Tegen alle vormen van geweld en bezetting: Jin Jiyan Azadi

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De vrouwenbeweging in de autonome regio Noord- en Oost-Syrië viert de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen onder het motto “Tegen alle vormen van geweld en bezetting: Jin Jiyan Azadî”. Een actiealliantie van vrouwenorganisaties en -instellingen heeft rond 25 november een week lang een programma samengesteld met openbare demonstraties, onderwijsactiviteiten, seminars, discussiebijeenkomsten en culturele optredens.

De ruggengraat van de vrouwenbeweging in Rojava is de Kongra Star vereniging. In de Koerdische mythologie is Star de naam van de godin Ishtar (Inanna) en betekent ook ster in modern gebruik. De Coördinatie van Kongra Star heeft ter gelegenheid van 25 november een verklaring gepubliceerd waarin ze de martelaren van de vrouwenbevrijdingsstrijd herdenkt en haar respect uitdrukt voor alle vrouwen die wereldwijd strijden tegen het patriarchaat en voor vrijheid.

In de verklaring van de Vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star staat onder andere het volgende:

“Ter gelegenheid van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, herdenken we de strijd van de zusters Mirabal en, namens de martelaren Şervin Serdar, Zeyneb Seroxan, Yusra Derweş, Liman Şiwêsh en Roshna Agit, herdenken we alle revolutionaire vrouwen die hun leven hebben opgeofferd in de strijd voor vrijheid. We eren ook de vrouwen over de hele wereld die strijden tegen het patriarchaat en vechten voor vrijheid.

Dit jaar vindt 25 november plaats in de schaduw van de oorlogen die worden gevoerd door de dominante mannelijke ideologie. Als Kongra Star en vrouwenorganisaties in Noord- en Oost-Syrië verwelkomen we 25 november dit jaar met de slogan “Tegen alle vormen van geweld en bezetting: Jin Jiyan Azadi” en beloven we onze strijd te intensiveren. Geweld tegen vrouwen, zoals alle vormen van geweld, van kolonialisme tot bezetting, van slavernij tot massamoord, vindt zijn oorsprong in de patriarchale mentaliteit en de onderdrukking van vrouwen. Of het nu in Myanmar, Palestina, Karabach, Afghanistan of Koerdistan is, bezettingsoorlogen leiden tot vernietiging van de natuur, bloedbaden, ontheemding en in het bijzonder vrouwenmoord. Onze strijd tegen bezetting en patriarchaal geweld moet zij aan zij gevoerd en versterkt worden.

De conflicten en oorlogen die zich vandaag in veel gebieden ontwikkelen, tonen eens te meer aan dat geweld tegen vrouwen niet beperkt blijft tot het gezin en de samenleving, maar bevorderd en beschermd wordt door het beleid van natiestaten en uitgevoerd wordt door natiestaten zelf, of het nu in Koerdistan, Palestina, Mexico, India of Afghanistan is. We zien en ervaren dit vooral in de bezetting. De bezetting zelf is geweld en wordt uitgevoerd met dezelfde patriarchale mentaliteit van verkrachting. Door de bezetting worden vrouwen het meest blootgesteld aan allerlei vormen van geweld, vooral seksueel geweld. In de bezette gebieden van Rojava, zoals Afrin, Serekaniye en Girê Spî, worden vrouwen dagelijks blootgesteld aan het geweld van de bezetting.

De aanvallen van het patriarchale systeem, die op het niveau van een systematische oorlog worden gevoerd, laten zien dat de door mannen gedomineerde staten bang zijn voor het succes van de vrouwenrevolutie.

We hebben deze realiteit gezien in Rojava en Noord- en Oost-Syrië, waar we meer dan 11 jaar geleden de vrouwenrevolutie zijn begonnen met de slogan ‘Jin Jiyan Azadi’. De slogan “Jin, Jiyan, Azadi” betekent dat vrouwen vrij bewustzijn, zelforganisatie en zelfverdedigingskracht nodig hebben om het leven te bevrijden. De vrouwenrevolutie die we hier zijn begonnen wordt vooral aangevallen door de fascistische Turkse staat. De Turkse staat is een speciale oorlog begonnen om politieke en georganiseerde vrouwen te vermoorden die de leiders van hun volk zijn en die een democratisch systeem willen vestigen. Tientallen van onze vrouwelijke kameraden die vochten voor de militaire, sociale en politieke verdediging van hun grondgebied zijn gemarteld door de droneoorlog die Turkije voert.

Elke vorm van geweld tegen vrouwen is een aanval op de vrouwenrevolutie. De vrouwenrevolutie verdedigen betekent de organisatie van vrouwen versterken en uitbreiden. Om de vrouwenrevolutie te beschermen moeten we een unieke en radicale strijd voeren. Als vrouwen zijn wij de pioniers van deze strijd en treden we in de voetsporen van de martelaren die hun leven gaven voor vrijheid. We zetten onze strijd voor een vrij leven voort, die we begrijpen in de geest van de filosofie van Abdullah Öcalan.

De patriarchale mentaliteit neemt in alle delen van de wereld toe en voert een speciale oorlog, met psychologisch en fysiek geweld tegen de geesten en lichamen van vrouwen. Hiertegen moeten we wereldwijd strijden tegen het patriarchale bewustzijn en de natiestaat, die de mentaliteit van het systeem en de dominante man verdiepen. Op deze basis roepen we alle vrouwen van de wereld op om hun plaats in te nemen in het verzet tegen het patriarchaat en zich lokaal en internationaal te organiseren. Geen enkele vrouw mag ongeorganiseerd blijven, want de strijd van vandaag is noodzakelijk zodat we allemaal een vrij leven kunnen leiden.

Om het patriarchale systeem te vernietigen, zullen we onze strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en de dominante mentaliteit van mannen intensiveren. Onder het motto “Vrouwen, Leven, Vrijheid” zullen we het Wereldvrouwenconfederalisme opbouwen en onze eeuw veranderen in het tijdperk van vrouwenvrijheid! Van Rojava tot het Midden-Oosten en over de hele wereld, zullen we ervoor zorgen dat de 21e eeuw de eeuw van de vrijheid van vrouwen wordt met het leiderschap van vrouwen, onze organisatie en zelfverdedigingskracht.

Jin Jiyan Azadi! (Vrouw, Leven, Vrijheid!)”