Syrische Vrouwenraad: Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen om hun land te vertegenwoordigen in het vredesproces

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De administrateur van de Syrische Vrouwenraad, Suhail Sinouh, zei dit tijdens een toespraak die ze hield namens de Vrouwenraad op de vierde conferentie van de Syrische Democratische Raad die vandaag werd gehouden in het kanton Raqqa: “Het lijdt geen twijfel dat de Syrische crisis zich heeft verlengd, uitgebreid en honderdduizenden slachtoffers en martelaren heeft geëist gedurende meer dan een decennium van bloedige jaren. De Syrische crisis vond geen echte inspanningen om een eerlijke oplossing te vinden voor het Syrische volk met al hun sekten en diversiteit, helaas op een moment dat we ook geen internationale wil vonden om in te grijpen en de crisis op te lossen.”

Suhail Sinouh legt uit: “Wij van de Syrische Vrouwenraad roepen alle Syriërs, in het bijzonder Syrische vrouwen, op om de handen ineen te slaan, aan het werk te gaan en actief deel te nemen aan het ontwikkelen en formuleren van een politieke oplossing voor deze crisis.”

Ze benadrukte dat er geen oplossing is zonder het creëren van politieke, economische en culturele decentralisatie door middel van Syrisch-Syrische dialoog als een stap in de goede richting en het bouwen van een democratisch gedecentraliseerd Syrië om uit deze crisis te komen.

Suhail Sinouh wees op de voortrekkersrol van vrouwen in de Syrische samenleving en zei: “Syrische vrouwen hadden een prominente rol in het brengen van de stem en het lijden van vrouwen naar de onderhandelingstafel en namen deel aan alle aspecten van het leven. vrouwen zijn leiders en pioniers in deze oorlog, en vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen om hun land te vertegenwoordigen in het vredesproces en het opstellen van de Syrische grondwet.

Vervolgens werd er een video vertoond met het gehele werk van de Syrische Democratische Raad gedurende de afgelopen vijf jaar, werden de felicitaties die tijdens de conferentie werden ontvangen voorgelezen door Syrische nationale partijen, krachten en figuren in binnen- en buitenland, en sloot de conferentie haar werkzaamheden af voor de media.

De conferentie zal zich buigen over de structuur van de Syrische Democratische Raad, het politieke document, het huishoudelijk reglement, de vorming van de Algemene Raad en de verkiezing van een covoorzitter van de Raad.

Bron: ANHA