SDF ontmoet sjeiks van de Al-Akidat-stam en vertegenwoordigers van de Internationale Coalitie

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Afgelopen dinsdag heeft de leiding van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) een uitgebreide vergadering gehouden met vertegenwoordigers van de Internationale Coalitie, sjeiks en bekende figuren van de “Al-Akidat” stam in Deir Ezzor.

In een verklaring zei de SDF: “De primaire focus van de bijeenkomst was de bespreking van de lopende gebeurtenissen in de regio Deir Ezzor, in het bijzonder met betrekking tot pogingen om tweedracht te zaaien tussen de verschillende onderdelen van de regio met behulp van verschillende namen en sektarische slogans. De verzamelde sjeiks en hoogwaardigheidsbekleders benadrukten de toewijding van de stammen in de regio aan het project van het autonome bestuur. Ze benadrukten de actieve deelname van stamleden en clans binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten, en onderstreepten dat individuen die beweren stammen te vertegenwoordigen uit regio’s buiten het noorden en oosten van Syrië, conflicten en sektarisme aanwakkeren tussen maatschappelijke componenten die al eeuwen vreedzaam naast elkaar bestaan.”

De verklaring voegde daaraan toe: “De sjeiks benadrukten dat de rechtmatige autoriteiten om het lot en de rechten van de stamleden en clans te bepalen hun sjeiks en notabelen zijn, die zijn ingebed in hun respectieve clans. Ze benadrukten dat individuen van buiten de regio die stamleden in gevechten proberen te betrekken voor persoonlijk gewin, niet authentiek de stammen en clans van het gebied vertegenwoordigen.”

De verklaring ging verder: “De sjeiks herhaalden dat de Syrische Democratische Strijdkrachten een representatief orgaan zijn dat alle onderdelen van de regio omvat. Bovendien drongen ze er bij de internationale coalitie op aan om de Syrische Democratische Strijdkrachten te steunen in hun strijd tegen groepen die banden hebben met het Syrische regime en Iraanse milities die erop uit zijn chaos en verwarring te zaaien in de regio. De sjeiks herhaalden ook hun afwijzing van elke poging tot inmenging in de regio en het saboteren van de stabiliteit ervan, en benadrukten hun inzet voor het behoud van de burgervrede die momenteel in het gebied heerst.”