Sociaal antropologe Nükhet Sirman gearresteerd in Turkije

  • Turkije

Nükhet Sirman, sociaal antropologe, is gearresteerd in Istanbul. Zoals het mede door de 73-jarige opgerichte onderzoekscollectief Dissensus zondag bekendmaakte, werd Sirman zaterdag in hechtenis genomen in haar huis op het Prinseneiland Burgazada. De reden voor de arrestatie was dat ze een veldinterview had afgenomen van een persoon die door de politie werd geobserveerd in de Zuid-Turkse kustprovincie Mersin. Ze is momenteel ook in hechtenis van de gendarmerie (militaire politie) daar, zei Sirman’s advocaat Fatoş Hacıvelioğlu tegen het nieuwsportaal Bianet. De advocaat kreeg echter geen verdere informatie. Het dossier valt onder een geheimhoudingsbevel en de duur van Sirman’s detentie is vastgesteld op vier dagen. Een overdracht aan het verantwoordelijke openbaar ministerie is op zijn vroegst voor dinsdag gepland.

Nükhet Sirman is emeritus hoogleraar antropologie aan de afdeling sociologie van de Istanbul Boğaziçi Universiteit. Haar onderzoeksonderwerpen zijn gender en genderrelaties in gezinnen, genderconstructie in nationalisme, etnische conflicten, postkoloniale samenlevingen, orale geschiedenis, plattelandssociologie, patriarchaal geweld tegen vrouwen, feministische theorie en de Koerdische vrouwenbeweging. Sirman is activiste, voorstander en medeoprichter van verschillende vrouwenorganisaties en -projecten, waaronder de Feminist Thursday Group, de Women’s Library and Information Centre Foundation, de NGO KA-DER, die campagne voert voor een adequate en gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle gekozen en benoemde besluitvormingsmechanismen en politieke organen in Turkije, de vrouwencoöperatie Amargi en de vrouwenafdeling van het initiatief “Academics for Peace”. Deze laatste organisatie verzet zich tegen de militaire actie van de Turkse regering tegen de Koerdische samenleving en roept op tot een vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie.

Het veldonderzoek in Mersin, dat naar verluidt heeft geleid tot de arrestatie van Sirman, is blijkbaar een project getiteld “Een leven buiten de wet”. Het analyseerde de levensomstandigheden van Koerden die in de jaren ’90 met geweld uit hun dorpen werden verdreven door het Turkse leger en sindsdien een soort informeel leven leiden buiten het systeem om. Sirman werkte ook aan het project in 2016 en 2017, toen ze onderzoeksassistent was aan het Institute for Advanced Study in Nantes. Het onderzoekscollectief Dissensus, de groep feministische studenten aan de Boğaziçi Universiteit en het Academics for Peace initiatief beschreven de arrestatie van de professor als een schandelijke daad en riepen op tot haar onmiddellijke vrijlating.

Foto (c) Bianet