SDF: Er zijn geen martelaren onder onze troepen, beweringen van de bezetter zijn vals

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Media Center van de Syrische Democratische Strijdkrachten weerlegt de beweringen van de Turkse bezetting dat er voor de derde dag op rij een aantal strijders zijn gemarteld tijdens de aanvallen van de Turkse bezetting.

In een verklaring hierover staat: “De Turkse bezettingsstaat beweerde het martelaarschap van een aantal van onze strijders tijdens de derde dag van de Turkse terroristische agressie tegen onze regio’s in Noord- en Oost-Syrië.”

De verklaring benadrukt: “Deze beschuldigingen zijn vals, en geen van onze strijders werd gemarteld of gewond tijdens de aanhoudende agressie. De agressie richtte zich op basisinfrastructuur, dienstvoorzieningen, energie-instellingen, woongebouwen en civiele instellingen, terwijl de bezetting gedocumenteerde oorlogsmisdaden blijft plegen, die meer dan vijftig incidenten binnen drie dagen overschreden. ”

In de verklaring staat verder: “De gedocumenteerde scènes van oorlogsmisdaden begaan door de Turkse bezetting, de systematische vernietiging van basisvoorzieningen en het opzettelijk aanvallen van de levensbehoeften van miljoenen mensen, weerleggen opnieuw de onwaarheden van de vermeende Turkse bezetting bij het promoten van haar terroristische agressie tegen onze regio’s en ons volk, en bevestigen haar falen in het promoten van deze onwaarheden.”