Slotverklaring workshop “Voor het democratische Midden-Oosten – De weg naar vrede”

  • Libanon

Op 13 juni ging een workshop van start in Beiroet om te discussiëren over de Internationale samenzwering tegen de Koerdische PKK-leider Öcalan, de wereldwijde crisis en haar effecten, de rol van een democratische natie en vrouwen, en gezamenlijke samenwerkingsmethoden voor de verwezenlijking van democratisch confederalisme in het Midden-Oosten.

De tweedaagse workshop werd georganiseerd onder het motto “Weg naar vrede, samen voor een democratisch Midden-Oosten”. Meer dan 80 advocaten, politici en intellectuelen uit 10 landen in het Midden-Oosten en de wereld, waaronder Libanon, Irak, Tunesië, Soedan, Palestina, Jordanië, Egypte, Zuid-Afrika, Iran, Turkije, Noord- en Oost-Syrië en Koerdistan namen deel aan de workshop.

De tweedaagse workshop “Voor het Democratische Midden-Oosten – De Weg naar Vrede” in Beiroet eindigde met het voorlezen van een eindverklaring.

De Iraakse universiteitsprofessor Seyf Ednan las de tekst voor waarin stond dat racisme, religie, sekte en de beproevingen van vrouwen de belangrijkste obstakels zijn op weg naar democratische transformatie. De tekst benadrukte dat er een andere kijk nodig is om deze situatie te overwinnen en dat het democratische natieproject dat door de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan naar voren is gebracht de basis vormt voor politieke, economische en sociale oplossingen.

De verklaring riep op tot de fysieke vrijheid van Öcalan en voegde eraan toe dat energie, water en vele politieke en culturele kwesties in het Midden-Oosten opgelost kunnen worden met democratisch confederalisme en dat hiervoor een gemeenschappelijke strategie moet worden vastgesteld.

De tekst vestigde ook de aandacht op het probleem van migratie en vluchtelingen en verklaarde dat de enige manier om het migratieprobleem op te lossen politieke en economische stabiliteit is, dat er politieke omstandigheden moeten worden gecreëerd voor de veilige terugkeer van Syriërs en dat de verantwoordelijkheden van de VN en de internationale gemeenschap in dit opzicht werden benadrukt.

De verklaring stelde dat er internationale druk en steun moest worden geboden om de isolatie van Öcalan te beëindigen.

Workshop in Libanon: “Oplossing voor crisissen ligt in de voorstellen van Abdullah Öcalan”