SDF: De VS en Rusland zijn primair verantwoordelijk voor dodelijke Turkse agressie tegen burgers

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Gisteravond (7 augustus) vond een aanval met een killerdrone plaats op een auto in de wijk al-Sina’a in Qamishlo, resulterend in het martelaarschap van SDF-strijder Rokhaz Amuda, naast drie burgers, waaronder twee kinderen, en enkele gewonden, aldus het Mediacentrum van de Syrische Democratische Krachten (SDF) op zondag.

SDF verklaarde dat Rokhaz Amuda een lichtend voorbeeld was van gedisciplineerde strijder en kameraadschap, zijn kameraden hoop gaf en hen aanspoorde om door te gaan met ideologische en militaire training om sterke strijders te worden. Hij was een robuuste strijder in het aangezicht van vijanden.

“Deze brute Turkse agressie en andere vormen van agressie tegen onze gebieden zouden niet zijn gebeurd zonder de goedkeuring van de twee garanten van de wapenstilstandsovereenkomst. De VS en Rusland zijn primair verantwoordelijk voor deze Turkse agressie, want zij hebben de macht om de misdaden van de Turkse bezettende staat tegen ons volk te beteugelen. Bovendien moet de internationale gemeenschap druk uitoefenen op de Turkse bezettingsstaat, een einde maken aan zijn schendingen en misdaden en hem dwingen zich terug te trekken van Syrisch grondgebied”, aldus de verklaring.

De SDF betuigde haar oprechte medeleven aan de familie van martelaar Rokhaz Amuda, al hun martelarenfamilies en hun mensen, en wenste een spoedig herstel voor de gewonden en beloofde wraak te nemen voor hun martelaren.