Symposium in Duitsland: Genderstudies ontmoet Jineolojî III

  • Duitsland

Voor de derde keer, maar voor het eerst in persoon, vindt de conferentie “Genderstudies ontmoet Jineolojî” plaats. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking tussen het Cornelia Goethe Centrum voor Vrouwenstudies en Gender Research, de Hochschule Emden/Leer, het Center for Gender Studies van de Universiteit Innsbruck en het Netzwerk kurdischer AkademikerInnen e.V.

Het thema van de conferentie dit jaar, die plaatsvindt op 22 september van 11.00 tot 19.00 uur in het Cornelia Goethe Centrum voor Vrouwenstudies en Gender Research aan de Universiteit van Frankfurt am Main, is “Gezondheid en goed gemeenschappelijk leven – feministische, dekoloniale en jineolojî benaderingen”.

De organisatoren nodigen uit met de volgende woorden:

“Sinds de coronapandemie is opnieuw duidelijk geworden dat ziekte en gezondheid verweven zijn met structuren van sociale ongelijkheid langs de lijnen van geslacht, klasse, ras, handicap, leeftijd, heteronormativiteit, enz.

Sinds de jaren 1970 is er in veel maatschappelijke gebieden verzet ontstaan tegen een gendergerichte normatieve/normaliserende geneeskunde, die gezonde jonge mannen van de burgerij als norm beschouwt en vrouwen als tekortkomingen of gebrekkige wezens actief construeert.

Ook binnen feministische groeperingen worden momenteel de voorwaarden voor geestelijke gezondheid (mentale gezondheid) besproken; evenzo roepen sociale bewegingen in debatten over gezondheid, preventie en behandelingsvormen op tot feministisch-intersectionele overwegingen die ziekte in verband brengen met gendering, heteronormativiteit, handicap, racialisering, verarming. Er wordt ook gesproken over correlaties tussen gezondheid en sociale ongelijkheid.

De conferentie heeft tot doel actuele vraagstukken op het snijvlak van gezondheid, genderverhoudingen en democratisering vanuit feministische en jineolojî-perspectieven te presenteren, te analyseren en ter discussie te stellen.

Het symposium is inter- en transdisciplinair van opzet. Het beoogt sociaalwetenschappelijke, cultureel-wetenschappelijke en historische, filosofische en activistische of praktijkgerichte genderanalyses, feministische en jineolojî-perspectieven over de onderwerpen met elkaar in gesprek te brengen.

Het evenement wordt tweetalig Duits en Engels uitgevoerd met simultane vertaling. Registratie is vereist vóór 18 september 2023 via info@kurd-akad.com.”