Syrische Democratische Raad roept op tot verzet

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De zelfbesturende regio’s in het noorden en oosten van Syrië ondergaan een massale golf van Turkse aanvallen gericht op de civiele infrastructuur. Elektriciteit, water en brandstof zijn op talloze plaatsen uitgevallen. De voedselproductie is in gevaar. In het licht van deze aanvallen heeft de Syrische Democratische Raad (MSD) een verklaring gepubliceerd waarin ze oproept tot verzet.

“Aanvallen zijn een duidelijke schending van het internationaal recht”

De verklaring luidt: “Wij veroordelen de agressie van de Turkse staat tegen het noorden en oosten van Syrië. De aanvallen vormen een ernstige bedreiging voor de veiligheid en vrede in de regio en zijn een duidelijke schending van het internationaal recht.

“Het zwijgen van de internationale gemeenschap is onaanvaardbaar”

We veroordelen het stilzwijgen van de internationale gemeenschap, de Verenigde Staten en Rusland over de aanslagen. Het stilzwijgen over deze misdaden is een minachting voor menselijke waarden, mensenrechten en de basisregels van rechtvaardigheid. De Turkse staat gaat door met zijn terroristische aanvallen op de regio. Met deze aanvallen probeert het de veiligheid in de regio te verstoren, chaos te creëren en ISIS nieuw leven in te blazen. Het wil het noorden en oosten van Syrië bezetten en de demografische structuur veranderen.

“Neem maatregelen om de bevolking in Noord- en Oost-Syrië te beschermen”

We roepen Syrië en de Arabische landen op om te werken aan het beëindigen van de Turkse bezetting in Syrië. Dit heeft ook gevaarlijke gevolgen voor de Arabische wereld. We roepen de Verenigde Staten en Rusland op om dringend actie te ondernemen om de rechten en levens van de bevolking in Noord- en Oost-Syrië te beschermen, een actieve rol te spelen in de Veiligheidsraad en de Turkse regering ter verantwoording te roepen.

“Samen tegen de invasie”

We roepen alle mensen in Syrië op om zich te verenigen tegen de invasieaanvallen van de Turkse staat. We roepen het volk op om zich te verdedigen tegen deze aanvallen. We roepen iedereen op om zijn stem te verheffen tegen het nieuwe Turkse fascisme.”

Bron: ANF