Stêrk: Zodat kinderen kind kunnen zijn

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Stêrk werd een jaar geleden opgericht als een maatschappelijke organisatie om de rechten van kinderen in het noorden en oosten van Syrië te monitoren, te beschermen en te verdedigen. Met 16 medewerkers en 14 vrijwilligers is het vertegenwoordigd in verschillende plaatsen zoals Şehba, Qamişlo, Hesekê, Dêrik, Amûdê en in vluchtelingenkampen zoals Waşokanî en Camp Serêkaniyê binnen de zelfbestuurde regio van Noord- en Oost-Syrië. De naam Stêrk komt uit het Koerdisch en betekent ster.

Als organisatie voor het behoud van kinderrechten heeft Stêrk zich tot taak gesteld de rechten van kinderen te beschermen. Met als doel kinderen een kindvriendelijk leven te bieden van jongs af aan tot hun 18e, heeft Stêrk verschillende projecten ontwikkeld voor kinderen in de regio. In samenwerking met ouders en gezinnen en de bredere gemeenschap wordt de samenleving voorgelicht over kinderrechten. Met haar werk hoopt de organisatie Stêrk de situatie van kinderen te verbeteren en hun rechten te versterken.

“Projecten voor kinderrechten waren niet bekend in de samenleving”

De organisatie Stêrk initieert verschillende projecten. Naast projecten op het gebied van onderwijs en theater-, kunst- en culturele programma’s, organiseert Stêrk verschillende projecten om kinderen in moeilijke levenssituaties te ondersteunen, evenals recreatieve activiteiten en kindergroepen binnen de gemeenschappen in het noorden en oosten van Syrië. Om dit te kunnen doen, moest Stêrk beginnen met hun werk en de doelen van de organisatie bekend te maken in de samenleving en zichzelf te vestigen. Rojda Xelîl, hoofd van het centrum van Stêrk in Qamişlo, doet verslag van het begin en de ontwikkeling van het werk van Stêrk:

“Het was echt een belangrijke stap voorwaarts, omdat mensen in de samenleving niet op de hoogte waren van dergelijke projecten om op te komen voor de rechten van kinderen. Daarom was het in het begin een beetje moeilijk omdat ons werk door de mensen met tegenzin en onwetendheid werd ontvangen. Stap voor stap slaagden we erin om de kwestie dichter bij de samenleving te brengen via de gemeenschappen en de families. Om een vertrouwde sfeer voor de kinderen te creëren, begonnen we ons werk met het opzetten van kindergroepen in de gemeenschappen. In elke wijk zijn er gemeenten en in elke gemeente zijn er kinderen. Hoe hebben we de kindergroepen opgezet? We bezochten eerst de families en ouders van de kinderen, leerden hen kennen en vertelden hen over ons en ons werk. Hiermee hebben we een basis gecreëerd voor de kinderen om naar de kindergroepen te komen. Met en in de kindergroepen organiseren we verschillende activiteiten die we samen doen. Er zijn educatieve programma’s voor de kinderen of we spelen samen met ze, gaan zwemmen, sporten of musiceren samen. Allemaal activiteiten die aan de ene kant bijdragen aan hun plezier en aan de andere kant de kinderen uit de alledaagse situaties halen.”

Op ooghoogte met de kinderen

Zo is Stêrk begonnen met haar werk om kinderen en hun rechten in de hele samenleving te beschermen. Door haar actieve werk met de kinderen, in de gemeenschappen en met de families, worden steeds meer mensen zich bewust van de organisatie en haar werk. Ondertussen benaderen getroffen families of gemeenschappen Stêrk zelf met hun vragen en zorgen om steun te vinden voor de kinderen. De medewerkers van Stêrk hechten er veel belang aan om op ooghoogte met de kinderen te werken, hen en hun omstandigheden te leren kennen, een relatie met elkaar op te bouwen en zo te begrijpen wat er nodig is of hoe ze steun kunnen bieden. “Als kinderen worden behandeld zonder dat ze precies begrijpen wat er met hen gebeurt of waarom, verzetten ze zich. Als je ze echter uitlegt wat er aan de hand is, dat ze geaccepteerd en geliefd zijn, zijn ze meer open en benaderen ze je zelfs zelf,” vertelt Rojda Xelîl vanuit haar ervaring.

Sommige van de kindergroepen die in de gemeenschappen zijn opgezet, worden nu door de kinderen zelf georganiseerd en begeleid. Door elkaar op te voeden en van elkaar te leren, versterken ze het vertrouwen in elkaar en in zichzelf.

