan de aardbevingsgebieden. Onze collega’s hebben persoonlijk deelgenomen aan de reddingsoperaties en blijven dit doen. We proberen de stem van elke persoon die ons bereikt onmiddellijk door te geven aan alle noodzakelijke instanties. We zullen deze inspanningen voortzetten. Er is contact opgenomen met 12.322 rampslachtoffers die vanuit de aardbevingsgebieden naar ziekenhuizen in Ankara, Mersin, Urfa, Istanbul en Kayseri zijn vervoerd voor behandeling en ontslag. De voorraden en materiële hulp worden nog steeds gecoördineerd.”

617 hulpleveringen aan het aardbevingsgebied

“Tot nu toe hebben we 617 voertuigen, waaronder vrachtwagens en bestelwagens, afgeleverd aan de getroffen provincies, districten en dorpen. Voor 345 gezinnen is onderdak geregeld. Binnen de Centrale Crisiscoördinatie hebben we vier aparte commissies opgericht: Techniek, Transport en Opvang, Communicatie. met AFAD en Communicatie met Provincies. Informatie die binnenkomt via de door ons ingestelde meldpunten wordt door onze collega’s bevestigd en doorgestuurd naar AFAD en de provinciale crisiscoördinatieteams om de hulpverlening te waarborgen. Onze lijnen zijn 24 uur per dag bemand.”

Het puin van de regering is op ons volk gevallen

“Bij de aardbeving stortten niet alleen bouwvallige gebouwen in op de mensen. De verrotte orde en corrupte macht stortten in op onze mensen. Het puin van de monistische AKP/MHP-regering, die niets anders weet dan oorlog, plundering, oorlog, winst en leugens, is neergestort op de bevolking. Als de instellingen van de staat en het publiek in zulke tijden niet beschikbaar zijn voor de mensen, wanneer zullen ze dat dan wel zijn?”

Grensovergangen naar Syrië moeten worden geopend

“Syrië wordt ook getroffen door de aardbeving, vooral de regio’s Afrin, Aleppo, Latakia en Idlib worden direct getroffen door de verwoesting. Door de oorlog in deze regio en de bezettingspositie van bendegroepen is de strijd om te overleven na de aardbeving helaas plaatsvinden onder zeer barre omstandigheden.Er tekent zich een situatie af die nog ernstiger is dan het serieuze beeld in ons land. Voorheen werd hulp vervoerd via de Turkse grensovergang van Cilvegöz [Bab al-Hawa naar Idlib], maar vanwege de verwoesting van de wegen als gevolg van de aardbeving kondigden de Verenigde Naties aan de hulpleveringen op de eerste dag te hebben stopgezet. Daarna riepen veel landen Turkije op om zijn grenspoorten te openen voor een snelle levering van humanitaire hulp. Zoals we weten, zijn alle Turkse grenspoorten naar het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië gesloten.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen maakte op 10 februari bekend dat 5,3 miljoen Syriërs door de aardbeving dakloos zijn geworden. In dit verband is het ononderbroken verlenen van hulp aan Syrië van cruciaal belang. Internationale hulporganisaties roepen op tot het wegnemen van belemmeringen voor de levering van hulp. In de aardbevingscrisis, waar zich een ernstige humanitaire tragedie afspeelt, moeten de grenspoorten onmiddellijk worden geopend. Dit geldt voor alle grensovergangen, en met name de Mürşitpınar-grenspoort naar Kobanê moet worden geopend voor humanitaire hulp.”

Besluit kck om militaire acties te stoppen is belangrijk

“De beslissing van de KCK om na de aardbeving en soortgelijke beslissingen inactief te blijven, is belangrijk. In een omgeving waar enerzijds een intense oorlog wordt gevoerd en anderzijds alle inkomsten naar de oorlog gaan, is zo’n beslissingsbestrating “De weg naar beëindiging van de vijandelijkheden is belangrijk. Zelfs als solidariteit voortvloeit uit een ramp, opent het nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals de waarde van dialoog en onderhandeling te benadrukken. Oorlog en veiligheid het beleid van rijk en overheid moet op dit moment tot een einde komen. Wij zien dit als een belangrijke stap voor de komende periode.”