Seksueel geweld door dorpswachters onderdeel van speciale oorlogspolitiek

  • Noord-Koerdistan

Seksueel geweld maakt al sinds het begin deel uit van de oorlogsstrategie van de Republiek Turkije tegen de Koerdische bevolking. Met het begin van de vrijheidsstrijd, die nu al 50 jaar duurt, geleid door de Apoïstische beweging, is het gebruik van seksueel geweld als een instrument van terreur massaal toegenomen. Vooral in de jaren negentig werd seksueel geweld systematisch gebruikt door het leger en de politie om de getroffenen, voornamelijk vrouwen, maar ook mannen, te breken en de samenleving te vernietigen. Onderdeel van dit beleid is ook het zogenaamde dorpswachtsysteem. Deze regeringsgezinde paramilitairen worden door hun straffeloosheid aangemoedigd om welke misdaad dan ook te plegen. Ze zijn nauw betrokken bij de georganiseerde misdaad en zijn verantwoordelijk voor volksverhuizingen, gewapende aanvallen op burgers, bedreigingen en afpersing. Naast buitenwettelijke moorden is seksueel geweld een van de ernstigste misdrijven die door dorpswachters wordt gepleegd. Toch wordt slechts een fractie van de gevallen geregistreerd. Gebruikmakend van sociale taboes, schaamte en angst, verbergen de dorpswachters hun daden en krijgen ze actieve steun van de rechterlijke macht, de politie en het leger. Het aantal niet gerapporteerde gevallen wordt geschat op enkele honderden, die echter door de staat en het leger in de doofpot worden gestopt.

De gevallen die niet in de doofpot gestopt kunnen worden, worden voor de rechter gebracht, maar ook deze leiden meestal tot vrijwel geen straf. In de afgelopen twee jaar werden zes verkrachtingszaken bekend in Wan, waarvan er slechts één leidde tot een permanente gevangenisstraf. De andere daders werden na korte tijd vrijgelaten.

De aanvallen worden in de doofpot gestopt

In een interview met ANF Nieuwsagentschap spreekt vrouwenrechtenactiviste Zozan Özgökçe zich uit over het geweld van de dorpswachten en de straffeloosheid van hun daden. Ze herinnert eraan dat verkrachting al jaren een oorlogsmethode is van de dorpswachten, paramilitaire troepen en de gewapende of ongewapende bureaucratie van de staat. Özgökçe ziet de huidige ontwikkelingen als een gevolg van militaristisch beleid en zegt: “In de jaren negentig was het net zo. Zelfs als de vorm verandert, gaat hetzelfde beleid permanent door. In de jaren 1990 en begin 2000 werd psychologisch, fysiek en seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen, vooral in gevangenissen, om hen te vernederen en te vernietigen via hun lichaam en hun Koerdisch-zijn.

Vrouwenrechtenactiviste Zozan Özgökçe

Dergelijk beleid heerst in alle vier de delen van Koerdistan. Saddam Hoessein had speciale paramilitaire troepen die verantwoordelijk waren voor het ‘onteren van vrouwen’. Dit was hun missie. Vrouwen worden al jaren beschouwd als trofeeën in oorlogen. Op dit moment is er een conflict dat al jaren aan de gang is. Vrouwen maken deel uit van dit conflict en worden er zwaar door getroffen.”

Zozan Özgökçe herinnerde aan het geval van N.Ç. in 2002 en zei: “Met dit incident kwamen de aanrandingen en verkrachtingen door dorpswachten en veiligheidstroepen op de agenda en werden er rapporten gepubliceerd. Maar het gebeurt voortdurend en wordt in de doofpot gestopt. Het gerechtelijk en juridisch systeem wordt steeds slechter. Bij het incident in N.Ç. waren de daders bekend, maar werd niemand gearresteerd. Er zijn ook recente seksuele aanrandingen geweest door dorpswachten. We gebruiken vaak de term ‘recente tijd’, misschien doen we dat om het op de agenda te zetten. Of onze sociale trauma’s komen altijd terug en we zeggen ‘recent’. Maar vrouwen ervaren dit geweld en deze straffeloosheid al jaren. Dorpswachters worden niet gearresteerd, er worden geen juridische stappen tegen hen ondernomen. Bij meisjes die seksueel misbruikt worden, vragen ze naar vrijwilligheid, maagdelijkheid. Er zijn veel soorten seksueel geweld tegen vrouwen, maar die worden alleen geanalyseerd op basis van maagdelijkheid. Maar bijvoorbeeld het verspreiden van geruchten in de dorpen is ook een vorm van geweld. De dorpswachter of zijn zoon wil trouwen, als de familie van het meisje dat niet wil, zet de dorpswachter politieke en psychologische druk op de familie.”

