SDF: Vier van onze strijders omgekomen bij de Turkse aanval van gisteren

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Mediacentrum van de Syrische Democratische Krachten (SDF) kondigde het martelaarschap aan van vier strijders in de aanhoudende aanvallen op de Turkse staat.

De verklaring van SDF Mediacentrum zei: “In een nieuwe agressie richtte een Turkse UAV zich gisteren op een buitenpost van onze zelfverdedigingstroepen op het platteland van Amude, resulterend in het martelaarschap van vier strijders en het verwonden van verschillende burgers terwijl ze probeerden de gewonden te evacueren. Bovendien heeft de Turkse bezetting haar beschietingen en agressie op de dichtbevolkte gebieden in Kobane en het platteland geëscaleerd, resulterend in het martelaarschap van een kind en het verwonden van vier andere burgers, waaronder vrouwen.”

SDF wees erop dat: “De dagelijkse escalerende Turkse agressie tegen de bevolkte regio’s van Noordoost-Syrië getuigt van het criminele karakter van de Turkse bezetting en de voortdurende schendingen van alle internationale wetten en verdragen die een nationale en internationale houding vereisen om ze te stoppen en verdrijf de bezetting uit de Syrische gebieden.”

De SDF betuigde haar oprechte deelneming aan de families van de martelaren en bevestigde nogmaals “ons legitieme recht om ons volk en ons land te verdedigen, en we herhalen onze belofte om wraak te nemen op de bezetting met alle beschikbare militaire middelen.”