Sit-in voor het VN-hoofdkwartier in Qamishlo

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Vrouwelijke Civiele Verdedigingstroepen (HPC-Jin) hebben vandaag, in samenwerking met Kongra Star (confederatie van vrouwenorganisaties in Rojava) een sit-in tent opgezet, onder de slogan “Waar is uw gerechtigheid en geweten?”, voor het hoofdkwartier van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in de stad Qamishlo om de instelling van een vliegverbod boven het gebied te eisen.

De activiteiten van de tent begonnen met een minuut stilte ter ere van de zielen van de martelaren, gevolgd door een verklaring van het bestuur van de HPC-Jin, voorgelezen door Hediye Abdullah, die zei: “Zoals u weet, is onze revolutie in Noord- en Oost-Syrië onderworpen aan voortdurende aanvallen en bedreigingen door de bezetting gedurende 11 jaar. We hebben deze tent opgezet om onze vraag aan de hele wereld over te brengen; het opleggen van een no-flyzone aan onze regio’s in het licht van de Turkse bezetting, die ons aanvalt met NAVO-wapens.”

Abdullah wees erop dat de mensen de strijd en het verzet als basis namen: “Wij in deze revolutie hebben verzet als onze basis genomen en we zullen de verworvenheden van dit land met al zijn componenten behouden. De democratische natie omvat alle componenten, zonder discriminatie. Iedereen zei dat ze achter ons project staan, maar dit bleken alleen woorden. We willen dat de wereld in alle eerlijkheid achter ons staan, en de sit-in van vandaag wordt opgevoerd onder de slogan “Waar is je geweten en je gerechtigheid?” We willen gerechtigheid, dus laat ons weten of ze bij ons zijn of niet.”

“We roepen de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties op om de Turkse bezetter verantwoordelijk te houden voor haar misdaden”, voegde ze eraan toe en vervolgde:

“Vandaag staan we voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, om onze eisen te laten horen, om te verklaren dat we een vreedzaam volk zijn, dat we niemand hebben aangevallen of de grenzen van een ander land hebben overschreden. We vragen de wereld om deze drone-aanvallen op onze gebieden, die onze kinderen en vrouwen aanvallen onder het voorwendsel dat we terroristen zijn, te stoppen. We hebben hier tegen terrorisme gestreden, de regio beschermd tegen huurlingen en de wereld bevrijd van hun wreedheid.”

Dit werd gevolgd door een toespraak van Rihan Loqo, een coördinatielid van Kongra Star, die zei: “We feliciteren u met uw komst hier in deze grote tent, met uw inspanningen om de verworvenheden van de revolutie in Noord- en Oost-Syrië te beschermen en om het project van het Autonome Bestuur dat een voorbeeld is geworden voor de hele wereld. Onze eenheid zal deze revolutie versterken.”

Loqo merkte op dat de aanvallen van de Turkse bezetting op hun regio’s worden beantwoord met internationale stilte en mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties, en benadrukte dat “Noord- en Oost-Syrië, met zijn zonen en dochters, de mensheid heeft beschermd tegen ISIS-huurlingen. De hele wereld zou wees het noorden en oosten van Syrië dankbaar.”

“Met onze solidariteit zullen we de aanvallen van de Turkse bezetting het hoofd bieden en de verworvenheden van onze revolutie behouden, want we zijn de eigenaren van dit project tot het laatste moment, en onze slogan zal zijn ‘verzet is leven'”, benadrukte ze.

Vervolgens werd er namens de vrouwen van Noord- en Oost-Syrië een brief afgeleverd aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties door een delegatie van 5 personen, waarin stond:

“In naam van de vrouwen in Noord- en Oost-Syrië vragen we u om dit beschamende stilzwijgen te doorbreken over de schendingen die dagelijks door de Turkse staat worden begaan door onschuldige vrouwen, kinderen en ouderen als doelwit te nemen en terreur te zaaien in de harten van de mensen, en het brutaliseren van de Syrische gebieden door middel van luchtbombardementen en het richten op markten, buurten en veilige dorpen.

De Turkse staat overstijgt alle internationale wetten door de Syrische grenzen te schenden. Daarom vragen we u om uw morele en humanitaire plicht uit te voeren om deze flagrante schendingen het hoofd te bieden, door middel van internationale wetten die voorzien in de bescherming van burgers en non-agressie op het grondgebied van de buurlanden, en om de Turkse staat verantwoordelijk te houden voor alle misdaden die het heeft begaan tegen de volkeren van de regio.

Wij, de vrouwen en volkeren van Noordoost-Syrië, zullen ons recht om te demonstreren uitoefenen, en deze wake zal niet eindigen totdat deze eisen zijn beantwoord en de Turkse bombardementen op ons land zijn gestopt. Onze regio heeft gestreden tegen het meest beruchte en gruwelijke terrorisme ter wereld, vertegenwoordigd door ISIS, dat zijn kracht ontleent aan het Turkse regime.”

De sit-in tent  duurt tot 30 augustus.