Steeds meer Yazidi’s keren terug naar Shengal

  • Zuid-Koerdistan

Ondanks de Turkse aanvallen op de regio Shengal (Sinjar) in het zuiden van Koerdistan, gaat de terugkeer van de door IS verdreven Yezidi-bevolking door. Dexîl Ibrahim van het zelfbestuur benadrukt dat de Yezidi’s vastbesloten zijn om Shengal weer op te bouwen.

Met de vluchtige terugtrekking van de KDP-Peshmerga (strijdkrachten van Iraaks-Koerdistan) uit de regio Shengal begon op 3 augustus 2014 de genocide van de zogenaamde “Islamitische Staat” (IS) tegen de lokale bevolking daar. Ontelbare mensen werden vermoord, talloze vrouwen en kinderen werden tot slavernij gedwongen en worden nog steeds gedeeltelijk vermist. Honderdduizenden vluchtten via vluchtkorridoren die waren vrijgemaakt door HPG / YJA Star en YPG / YPJ naar Rojava. Velen bevinden zich ook in kampen die worden gecontroleerd door de KDP (Koerdische Democratische Partij van de Barzani-clan) in Zuid-Koerdistan. Ondanks dat er al negen jaar zijn verstreken sinds de genocide en Shengal al lang is bevrijd, voorkomt de KDP de terugkeer.

In plaats daarvan probeert de KDP, die afhankelijk is van Turkije, ondanks hun verraad in 2014 opnieuw controle te krijgen over de Yezidische regio. Met dit doel werd het zogenaamde Hewlêr-Bagdad-akkoord geregisseerd door de Verenigde Staten en Turkije, waarin de terugkeer van de KDP naar Shengal en de vernietiging van zelfbestuur wordt opgenomen. Sinds dit akkoord in oktober 2020 zijn de Turkse drone-aanvallen op de regio Shengal geïntensiveerd. Leden van het zelfbestuur, veiligheidstroepen en defensietroepen, ziekenhuispersoneel en vele andere burgers zijn gedood door moorddrones.

Minstens 450.000 mensen hebben Şengal verlaten

Ondanks de inspanningen van de KDP om terugkeer te voorkomen, zijn veel mensen teruggekeerd naar de zelfbestuurde regio Shengal. Dexîl Ibrahim, een lid van het zelfbestuur van Şengal, bracht zelf zes jaar door in vluchtelingenkampen. Hij benadrukt dat het Yezidische volk de kracht en wil heeft om Shengal opnieuw op te bouwen en roept op tot terugkeer. Hij herinnert eraan dat minstens 450.000 Yezidi’s de regio Şengal hebben verlaten vanwege de genocide door IS en dringt er bij de Iraakse regering op aan hun terugkeer te waarborgen. Velen van hen zijn al teruggekeerd. Ibrahim zegt: “De staat moet handelen in overeenstemming met zijn wetten en zijn burgers beschermen tegen aanvallen. Maar we worden blootgesteld aan een discriminerend beleid van de Iraakse en Zuid-Koerdische regionale regering. De Iraakse regering moet de terugkeer van de Yezidi’s naar Şengal waarborgen. Dit is een van hun belangrijkste taken. Veel mensen willen terugkeren, maar kunnen het zich financieel niet veroorloven en krijgen geen steun van de regering. De Yezidi’s die in Dohuk of andere steden wonen, kunnen niet voor hun levensonderhoud zorgen. Als de regering deze families zou helpen, zouden ze gemakkelijk naar hun thuisland kunnen terugkeren en daar hun brood verdienen.”

“Iedereen die bekend is met de KDP-kampen weet dat ze op gevangenissen lijken”

Ibrahim herinnert zich zijn zes jaar in een PDK-kamp en rapporteert: “Het leven in het kamp was erg moeilijk. We moesten in tenten wonen. Er waren veel ouderen en vaak kwamen er ziektes voor. In de zomer was het erg heet en in de winter erg koud. Er was geen hulp, geen aanspreekpunten. Je kunt niet in de PDK-kampen leven, tenzij je geen andere keuze hebt. De Yezidi’s worden gediscrimineerd. Na zes jaar verliet ik het kamp en keerde terug naar Şengal. Nu ben ik in mijn land en thuis en heb ik rust gevonden.”

“Iedere terugkeer is een daad van verzet”

Ibrahim vervolgt: “Deze samenleving zal zich niet langer buigen voor haar vijanden. Dat is de betekenis van de terugkeer naar Şengal. Ondanks de aanvallen en problemen keren mensen terug. Onder de Yezidi’s heeft zich een sterke wil gevormd, en niemand heeft de kracht om die wil te breken. Er is een nieuwe ideologie ontstaan, en de Yezidi-vrouwen en -mannen hebben zich rondom deze ideologie verzameld. Er zijn veel terugkeerders uit de dorpen Tilexer, Tilqesab, Tilbinav en Girzerik. In het dorp Girzerik staat geen enkel huis meer, maar de terugkerende families hebben tenten in het dorp opgezet en leven daarin. We zullen onze eigen dorpen zelf weer opbouwen, want we hebben de kracht om te herbouwen.”

15.000 mensen zijn teruggekeerd

Ibrahim spreekt over 15.000 terugkeerders en zegt: “Ons hele volk zou naar hun land moeten terugkeren. Ze zouden hun velden moeten bewerken en hun huizen op hun grond moeten herbouwen. Elke familie die hun tenten verlaat en hierheen komt, moet dit beschouwen als een daad die vergelijkbaar is met het uitschakelen van een lid van IS. Dat zou de houding ten opzichte van terugkeer moeten zijn. Elke terugkeer is een daad van verzet. Als zelfbestuur doen we er alles aan om deze families te helpen en aan hun basisbehoeften te voldoen. We staan deze families onder alle omstandigheden bij. De dreiging tegen onze gemeenschap blijft voortduren. Tegenwoordig kunnen Yezidi’s geen werk vinden in Dohuk en Hewlêr. Ze kunnen niet leven in deze steden. Degenen die hun land en thuis verlaten, zijn nutteloos voor niemand. Daarom roepen we de families die nog niet naar Shengal zijn teruggekeerd op om vastberaden te zijn en naar huis te komen.”