SDF: Er is geen Koerdisch-Arabisch conflict

  • Rojava/Noord en Oost-Syrië 

Het Algemeen Commando van de Democratische Strijdkrachten van Syrië (SDF) heeft een verklaring afgegeven over de veiligheidsoperatie die op 27 augustus in Deir ez-Zor is gestart. In de verklaring staat het volgende:

“Onze strijdkrachten hebben de operatie ter versterking van de veiligheid tegen ISIS-terreurcellen en andere criminele elementen ingezet. Als gevolg daarvan hebben verschillende externe actoren zich echter gemengd en geprobeerd deze operatie te benutten om hun eigen plannen uit te voeren, met name in de afgelopen drie dagen. Er zijn confrontaties geweest tussen onze troepen en de Militaire Raad van Deir ez-Zor enerzijds, en huurlingen die verbonden zijn met bepaalde elementen van het regime’s veiligheidsapparaat anderzijds. Deze huurlingen zijn de regio binnengedrongen via de Eufraat en de Al-Salhiya-lijn om verdeeldheid te zaaien en onrust te stoken onder de diverse bevolking van de regio. Bovendien hebben ze een vertekend narratief verspreid door de confrontaties ten onrechte voor te stellen als gevechten tussen de SDF en de inheemse bevolking van Deir ez-Zor.

‘Misleidende mediapropaganda’

Het is absoluut noodzakelijk om te benadrukken dat deze beweringen ongegronde en misleidende mediapropaganda zijn. De operatie ‘Veiligheidsversterking’ werd op uitdrukkelijk verzoek van de bevolking van Deir ez-Zor, inclusief gerespecteerde sjeiks en stamleiders, gelanceerd, die zeer vertrouwd waren met de beoogde doelen en uitvoering van de operatie. Wij verzekeren met klem dat er geen verdeeldheid of spanningen bestaan tussen de bevolking van Deir ez-Zor en de SDF. Integendeel, iedereen is zich ervan bewust dat de SDF de mensen in de regio hebben bevrijd van de onderdrukking door ISIS, de bevolking hebben beschermd en tot op heden veiligheid en stabiliteit hebben geboden.

‘Berekende misrepresentatie’

Het opzettelijk verspreiden van propaganda met als doel de lopende ontwikkelingen ter plaatse voor te stellen als een conflict tussen onze troepen en Arabische stammen is een berekende poging die er uitsluitend op gericht is verdeeldheid te zaaien en de eenheid van de Democratische Strijdkrachten van Syrië en de lokale bevolking te breken. Bovendien proberen sommige vijandige organisaties deze gebeurtenissen voor te stellen als een interetnisch conflict tussen de Koerdische en Arabische gemeenschappen. Deze strategie wordt al sinds het begin van de Syrische revolutie herhaaldelijk toegepast om de koers van de revolutie te verleggen en deze voor te stellen als een conflict dat geworteld is in religieuze, confessionele en etnische verdeeldheid.

‘Geen conflict tussen Koerden en Arabieren’

Sinds 2013 hebben tal van partijen geprobeerd de strijd van de SDF tegen ISIS voor te stellen als een conflict tussen Koerden en Arabieren, en deze verdeeldheidspolitiek houdt tot op de dag van vandaag stand. In werkelijkheid zijn er geen geschillen tussen de Arabische en Koerdische gemeenschappen. Ze leven al vele jaren harmonieus en veilig naast elkaar en onderhouden een sfeer van wederzijds respect en stabiliteit. Bovendien werden de instellingen van zelfbestuur en de Democratische Strijdkrachten van Syrië meer dan acht jaar geleden opgebouwd door de gezamenlijke inspanningen van mensen met verschillende achtergronden, waaronder de Arabische, Koerdische, Syrische en Armeense gemeenschappen, die hun bloed op deze grond hebben vergoten om de bevrijding van deze gebieden uit de greep van huurlingen veilig te stellen.

‘Overtuigde toewijding aan alle bevolkingsgroepen’

De Democratische Strijdkrachten van Syrië zijn een indrukwekkend bewijs van de eenheid tussen de volkeren van de regio, met name de harmonie tussen de Arabische en Koerdische gemeenschappen. Met de tegenovergestelde propaganda wordt beoogd de gevoelens van de bevolking van de regio te manipuleren en hen tegen elkaar op te zetten. Wij zijn echter vol vertrouwen dat de bevolking het inzicht heeft om dergelijke manipulatieve tactieken te herkennen en af te wijzen. De houding van de Democratische Strijdkrachten van Syrië blijft in dit opzicht onwankelbaar: de integriteit van de regio in al haar verschillende componenten beschermen. Deze onwrikbare toewijding is ons krachtige antwoord op alle pogingen om verdeeldheid te zaaien en subversieve manoeuvres op te zetten.

‘Turkije wil de situatie uitbuiten en valt Manbij aan’

Bovendien probeerde de Turkse bezetting en haar huurlingen van deze situatie te profiteren. Ze vielen de verdedigingslinies van de Militaire Raad van Manbij aan vanuit vijf verschillende richtingen. De strijders van de Militaire Raad hebben echter buitengewone moed getoond en alle aanvallen met succes afgeslagen. Bovendien slaagden ze erin een groep huurlingen te verdrijven die erin geslaagd was een punt dat in handen was van de Militaire Raad te bereiken. In een tegenoffensief kamden ze dat dorp grondig uit en richtten ze aanzienlijke verliezen aan bij de huurlingen die verbonden waren met de Turkse bezetting. Dit is een krachtig antwoord van de SDF op elke poging om de bevolking van de regio en hun veiligheid in gevaar te brengen.

‘Oproep aan alle bevolkingsgroepen in de regio’

Gezien het bovenstaande doen we een oproep aan alle volkeren van de regio en met name aan de bevolking in Deir ez-Zor om zich niet te laten beïnvloeden door dergelijke opruiingspogingen en manipulatieve plannen. De Democratische Strijdkrachten van Syrië dienen als beschermers voor alle mensen in de regio. In tegenstelling tot wat wordt gepropageerd, vinden de lopende gevechten plaats tussen de SDF en huurlingen van de Turkse bezetting en elementen die verbonden zijn met de veiligheidsorganen van het regime. We blijven voortdurend in contact met de gerespecteerde stamleden. Het is van het grootste belang te benadrukken dat onze offers uitsluitend dienen om de veiligheid, stabiliteit en vrede voor de bevolking van de regio te verbeteren.”