“Vrouwen betalen met hun leven”

De vrouwenrechtenactiviste vervolgt: “Ons volk wordt zo machteloos gemaakt. Door het systeem van dorpswachten trekken mensen uit hun dorpen naar de grote steden. Er is een psychologische en asymmetrische oorlog aan de gang. Helaas zijn Koerdische vrouwen vaker slachtoffer, ze zijn kwetsbaarder en dragen zwaardere gevolgen. Ze betalen de gevolgen van het systeem met hun leven. Iedereen moet hiervoor gevoelig zijn omdat het een oorlogspolitiek is. We moeten voor elkaar zorgen. We kunnen juridische stappen ondernemen en druk uitoefenen als publiek.”

Zozan Özgökçe eist dat Koerdische academici, NGO’s, journalisten en mensenrechtenactivisten serieus onderzoek doen: “Het Koerdische volk moet gevoelig gemaakt worden voor deze kwestie, meisjes moeten hun rechten kennen. Families moeten hun kinderen beschermen. De dorpsbeschermers gebruiken verschillende methoden. Ze willen bijvoorbeeld een vrouw naar het dorp halen, ze willen hun kinderen uithuwelijken, maar als dat niet werkt, vinden er aanrandingen plaats. Als je de armoede van de mensen in deze situatie plaatst, begrijp je de wanhoop in de samenleving.”

De gerapporteerde gevallen in de afgelopen twee jaar

In de afgelopen twee jaar zijn de volgende gevallen van seksueel geweld door dorpswachten gemeld in Wan:

Op 23 december 2021 verkrachtte Faik Dural, een dorpswachter, een 15-jarig meisje dat naar de Hoşap kostschool ging in Repetik (Tr. Öveçli) in het district Payîzava (Gürpınar) in Wan. Op basis van de klacht van de familie van het slachtoffer werd Faik Dural gearresteerd op beschuldiging van “seksueel misbruik van een minderjarige”. Vervolgens oefenden Dural en zijn familieleden druk uit op de familie en het slachtoffer, waardoor zij haar klacht introk. Het Gürpınar districtsdirectoraat van Nationaal Onderwijs trok ook zijn rapport in met het argument dat het in het rapport genoemde meisje niet naar een staatsschool ging. De verkrachter Faik Dural werd na een korte hechtenis vrijgelaten.

In 2021 werd een 12-jarig meisje verkracht door dorpswachter Rıskı Okam in het district Şax (Çatak) in Wan. Het incident kwam aan het licht toen het kind haar klaslerares vertelde over haar ervaringen. De dader werd toen gearresteerd. Vervolgens oefenden de familieleden van de dorpsbeschermer ook druk uit op de familie van het kind en dwongen hen om hun dorp te verlaten. Okam werd veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf. Het beroep in deze zaak loopt nog en er wordt gevreesd dat het Constitutionele Hof dit vonnis zal vernietigen.

In 2022 pleegde dorpspolitieagent Ziya Karakoç in het dorp Arîxan (Bozyığıt) in het district Payîzava aanrandingen tegen een tiental vrouwen uit het dorp. Deze aanrandingen werden echter in de doofpot gestopt door de militaire en politieke bureaucratie. Karakoç werd al tijdens de eerste hoorzitting vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht.

Op 3 februari 2022 werd Osman Ö., een dorpswachter die in het district Şax in Wan had geprobeerd zijn twee dochters te verkrachten en zijn vrouw met een pistool had bedreigd om haar ervan te weerhouden een aanklacht in te dienen, na een korte opsluiting vrijgelaten.

Op 18 augustus 2023 verkrachtte B.A., een dorpswachter, een vrouw. B.A. werd gearresteerd en overgebracht naar het militaire politiebureau van Köprüağzı op basis van de klacht van de vrouw.