Slotresolutie van de 18e EUTCC-conferentie

  • Brussel

De jaarlijkse internationale conferentie over de EU, Turkije, het Midden-Oosten en de Koerden werd georganiseerd door de EU Turkey Civic Commission (EUTCC) in samenwerking met de linkse fractie, de Groenen/Europese Vrije Alliantie (GREENS/EFA), de fracties van de Vrije Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en het Koerdisch Instituut Brussel.

De Turkse Republiek, die in 2023 haar 100-jarig bestaan viert, heeft met de parlements- en presidentsverkiezingen haar militaristische en antidemocratische koers bevestigd en zelfs geïntensiveerd. Net als in het verleden worden vooral Koerden en de Koerdische regio’s hierdoor getroffen. De arrestatiegolven tegen Koerdische politici nemen niet af. Voor de lokale verkiezingen volgend jaar valt te vrezen dat Ankara opnieuw gedwongen bestuurders zal aanstellen in de Koerdische regio’s.

De eenzame opsluiting van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan gaat onverminderd door. Al drie jaar lang wordt zijn advocaten en familie elk bezoek aan het gevangeniseiland geweigerd, tegen alle wettelijke vereisten in, zowel Turks als internationaal (resoluties van de VN en het EHRM).

De toename van gendergerelateerd geweld sinds de AKP/Erdogan aan de macht is, heeft een hoogtepunt bereikt met de opzegging van het Verdrag van Istanbul.

Het expansionistische buitenlandse beleid van de Turkse staat neemt dagelijks toe, wat misdaden tegen de menselijkheid veroorzaakt en het internationale recht schendt. Sinds begin oktober is er een toename van het aantal luchtaanvallen op Noord-Syrië, waarbij een aanzienlijk deel van de infrastructuur is vernietigd. Drone-aanvallen, zowel in Noord-Syrië als in de Koerdische regio van Irak, doden bijna dagelijks burgers. Deze aanvallen, en in het bijzonder de voortdurende actieve steun voor fundamentalistische, islamistische groeperingen, bedreigen de vrede en verdiepen de instabiliteit in het Midden-Oosten en veranderen de demografie.

Tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen is een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie, een centrale kwestie in Turkije en het Midden-Oosten, niet in zicht.

De EUTCC-conferentie eist daarom

– de Europese Unie om te handelen overeenkomstig de eisen van het verslag van het Europees Parlement over Turkije, mede tegen de achtergrond van de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het Verdrag van Lausanne.

– het CPT om onmiddellijk het verslag over het laatste bezoek aan het eiland in september 2022 te publiceren. Het CPT wordt dringend verzocht druk uit te oefenen op Turkije om in actie te komen en ervoor te zorgen dat het isolement, dat in strijd is met de verplichtingen van Turkije, wordt opgeheven.

– de Raad van Europa om alle maatregelen te nemen die voortvloeien uit het negeren van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die Turkije weigert uit te voeren.

– de onmiddellijke opheffing van de incommunicado-detentie van Abdullah Öcalan, zijn vrijlating volgens de ‘Recht op Hoop’-wetgeving. We verwijzen hier naar de wereldwijde campagne die in oktober is gestart voor zijn vrijheid en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie, die internationale weerklank verdient zodat democratie en vrede in Turkije en het Midden-Oosten een kans krijgen.

De EUTCC-conferentie

– Is verheugd over het besluit van het Europees Parlement om de Sacharovprijs voor de Vrede toe te kennen aan de Koerdische vrouw Jina Amini als symbool van de stelregel ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Vrouw, Leven, Vrijheid) post hum en verklaart zich solidair met het Koerdische vrouwenverzet.