Stammen en clans in Raqqa, Tabqa en Deir ez-Zor verenigen zich ter ondersteuning van de SDF

  • Rojava/Noord- en Oost-

In een belangrijk blijk van eenheid hebben stamclans in Raqqa, Tabqa en Deir ez-Zor verklaringen uitgegeven waarin ze hun solidariteit met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) bevestigen tegenover de pogingen van het Syrische regime om opruiing te veroorzaken. De verklaringen komen na herhaalde verijdelde aanvallen in de regio Deir ez-Zor.

De al-Waldeh clan speelde een centrale rol in deze eensgezinde houding en organiseerde een stammenbijeenkomst in Raqqa-stad.

Sjeiks en hoogwaardigheidsbekleders van verschillende clans uit Raqqa, Tabqa en andere regio’s in het noorden en oosten van Syrië woonden de bijeenkomst bij en consolideerden hun steun voor de SDF.De situatie in Deir ez-Zor, gekenmerkt door herhaalde mislukte aanvallen en infiltratie door huurlingen van het Syrische regime, zette de al-Agaidat-stam en de aanverwante clans, met name al-Bakeir en al-Buchamil, ertoe aan om een resolute verklaring af te leggen. De al-Bakeir clan betuigde zijn ondubbelzinnige steun aan de SDF tegen de agressie van de huurlingen van het Syrische regime gericht tegen de veiligheid en stabiliteit van hun regio.

In een andere verklaring weerlegde de al-Buchamil clan heftig de beweringen van het Syrische regime over een “stammenleger” dat tegen de SDF vecht. In plaats daarvan beweerden ze dat alle stammen in Deir ez-Zor zich verenigd hebben met de SDF. Leden van deze stammen werken actief samen met de SDF om het op te nemen tegen huurlingen van het Syrische regime, net zoals ze samen met de SDF optrokken tijdens de nederlaag van ISIS.

De allianties tussen stammen in Raqqa, Tabqa en Deir ez-Zor onderstrepen hun ultieme steun aan de SDF tegen de pogingen van het Syrische regime om verdeeldheid te zaaien en de regio te destabiliseren.