Speculaties over Öcalan: advocatenkantoor eist contact

  • Turkije

In de aanloop naar de verkiezingen van 14 mei in Turkije wordt gespeculeerd over vermeende gesprekken met Abdullah Öcalan op het gevangeniseiland Imrali. Het Asrin Advocatenkantoor beschouwt de geruchten als manipulatie en eist onmiddellijk contact met hun cliënt.

Er is al geruime tijd een debat gaande in Turkije, waarin gespeculeerd wordt over gesprekken met Abdullah Öcalan in aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei. Het Asrin Advocatenkantoor, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland vertegenwoordigt, beschouwt deze geruchten als manipulatie en zegt: “We moeten nogmaals benadrukken dat we sinds 25 maart 2021 niets van Öcalan hebben gehoord. Ondanks alle verzoeken en inspanningen van zijn advocaten en familieleden, zijn we niet op de hoogte van de leefomstandigheden en gezondheidstoestand van Öcalan en onze drie andere cliënten op Imrali. Deze situatie baart ons en de hele samenleving zorgen.”

De verklaring van het Asrin Advocatenkantoor wees erop dat: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn politieke centra bezig met een propagandastrijd rond Öcalan. Onder deze omstandigheden willen we de hele samenleving informeren dat het gebrek aan nieuws en de strenge isolatievoorwaarden voortduren en dat al deze discussies plaatsvinden zonder de kennis, bijdrage en deelname van Öcalan. Wat juist is en moet worden gedaan, is Öcalan onmiddellijk de mogelijkheid geven om zijn advocaten te ontmoeten. De wet en minimale ethiek vereisen dit ook. Onder deze omstandigheden, waarin Öcalan geen kans heeft om zichzelf uit te drukken, vinden we speculatieve discussies die het negeren of blokkeren van de realiteit van isolatie en gebrek aan nieuws zouden betekenen niet juist.”

In haar verklaring gepubliceerd op 2 mei in verband met de besproken gesprekken op Imrali zei het Asrin Law Office het volgende:

We hebben na 25 maart 2021 geen berichten ontvangen van Öcalan en onze drie andere cliënten, toen een telefoongesprek met zijn broer werd onderbroken en niet kon worden voortgezet. We kennen de reden voor deze onderbreking niet.

We hebben geen informatie over de detentieomstandigheden, behandeling en gezondheidstoestand van onze cliënten op Imrali.

Volgens artikel 66/3 van wet nr. 5275 hebben veroordeelden het recht “onmiddellijk gebruik te maken van de telefoon- en faxfaciliteiten van de gevangenis in geval van overlijden, ernstige ziekte, epidemie of natuurramp van hun erfgenamen, afstammelingen, echtgenoten en broers/zussen”. Desalniettemin waren Öcalan en onze andere cliënten beroofd van dit recht, zelfs in geval van overlijden, laat staan ziekte, van hun familieleden, en dit verbod werd zelfs tijdens de aardbevingen van 6 februari niet versoepeld.

Öcalan kon slechts veertien jaar lang een éénkanaalsradio gebruiken en kreeg pas in 2013 toegang tot televisie, wat beschikbaar is voor alle gevangenen. Echter, zoals blijkt uit een rapport van mei 2018, werden tv-zenders beperkt en kranten werden met een vertraging van 40 dagen bezorgd.

Öcalan werd tien jaar en negen maanden lang in eenzame opsluiting vastgehouden op het eilandgevangenis (van 16 februari 1999 tot 17 november 2009), waarna nog vijf van onze cliënten naar Imrali werden overgebracht. Hoewel deze gevangenen later werden uitgewisseld, konden onze cliënten slechts zes uur per week samenkomen en de rest van de tijd alleen in hun cellen doorbrengen, zoals beschreven in de CPT-rapporten van 2016 en 2019 (Comité ter voorkoming van Foltering).