Spaanse partij Podemos roept EU op in te grijpen om Turkse aanvallen op Koerdistan te stoppen

  • Spanje

De Spaanse partij Podemos gaf een verklaring af waarin zij “de internationale oproep onderschrijft van Progressive International en andere internationale delegaties die Koerdistan bezochten en solidariteit betuigden met het Koerdische volk.

De verklaring luidde: “We eisen vastberaden en resoluut optreden van de Europese Unie om verdere Turkse invasies tegen de Koerdische bevolking te voorkomen. We betuigen nogmaals onze solidariteit met de gedetineerde en vervolgde HDP-vertegenwoordigers. Als Podemos eisen we naleving van het internationaal recht en een vastberaden beleid gebaseerd op mensenrechten om vrede en gerechtigheid voor het Koerdische volk te bereiken. De regering van Turkije moet terugkeren naar de onderhandelingstafel, de interne repressie tegen alle soorten oppositie staken en opnieuw de rechten van vrouwen respecteren in haar land en over de hele wereld, die haar verplichten terug te keren naar het Verdrag van Istanbul.”

De afgelopen weken heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zijn agressie tegen het Koerdische volk opgevoerd door een bombardement op Irak te lanceren en te dreigen met een nieuwe invasie van Syrië. Bovendien heeft de regering van Turkije de repressie tegen de Democratische Volkspartij (HDP) in Turkije opgevoerd en heeft zij gebruik gemaakt van het verzoek om toetreding van Finland en Zweden om te eisen dat zij de Koerdische solidariteit in Europa onderdrukken.

Op 18 april lanceerde Erdoğan een lucht- en grondoffensief tegen Koerdische troepen in Irak en Syrië. Sindsdien hebben Turkse troepen de aanvallen op burgergebieden in Noord- en Oost-Syrië opgevoerd.

President Erdoğan kondigde op 24 mei zijn voornemen aan om een “veilige zone” van 30 km te bezetten voor de gedwongen huisvesting van vluchtelingen, als voorwendsel voor zijn poging om de ongeveer 2,5 miljoen mensen die in het gebied wonen etnisch te zuiveren.