SDF blijft de beveiligingsoperatie in kamp al-Hol ondersteunen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Humanitaire en Veiligheidsoperatie, gelanceerd door de Interne veiligheidstroepen (ISF) van Noordoost-Syrië om de ISIS-terroristische cellen op te sporen en de extremistische omgeving in het al-Hol kamp leeg te maken, is de 22e dag ingegaan en verloopt volgens plan en de vooraf door het commando van de operatie gestelde doelen.

“De Syrische Democratische Krachten (SDF) die de ISF bij deze operatie hebben ondersteund en mogelijk maakt, hebben een eerste beoordeling gemaakt van de resultaten die tijdens de operatie zijn bereikt en van de vitale noodzaak om de operatie voort te zetten om de terroristische cellen en hun ondersteunende omgevingen te verstikken. Onze strijdkrachten bevestigen hun inzet om de operatie te blijven ondersteunen en mogelijk te maken totdat de doelen zijn bereikt, de ISIS-cellen binnen en buiten het kamp te ontmaskeren door gezamenlijke nauwkeurige inlichtingenoperaties uit te voeren met de Internationale Coalitie tegen ISIS, de middelen voor terrorisme te onttrekken en te voorkomen dat ze straffeloos worden”, zei een verklaring die donderdag werd vrijgegeven door het Perscentrum van de SDF.

SDF sloot haar verklaring af met de woorden: “De kampbewoners hebben geleden onder geweld en slavernij door ISIS-terroristische cellen en vrouwen. Daarom hebben ze het meest dringende veiligheidsmaatregelen van onze strijdkrachten nodig, naast meer aandacht van de internationale gemeenschap.”