Kinderraad verbonden aan het Ministerie van Familiezaken opgericht

Door de oprichting van hun organisatie kon Stêrk hun projecten uitbreiden. Met hun gevarieerde aanbod en programma’s ondersteunen ze kinderen met psychologische problemen en kinderen die in een moeilijke leefsituatie verkeren, bijvoorbeeld omdat ze alleen wonen of geweld hebben meegemaakt. In dergelijke gevallen wordt er nauw samengewerkt met lokale overheden en opvanghuizen om kinderen op te vangen. Samen met verschillende organisaties heeft Stêrk een raad opgericht die verbonden is aan het Ministerie van Familie van de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES). Daar wordt samen gesproken over de situatie van kinderen en hun rechten. Er worden oplossingen uitgewerkt om kinderen uit moeilijke situaties te halen en hen in staat te stellen een normaal leven te leiden. Momenteel werkt het Autonoom Bestuur ook aan de kinderbeschermingswetten in de regio. Verschillende organisaties zoals lokale overheden en verenigingen voor mensenrechten en kinderrechten, waaronder Stêrk, zijn betrokken bij het opstellen van de wetten.

Gezondheidszorg voor zieke en oorlogsgehandicapte kinderen

Stêrk biedt ook belangrijke hulp aan armere gezinnen wanneer hun kinderen bijvoorbeeld dringende gezondheidszorg nodig hebben. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een noodzakelijke operatie nodig aan hun hart, ogen of longen, die de families zelf niet kunnen betalen. In deze gevallen probeert Stêrk hen door te verwijzen naar organisaties die de kosten van de operatie dekken. Daarnaast heeft Stêrk samen met de non-profit organisatie Koerdische Rode Halve Maan (Heyva Sor a Kurd) in de stad Qamişlo een project ontwikkeld voor prothesen voor kinderen die ernstig gewond zijn geraakt bij aanslagen en ledematen hebben verloren. Vooral kinderen uit verder weg gelegen plaatsen zoals Şehba worden hiermee geholpen, omdat er niet overal mogelijkheden voor behandeling zijn. Voor de kinderen wordt een meerdaags verblijf in Qamişlo georganiseerd. Tijdens het verblijf is er voldoende tijd om de prothese goed te passen en de kinderen te laten wennen aan de verandering. Naast het maken en aanmeten van de prothese krijgen de kinderen ook psychologische ondersteuning om hun zelfvertrouwen te versterken. Door middel van gezamenlijke en gevarieerde activiteiten krijgen ze een kader waarin ze vertrouwen kunnen krijgen en in het reine kunnen komen met de nieuwe situatie. Volgens rapporten van Stêrk zijn tot nu toe zes kinderen hierdoor ondersteund.

De aanvallen van de Turkse staat hebben diepe sporen nagelaten

De jarenlange oorlog van de Turkse staat in samenwerking met zijn jihadistische gevolmachtigden tegen de zelfbesturende regio in het noorden en oosten van Syrië heeft aan veel mensen het leven gekost en nog veel meer mensen ernstig verwond. De talrijke oorlogsmisdaden die de Turkse staat heeft begaan met zijn gerichte aanvallen op civiele voorzieningen en de bevolking van de regio laten tot op de dag van vandaag diepe sporen na, niet alleen in het leven van alle mensen in de regio, maar vooral bij kinderen. Volgens een rapport van het Centrum voor Onderzoek, Bevordering en Verdediging van Vrouwenrechten in Qamişlo zijn er tussen 2018 en 2023 139 kinderen vermoord, 305 kinderen gewond geraakt en 84 kinderen verdwenen in de door Turkije bezette gebieden Efrîn en de regio tussen Serêkaniyê en Girê Spî.

Twee miljoen mensen afgesneden van basisvoorzieningen

Last but not least heeft de hernieuwde escalatie van de aanvallen door de Turkse staat op 5 oktober 2023 en de daaropvolgende dagen met 580 lucht- en grondaanvallen meer dan twee miljoen mensen afgesneden van basisvoorzieningen door de gerichte vernietiging van vitale infrastructuur en de vernietiging van de energie-infrastructuur in grote delen van het noordoosten van Syrië. Volgens het Rojava Informatie Centrum werden 48 scholen beschadigd tijdens de aanvallen en kunnen duizenden kinderen momenteel niet studeren. Ook hier ziet Stêrk het als haar politieke taak om deze situatie en de leefomstandigheden van de kinderen internationaal zichtbaar te maken en op te komen voor hun rechten. Door middel van verklaringen en brieven aan internationale organisaties en instellingen probeert Stêrk aandacht te vragen voor de voortdurende aanvallen van de Turkse staat en het geweld en de mishandeling van kinderen in de door Turkije bezette gebieden. Deze zijn bedoeld om de organisaties te overtuigen verantwoordelijkheid te nemen tegen deze aanvallen in overeenstemming met de internationale kinderbeschermingswetgeving en op te komen voor de rechten van kinderen in de autonome regio van Noord- en Oost-Syrië.