Syrië en Rojava na aardbeving in Maraş – III

Dankzij sterke solidariteit schoot het Autonome Bestuur de slachtoffers van de aardbeving in de steden van Noord- en Oost-Syrië op de snelst mogelijke manier te hulp. Deze succesvolle solidariteit werd mogelijk gemaakt door de communes en assemblees, die de ruggengraat vormen van het autonome systeem op basis van zelfbestuur. Heyva Sor a Kurd (Koerdische Rode Halve Maan), opgericht in Rojava in 2012, is een van de organisaties die met succes solidair is met de slachtoffers van de aardbeving. Nadat de slachtoffers van de aardbeving in Noord- en Oost-Syrië waren opgevangen, gaven de mensen die in de regio wonen en hun zelfbestuur te kennen bereid te zijn om ook andere delen van Syrië te helpen. In korte tijd werden honderden hulptrucks en brandstoftankwagens met basisbehoeften, voedsel en medische apparatuur afgeleverd in andere delen van Syrië.

SDF en Autonoom Bestuur in actie

In een verklaring op 6 februari, toen de aardbeving plaatsvond, zeiden de Syrische Democratische Krachten (SDF): “We delen in het pijnlijke lijden van onze mensen in alle Syrische gebieden veroorzaakt door de verwoestende aardbeving die de regio trof, en we vragen Allah de Almachtige om troost de slachtoffers met Zijn oneindige barmhartigheid, spoedig herstel te schenken aan de gewonden en ons volk te beschermen tegen elk kwaad. Onze strijdkrachten staan klaar om onmiddellijk hulp te bieden om de nasleep van de aardbeving in alle Syrische gebieden te boven te komen, inclusief het verlenen van noodhulp en het sturen van reddingsteams naar de door rampen getroffen gebieden. Onze troepen betuigen ook hun condoleances aan de mensen in de steden Maraş en Antep en alle gebieden in Noord-Koerdistan die zijn getroffen door de aardbeving, en we betuigen onze solidariteit met hen in deze moeilijke tijd.”

Alle grensovergangen geopend

Het covoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van het Autonome Bestuur legde een verklaring af na zijn bijeenkomst op 8 februari en zei: “Alle grensovergangen in de regio’s van het Autonome Bestuur zullen open blijven om de levering van humanitaire hulp van buitenaf naar alle door de aardbeving getroffen regio’s mogelijk te maken.”

Hulpcampagnes

Op 9 februari lanceerden het Autonome Bestuur van de regio Cizre en op 12 februari het Autonome Bestuur van de Eufraat-regio hulpcampagnes om de slachtoffers van de aardbeving in Noord-Koerdistan en Noordoost-Syrië te helpen. De door de mensen en organisaties in alle steden van Noord- en Oost-Syrië georganiseerde hulp werd geleverd aan de grensovergangen in Umm al-Julud (tussen Manbij en Jarablus), Al-Tayha (tussen Manbij en Aleppo) en Awn Al-Dadat (tussen Manbij en Jarablus).

Steun voor bezette gebieden

Er werd een door de regio’s van het Autonoom Bestuur van Noord-en Oost-Syrië georganiseerde hulpcampagne opgezet, niet alleen voor de regio’s van de regering van Damascus, maar ook voor de slachtoffers van de aardbeving in de door de Turkse staat en geallieerde huursoldaten bezette regio’s. Het EHBO-konvooi is op 13 februari via Artsen zonder Grenzen via de grensovergangen tussen Manbij en Jarablus de bezette gebieden in het noorden en oosten van Syrië binnengereden. Na het EHBO-konvooi bestaande uit 53 vrachtwagens en voertuigen vertrok een tweede konvooi bestaande uit 66 vrachtwagens met voedsel en medische voorraden.

Sozdar Ehmed van Heyva Sor a Koerd in Noord- en Oost-Syrië beantwoordde de vragen van ANF over hun institutionele solidariteit.

Collectief werk

Ehmed zei: “De aardbeving in onze regio veroorzaakte angst onder de mensen. Het publiek had na de aardbeving hoge verwachtingen van Heyva Sor a Kurd. Er werd een buitengewone vergadering gehouden met deelname van , de Volksgemeente, de Interne Veiligheidstroepen, de Zelfverdedigingstroepen en de Gezondheidscommissie. Een collectief werk werd uitgevoerd in solidariteit. Na deze bijeenkomst hebben we besloten om tenten op te zetten voor de overlevenden die in hun auto verbleven.”

“We zijn begonnen met humanitaire hulp voor onze mensen van Dêrîk tot Manbij. Na de aardbeving begonnen burgers in hun auto’s te schuilen. Degenen die geen voertuigen hadden, bleven op straat. In korte tijd hebben we tenten opgezet voor de mensen in alle steden van Dêrîk tot Manbij. Dekens werden uitgedeeld aan de burgers. We hebben noodteams naar 10 steden gestuurd op basis van hun bevolking. Een medisch team kreeg de opdracht om de ernstig zieke patiënten naar ziekenhuizen te vervoeren.”

Steun voor Shehba en Aleppo

Ehmed verklaarde dat ze op 7 februari hulp konden sturen naar Shehba en Aleppo vanwege het embargobeleid van de regering van Damascus. Toen ze zelf naar de regio wilden, hielden de obstakels hen tegen. “We hebben binnen 24 uur veel tenten en dekens afgeleverd in Shehba en Aleppo. Hulpactiviteiten voor deze regio’s werden uitgevoerd in samenwerking met niet-gouvernementele organisaties. We hebben ook een klein bedrag gedoneerd. Als Heyva Sor a Kurd mobiliseerden we al onze beschikbare middelen. Met ons team besloten we naar Shehba en Aleppo te verhuizen om te zorgen voor voedsel, tenten, dekens, medische benodigdheden en brandstof. We wachten al 6 dagen bij de grenspoorten, maar de regering van Damascus staat ons niet toe de regio binnen te komen. We hebben voortdurend verklaard dat onze gezondheidsteams klaar staan om aan de behoeften van de Syrische bevolking te voldoen. Ondanks onze oproepen aan alle betrokken instellingen en organisaties zijn de poorten niet geopend. We hebben onze bereidheid uitgesproken om hulp van Afrin naar Damascus te brengen, maar de regering van Damascus opent de poorten niet. We wachten nu bij de al-Tayha-poort tussen Manbij en Aleppo. We doen geen stap terug; onze stappen zullen altijd toekomstgericht zijn.”

Project van 6 maanden voor gebieden met een aardbeving

Ehmed merkte op dat er een zes maanden durend project voor de door de aardbeving getroffen gebieden is geïntroduceerd en zei: “Een team van artsen uit Heyva Sor a Koerdistan zal op de 20e van deze maand naar de regio komen. Er is een project van drie maanden ingevoerd voor de Eufraatregio, een project van 15 dagen voor de regio Cizre en een project van zes maanden voor Aleppo en Shehba. De prioriteit van de projecten is het voorzien in voedingsbehoeften, verwarming en basisbehoeften. De tweede fase betreft het herstel van de beschadigde gebieden. We hebben ook internationale instellingen en organisaties om hulp gevraagd voor deze dringende behoeften, maar hun hulp is beperkt.”

Syrië en Rojava na aardbeving in Maras – II