Sudani: “Irak veroordeelt alle aanvallen die op Irak zijn gericht”

  • Irak

De premier van Irak, Mohammed Shia Sudani, heeft aangekondigd dat Irak alle aanvallen die op Irak gericht zijn, veroordeelt, of deze aanvallen nu vanuit Iran komen of vanuit Turkije.

Op 18 juni ging premier Mohammed Shia Sudani van Irak samen met de Iraakse delegatie naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Premier Mohammed Shia Sudani verklaarde in een interview met het Amerikaanse CNN-kanaal in New York dat Irak momenteel geen behoefte heeft aan buitenlandse militaire interventie, of het nu Amerikaanse troepen of internationale coalities betreft, omdat de veiligheidssituatie in Irak over het algemeen is verbeterd.

Sudani sprak ook over de aanvallen van Iran en Turkije op het grondgebied van Irak en benadrukte dat alle aanvallen op het Iraakse grondgebied moeten worden gestopt, ongeacht of ze worden uitgevoerd door Turkije of Iran. Hij zei: “We veroordelen elke poging om een gewapende groep op Iraaks grondgebied aan te vallen. We roepen op tot het oprichten van een internationale commissie om de kwestie op te lossen met buurlanden.”

De Iraakse premier benadrukte verder dat hij in gesprek is met Turkije en zei: “We verwerpen elke aanval op internationale organisaties. Elke aanval op de instellingen van de Verenigde Naties moet worden gestopt. We moeten een gezamenlijke dialoog voeren en oplossingen vinden. Onze beslissingen zijn gebaseerd op nationale belangen, we zullen niet toegeven aan andere eisen en we zullen de soevereiniteit van Irak niet in gevaar brengen.”

Mohammed Shia Sudani benadrukte tijdens zijn gesprekken ook de impact van de veranderingen in het klimaat en zei: “De klimaatverandering heeft een echte bedreiging voor Irak gevormd. Om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, is een nationale strategie vastgesteld die tot 2035 zal duren, waaronder het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering hebben we internationale steun nodig. De waterstanden van beide grote rivieren van Irak, de Tigris en de Eufraat, zijn gedaald. We roepen op tot internationale samenwerking om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.”