Slotverklaring van de buitengewone vergadering van de Militaire Raad van de SDF

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Turkse AKP/MHP-regime is van plan een strook van dertig kilometer langs de Syrisch-Turkse grens te bezetten. In de slipstream van de oorlog in Oekraïne wordt een groot deel van de zelfbesturende gebieden in Noord- en Oost-Syrië bezet. In dit verband vond een buitengewone vergadering plaats van de Militaire Raad van de Syrische Democratische Krachten (SDF). Hierna volgde een slotverklaring die dinsdag werd gepubluiceerd.

De dinsdag gepubliceerde definitieve verklaring bevat het volgende:

“In aanwezigheid van de commandanten van de militaire raden heeft de Militaire Raad van de SDF een buitengewone vergadering gehouden om de recente ontwikkelingen in Noord- en Oost-Syrië te bespreken na de Turkse dreiging van een mogelijke invasie.

Tijdens de bijeenkomst werd het Algemeen Commando in detail geïnformeerd over de Turkse agressie in de gebieden Tal Tamir, Zarkan, Manbij en Al-Shahba’a, en de militaire commandanten in die gebieden gaven aan dat de Turkse agressie een negatief effect had op de levens van burgers en bespraken de beste manieren om hen te beschermen.

De bijeenkomst benadrukte ook de impact van een nieuwe Turkse invasie op de humanitaire situatie in de beoogde gebieden en op Noord- en Oost-Syrië in het algemeen, en benadrukte dat elke vorm van agressie Syriërs terug zou brengen naar de eerste plaats van de Syrische crisis en de bezettingsprojecten, met inbegrip van recente dreigementen, waren slechts een voorbereiding op de opdeling van Syrië.

De bijeenkomst besprak ook de impact van de Turkse invasie op de oorlog tegen ISIS, en hoe ISIS profiteerde van de escalerende aanvallen van de Turkse bezetting.

De bijeenkomst onderstreepte ook dat de SDF prioriteit geeft aan de inzet voor de-escalatieovereenkomsten, en benadrukte tegelijkertijd hun bereidheid om de regio en zijn bevolking te beschermen tegen mogelijke aanvallen met een langdurige oorlog.

De bijeenkomst gaf ook aan dat een mogelijke Turkse invasie een negatieve invloed zou hebben op de stabiliteit en eenheid van de Syrische gebieden, dus de invasie zal niet alleen worden geconfronteerd in de beoogde gebieden, maar ook in de reeds bezette Syrische gebieden.

De bijeenkomst waardeerde het standpunt van het volk en hun steun aan de SDF, en riep hen op zich te scharen achter de beslissingen van de SDF om de Turkse agressie het hoofd te bieden.

De bijeenkomst bevestigde ook de bereidheid van de SDF om te coördineren met de troepen van de regering van Damascus om elke mogelijke Turkse aanval te dwarsbomen en de Syrische gebieden te beschermen.”