TAJÊ roept op tot internationale steun voor AANES in het proces tegen ISIS-leden

  • Zuid-Koerdistan

Het Autonoome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft op 10 juni aangekondigd dat het buitenlandse ISIS-leden zal berechten in zijn eigen rechtbanken. Dit volgt op jaren van vruchteloze beroepen aan de landen van herkomst om een internationale rechtbank op te zetten om de misdaden begaan door ISIS te bestraffen. Meer dan tienduizend ISIS-leden uit meer dan zestig landen worden vastgehouden in AANES-gevangenissen, en ongeveer 60.000 familieleden van ISIS bevinden zich in kampen zoals het al-Hol-kamp. Volgens AANES zullen de processen plaatsvinden in overeenstemming met internationale en binnenlandse wetten inzake terrorisme.

De Yazidi Vrijheidsbeweging van Vrouwen (TAJÊ) heeft een verklaring uitgebracht waarin steun wordt gevraagd voor het proces van berechting.

TAJÊ herinnerde eraan dat het Yazidi-volk in Shengal (Sinjar) in de 21e eeuw brutaal werd aangevallen, voor de hele wereld om te zien, in wat het zogenaamde tijdperk van democratie en mensenrechten is. Het merkte op dat de Iraakse troepen en de peshmerga, die verantwoordelijk zijn voor hun bescherming, niet aan hun plicht hebben voldaan, terwijl de YJA Star, HPG, YPG en YPJ troepen hun oproep beantwoordden en te hulp schoten.

In de verklaring werd opgemerkt dat er negen jaar zijn verstreken sinds de genocidale aanval, maar de wonden nog steeds niet zijn genezen, duizenden mensen nog steeds vermist zijn en een deel van de ontheemde Yazidi-bevolking nog ver verwijderd is van hun land.

TAJÊ zei dat slachtoffers van de ISIS-aanval nog steeds begraven liggen in massagraven. “De binnenvallende Turkse staat valt ons land en leidende persoonlijkheden elke dag aan, waardoor de veiligheid van ons land in gevaar komt. Het is de verantwoordelijkheid van de hele wereld om de rechten van het Yazidi-volk te beschermen.”

‘De dreiging van ISIS gaat door’

TAJÊ wees erop dat de SDF, YPG, YPJ, YBŞ en YJŞ een eerzame en grote strijd hebben geleverd tegen ISIS en de wereld hebben beschermd tegen de dreiging van ISIS via deze strijd.

Met de opmerking dat de dreiging van ISIS nog steeds voortduurt, verklaarde TAJÊ: “Er zijn duizenden ISIS-gevangenen in SDF-hechtenis in het Hol-kamp in Rojava, maar hun landen eisen hen niet terug. Internationale machten ondernemen geen actie om de dreiging van ISIS uit te roeien, waardoor deze dreiging blijft voortbestaan.”

‘Turkse staat steunde ISIS’

TAJÊ merkte op dat ISIS een terroristische organisatie is en haar leden als zodanig moeten worden berecht. “Veel landen steunden ISIS en fungeerden als een brug. Een van deze landen is de binnenvallende Turkse staat die wordt geregeerd door de AKP en MHP.”

TAJÊ riep de internationale gemeenschap en de internationale machten die de ISIS-aanval tegen de Yazidi-gemeenschap hebben erkend als genocide op, om officieel de berechting van ISIS-leden te erkennen en de AANES in het proces te ondersteunen. “Elke andere houding die ze zullen aannemen, betekent een goedkeuring van de genocide”, aldus TAJÊ.

“Zij die ISIS hebben gesteund, moeten ter verantwoording worden geroepen en de straf krijgen die ze verdienen, in de eerste plaats de Turkse staat”, voegde TAJÊ toe.