Syrië en Rojava na aardbeving in Maras – II

Wat zijn de wetten met betrekking tot maatregelen tegen aardbevingen van het Autonome Bestuur en de regering van Damascus? Hoe gaan zij om met bestemmingsplannen, illegale bouwwerken en tegenmaatregelen?

In de periode dat Rojava onder controle stond van de regering van Damascus, werd er in de regio bijna niets gedaan aan aardbevingen. Na de oprichting richtte het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) zich meer op ontwikkelingsplannen, de strijd tegen illegale structuren en de bouw van sterkere structuren. Vóór de aardbeving werden er geen serieuze activiteiten ondernomen om aardbevingen in Noordoost-Syrië aan te pakken. Geologische en civiel-ingenieurs voerden onderzoeken uit in de regio en het type constructie dat volgens de regio’s moest worden gebouwd, werd bepaald. Na de recente aardbevingen in de regio hebben de instellingen van de Autonome Administratie veel tegenmaatregelen genomen voor toekomstige aardbevingen. Momenteel vinden besprekingen plaats om de bestaande bestemmingsplannen in detail te inspecteren, illegale bouwwerken te identificeren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Şîlan Ehmed, een lid van de Noordoost-Syrische lokale bestuurs- en milieucommissie, beantwoordde de vragen van ANF Nieuwsagentschap over hun hulpinspanningen van de afgelopen 8 dagen en tegenmaatregelen tegen nieuwe rampen en illegale constructies.

400 beschadigde gebouwen geïdentificeerd

Ehmed zei: “Zes van onze burgers kwamen om het leven in de Autonome regio in Noordoost-Syrië. 57 burgers raakten gewond. In de stad Aleppo raakten 216 gebouwen beschadigd en werden 813 gezinnen die erin woonden getroffen. In Kobanê werden 52 gebouwen beschadigd en aan deze gebouwen worden de nodige werkzaamheden uitgevoerd. In de stad Manbij raakten 125 gebouwen beschadigd. Beschadigde en gebarsten gebouwen in onze regio zijn ontruimd en bewoners hebben onderdak gekregen. Beoordeling van beschadigde constructies wordt gedaan door de Kamer van Ingenieurs en gemeentelijke teams onder de paraplu van de Democratische Volksbeweging (TEV-DEM).

Ehmed herinnert eraan dat er vóór de aardbeving een workshop werd gehouden voor de constructie van sterkere structuren en zei: “Een maand voor de aardbeving werd er een workshop gehouden met deelname van alle ingenieurs in Noordoost-Syrië. Er waren deelnemers uit vele landen, zoals Frankrijk en Italië. De vraagstukken die te maken hebben met het bouwen van veiligere gebouwen zijn uitgebreid besproken.”

Bestemmingsplannen en illegale gebouwen

Ehmed gaf ook informatie over de bestemmingsplannen en hun inzet tegen illegale bouwwerken in de regio. Ze zei: “In overeenstemming met het onderzoek dat vóór de aardbeving in de regio is uitgevoerd, is er een wet ingevoerd met betrekking tot het maximale aantal verdiepingen dat volgens de regio’s is toegestaan. Op sommige plaatsen kunnen gebouwen van drie verdiepingen worden gebouwd, op andere gebouwen van vier verdiepingen. Op sommige plaatsen mogen hoge gebouwen helemaal niet worden toegestaan. We hebben projecten en strafrechtelijke sancties over deze kwestie. Gebouwen gebouwd zonder aandacht voor de nodige regels en de gemeentelijke wetten zijn het grootste probleem in de regio. Alleen al in de regio Cizîre werden vorig jaar boetes opgelegd aan meer dan 4.000 gebouwen. 99 onveilige constructies werden gesloopt. De situatie is bijna hetzelfde in Manbij, Kobanê en andere regio’s. We kiezen niet voor slopen, maar werken aan veiligere en sterkere gebouwen. Onze gemeente Kobanê is nu begonnen met het slopen van alle verdiepingen die illegaal zijn gebouwd. Er zijn enkele speciale machines nodig om sloop te voorkomen en de kolommen te versterken. Miljoenen dollars moeten worden gefinancierd voor aardbevingsgerelateerde studies. Vanwege onze beperkte middelen staan we de bouw van gebouwen met minder verdiepingen toe. Er zullen nieuwe rampen ontstaan als de nodige maatregelen niet worden genomen.”

Betere maatregelen

“Eerder heeft de regering van Damascus geen wet ingevoerd voor aardbevingen. Er is geen sterk wetsontwerp tegen aardbevingen en natuurrampen in Noordoost-Syrië. Er is een wet die vooral gaat over het bouwen van gebouwen en bestemmingsplannen. We zijn in dit opzicht niet effectief geweest, daarom bekritiseren we onszelf. Maar we organiseren ons werk om verdere rampen te voorkomen.”

Syrië en Rojava na aardbeving in Maras – I