“Stem op YSP om de weg vrij te maken voor sociale ecologie”

Het Ecologiecomité van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) heeft zijn standpunt over de aankomende verkiezingen in Turkije bekendgemaakt. De commissie ziet een enorme vernietiging van het milieu door het AKP/MHP-fascisme. Met name het neoliberale economische beleid heeft hele gebieden aan verwoesting blootgesteld. Om de weg vrij te maken voor sociale ecologie roept de KCK alle kiesgerechtigden op om te stemmen op de Groen Linkse Partij (Yeşil Sol Parti, YSP).

“Vernietiging van de natuur heeft een nieuwe dimensie bereikt”

In de oproep staat: “Terwijl de verkiezingscampagne plaatsvindt, gaat de ecologische vernietiging in Turkije en Koerdistan door. Het AKP/MHP-fascisme heeft energie- en bouwbedrijven toegang gegeven tot natuurlijke leefgebieden en intensiveert de plundering en roofbouw van de natuur. Na de aardbevingen van 6 februari werd vuilnis gedumpt in de natuur. Hierdoor heeft de milieudegradatie een nieuwe dimensie bereikt. Het AKP/MHP-fascisme probeert ook de oorlog in Koerdistan en zijn verkiezingsbudget te financieren door de natuur uit te buiten. Van Cûdî tot de Ida-bergen, van Ikizdere tot Akkuyu: de hele regio wordt onderworpen aan de winstzucht van de energie- en bouwbedrijven.”

Waarschuwing voor tweede Tsjernobyl

Het Ecologiecomité verklaart verder: “Terwijl de gevolgen van de rampen en massamoorden van Hiroshima en Tsjernobyl nog vers in het geheugen liggen, bouwen de wetenschappers van het AKP/MHP-fascisme, ondanks de hardnekkige weerstand van de milieu- en ecologiebeweging, met de louterste steun van Poetin een kerncentrale in Akkuyu. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een tweede Tsjernobyl. Zowel wetenschappers als de milieubeweging waarschuwen voor de bouw en benadrukken keer op keer dat de bodem daar voortdurend in beweging is. Degenen die wijzen op de gevaren van de bouw van de kerncentrale in Akkuyu stellen alleen het voor de hand liggende vast.”

“Oorlog vernietigt het milieu”

Hoewel het AKP/MHP-fascisme zijn genocidaire oorlog tegen het Koerdische volk heeft geïntensiveerd, lijdt het regime een nederlaag omdat het, gezien het verzet van de guerilla, niet het gewenste resultaat kon behalen. Het wil de oorlog voortzetten door elk recht en elke moraal te negeren tegen de hoogste kosten. Door de voortzetting van de oorlog wordt de natuur van het hele land vernietigd. Ook zogenaamde ontwikkelingsprojecten zoals zonnepanelen in Noord-Koerdistan dienen uitsluitend de winst en vernietigen landbouw en veeteelt.

Dit werd ook erkend op de conferentie van milieuorganisaties in Istanbul op 21 januari 2023, en er werd overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk ecologisch standpunt ten aanzien van de verkiezingen. Gezien de ongebreidelde vernietiging van de natuur is het nu tijd om ons standpunt praktisch toe te passen bij de verkiezingen.

Het is tijd om ons standpunt uit te dragen ter ondersteuning van democratie, ecologie en de vrijheid van vrouwen bij de verkiezingen.

Het is tijd om de vrije wil en de democratische cultuur van ons volk bij de stembus te laten zien tegen het fascistische, despotische regime dat natuur en mens meedogenloos uitbuit, racisme, nationalisme en maffiastructuren aanwakkert en zijn eigen bestaan ​​wil veiligstellen door de samenleving te domineren.

Het is hoog tijd dat we het recht van alle levende wezens op hun leefgebied, een thuis en een onbelemmerd leven in een vrije natuur en omgeving beschermen en verzet tonen bij de stembus tegen alles wat indruist tegen menselijke samenleving.

Het is hoog tijd dat respect voor de bodem waarop we lopen, het water dat we drinken en de lucht die we inademen zich bij de stembus laat zien.

Het is hoog tijd om bij de stembus een signaal af te geven voor ecologische dorpen tegen de kanker van steden, voor gemeenten tegen de plundering van land voor winst, voor coöperaties op basis van eigen productiviteit tegen monopolies.

Het is hoog tijd dat de strijd voor sociale ecologie en tegen de kapitalistische moderniteit en haar monopolistische vorm en onze visie op een democratische ecologische samenleving zich bij de stembus laat zien. Stem op de Groene Linkse Partij.