‘Sluiting grensovergang Til Kocher maakt deel uit van genocidaal beleid’

De Syrisch-Iraakse grensovergang Til Kocher (Al-Yarubiyah) is sinds begin 2020 gesloten, na het veto van Rusland en China tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Ebîr Hesaf, lid van de Uitvoerende Raad van Rojava Koerdistan Nationaal Congres (KNK), sprak met ANHA over de politieke achtergrond van het sluiten van de grensovergang Til Kocher voor humanitaire hulp en het openen van de grenspoorten onder Turkse bezetting.

Hesaf merkte op dat de heersende staten de aardbeving in Turkije, Rojava Koerdistan en Syrië gebruikten voor hun politieke belangen.

Syriërs krijgen geen toegang tot humanitaire hulp

Hesaf verklaarde: “In een tijd waarin politieke kwesties terzijde moeten worden geschoven en de humanitaire situatie prioriteit moet krijgen, wordt hulp aan het bezette district Jindires in Afrin geweigerd. De levering van hulp- en reddingsteams wordt verhinderd. De situatie is het tegenovergestelde in de regio’s waar pro-AKP-mensen aanwezig zijn.”

Hesaf benadrukte dat het een historische schande is om de hulp aan het Syrische volk te blokkeren en de hulp die het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) voor de slachtoffers van de aardbeving heeft georganiseerd, tegen te houden. Hesaf veroordeelde de sluiting van de grensovergangen om humanitaire hulp aan de slachtoffers van de aardbeving te voorkomen. Ze zei: “De sluiting van de grensdoorgang van Til Kocher moet door de Verenigde Naties worden veroordeeld. De regio waar duizenden gezinnen in kampen verblijven, wordt aangevallen door invasies. Er zijn gebieden die dringend humanitaire hulp nodig hebben, maar die zien ze niet.”

Hesaf gaf commentaar op de politieke achtergrond van de sluiting van Til Kocher Gate: “De Verenigde Naties hebben er een vinger in de pap. De poort wordt gesloten gehouden om de Turkse staat te plezieren, hoewel de noodzaak voor opening duidelijk is. Turkije, het Syrische regime en Rusland willen niet dat deze grensovergang wordt geopend omdat de Autonome Regering officieel wordt erkend als deze wordt geopend. Ze willen niet dat de Autonome Regering wordt erkend.”

Hesaf benadrukte dat de sluiting van de oversteekplaats van Til Kocher deel uitmaakte van een plan om de mensen in de regio af te slachten en te verpletteren, en een poging om de regio’s van Noord- en Oost-Syrië niet te erkennen. “Helaas werd de oversteek niet geopend, zelfs niet na de humanitaire ramp veroorzaakt door de aardbeving”, merkte ze op.

“De mensen in de regio verzetten zich al jaren. De mensen van Noord- en Oost-Syrië hebben zich georganiseerd. Maar de depreciatie van de Syrische lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar treft ook deze regio. Daar wordt Syrische valuta gebruikt, dus de Til Kocher-overgang moet worden geopend.

Hesaf sloot af met een oproep om alle middelen verstandig te gebruiken en om de solidariteit onder de bevolking te versterken als reactie op aanslagen en samenzweringen.