SDF verwelkomt Amerikaanse sancties tegen terroristische milities Al-Amshat en Al-Hamzat

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben een verklaring uitgegeven waarin ze de “beslissende maatregelen verwelkomen die de Verenigde Staten hebben genomen tegen de terroristische milities Al-Hamzat (The Hamza Division) en Al-Amshat (The Suleiman Shah Brigade) en hun leiders.”

De SDF zei in de verklaring: “Wij geloven dat Amerikaanse instellingen het vermogen hebben om methoden te verbeteren om deze groepen ter verantwoording te roepen en hen op te sporen. Het recente rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft opnieuw de ernstige terroristische praktijken aan het licht gebracht die worden gepleegd door terroristische organisaties die nauw verbonden zijn met de Turkse bezetting binnen de door Turkije bezette gebieden in Noord-Syrië, met name het bezette Afrin.”

De verklaring voegde eraan toe: “We willen de aandacht vestigen op het feit dat deze terreurdaden tegen de inheemse bevolking geen sporadische incidenten zijn, maar eerder systematische en strategische misdaden die worden gepleegd onder de richtlijnen van de Turkse bezettingsstaat, dus de primaire dader van deze praktijken is Turkije zelf, die de bezette gebieden heeft omgevormd tot een veilige haven voor terroristische en criminele organisaties, waaronder ISIS. Turkije heeft kosten noch moeite gespaard om deze terroristische organisaties te voorzien van de nodige middelen en steun om demografische veranderingen, gedwongen verplaatsing, ontvoering, seksueel misbruik en diefstal van eigendommen uit te voeren, in een poging om een internationale juridische omgeving te creëren om deze terroristische daden te verbergen.”

De verklaring vervolgde: “We doen nogmaals een dringend beroep op alle relevante internationale organisaties om de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan de verspreiding van terrorisme binnen de door Turkije bezette gebieden krachtig aan te pakken door de bezetting zelf aan te pakken en ervoor te zorgen dat de daders ter verantwoording worden geroepen.”