Tegen alle vormen van staatsgeweld en de patriarchale mentaliteit: Jin, Jiyan, Azadî!

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Noordoost-Syrische vrouwenbeweging Kongra Star heeft een verklaring uitgegeven ter gelegenheid van 25 november, de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen:

“Ter ere van 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, willen we eerst alle revolutionaire vrouwen begroeten die thuis, op straat, in de gevangenissen en aan het front strijden voor vrijheid. We willen vooral onze hartelijke groeten overbrengen aan de vrouwen van Oost-Koerdistan, Baluchistan en heel Iran, die een nieuwe standaard voor verzet hebben gezet onder de slogan Jin, Jiyan, Azadi (Vrouwen, Leven, Vrijheid). We gedenken ook alle vrouwen, van Koerdistan tot Afghanistan, van Mexico tot India, die hun leven hebben verloren door het geweld van de door mannen gedomineerde staat. Als Kongra Star bouwen we onze strijd  “Tegen alle vormen van staatsgeweld en de patriarchale mentaliteit op onder de slogan: ” Vrouwen, Leven, Vrijheid” en we roepen alle vrouwen over de hele wereld op om zich te organiseren.

Systemisch geweld tegen vrouwen heeft zijn wortels in de patriarchale mentaliteit. Evenzo zijn alle andere vormen van geweld, van uitbuiting tot gedwongen bezettingen, van slavernij tot bloedbaden, voortgekomen uit de onderdrukking van vrouwen. Daarom is de strijd tegen geweld tegen vrouwen noodzakelijk en moet de patriarchale mentaliteit als doelwit worden genomen. Tegelijkertijd moet de staat, wiens instellingen door het patriarchaat tot op het diepste niveau zijn doorgedrongen, worden gezien als de hardste vorm die het geweld tegen vrouwen nieuw leven inblaast. In dit licht moet een radicale strijd worden gevoerd.

In onze tijd wint deze mentaliteit opnieuw terrein over de hele wereld. Het patriarchale systeem en zijn ideologie, seksisme, voeren een speciaal soort oorlog tegen vrouwen. Er is een gezamenlijke inspanning om de verworvenheden en rechten terug te draaien die vrouwen hebben verworven als resultaat van voortdurende strijd. Er is ook een poging om de vrouwenbeweging volledig uit te schakelen door deze te integreren in het bestaande systeem, waardoor het vrouwenverzet gedecimeerd en zonder leiderschap achterblijft.

Op dit moment onthullen de aanvallen van het patriarchale systeem, die worden uitgevoerd op het niveau van een systematische oorlog, een andere waarheid: er is een reële kans op het succes van een vrouwenrevolutie, en het maakt de door mannen gedomineerde staten bang. Dit moment in de tijd vereist een vrouwenrevolutie. Van de Rojava-revolutie tot de opstanden van Oost-Koerdistan en het Iraanse volk, deze waarheid verspreidt zich vanuit Koerdistan naar de hele wereld. De slogan ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Vrouwen, Leven Vrijheid) is de magische formule van de vrouwenrevolutie. Het vertelt ons dat het bevrijden van het leven door vrouwelijk leiderschap een vrije mentaliteit, autonoom organiseren en de kracht van zelfverdediging vereist.

Een revolutie voltrekt zich niet in de loop van een dag. Revolutie betekent een fase van onvergelijkbaar verzet. De vrouwenrevolutie in Rojava en Noord- en Oost-Syrië is nog steeds niet voltooid, maar blijft zich ontwikkelen. Onze revolutie wordt dagelijks geconfronteerd met nieuwe aanvallen. Vooral de fascistische Turkse staat, die een vijand van vrouwen is, probeert onze revolutie te vernietigen door brute aanvallen uit te voeren die uitgroeien tot het niveau van volledige oorlogvoering. In de bezette gebieden pleegt het feminicide tegen vrouwen. In zijn barbaarse aanvallen richt het zich speciaal op vrouwelijk leiderschap. Het doet dit omdat het de leidende rol van vrouwen in de revolutie kent en probeert de wil van onze mensen om vrijheid te zoeken te vernietigen door het machtige leiderschap van onze georganiseerde vrouwen te vernietigen.

Terwijl de antiseksismebeweging op mondiaal niveau groeit, versterkt het patriarchale systeem over de hele wereld de natiestaat. Dat raakt ook onze regio. De ideologie van de dominante man wil de vrouwenrevolutie vervangen door een eigen contrarevolutie. De diepe hegemonie van het moderne kapitalisme is enerzijds het openstellen van onze regio voor fysieke aanvallen, zoals we kunnen zien in het laatste offensief van de bezettende Turkse staat op 20 november, en anderzijds het uitvoeren van sociale, economische, politieke en ideologische aanvallen. Dit is een van de redenen waarom Abdullah Ocalan (Reber Apo), de filosoof achter de Vrouwen, Leven, Vrijheid-beweging, in absolute isolatie wordt vastgehouden en gemarteld op het eiland Imrali in Turkije.

Als Kongra Star zien we alle vormen van geweld tegen vrouwen, of het nu gaat om staatstroepen of de patriarchale mentaliteit in de samenleving, als aanvallen op de vrouwenrevolutie. Daarom is de strijd tegen geweld tegen vrouwen de strijd voor de vrouwenrevolutie. Het beschermen van de vrouwenrevolutie betekent het versterken en uitbreiden van de organisatie van vrouwen. Staats- en patriarchaal geweld tegen vrouwen kan niet alleen door de wet worden vernietigd. Het is ook belangrijk om een ​​vrije mindset bij vrouwen verder te ontwikkelen en autonoom organiseren en zelfverdediging te versterken.

Als Kongra Star is dit ons standpunt over alle vormen van geweld tegen vrouwen. Als reactie op elke aanval op de waarheid van de vrouwenrevolutie zullen we onze organisatie versterken. Het verdedigen van de vrouwenrevolutie tegen alle vormen en uitingen van de patriarchale en staatsmentaliteit betekent een radicale en ongekende strijd voeren. Wij zijn de leiders van deze revolutionaire strijd. Wij zijn de volgelingen van degenen die de martelaarsdood stierven  voor vrijheid. Wij zijn de zoekers naar een vrij leven, gevonden in het licht van de waarheid van de filosofie van Abdullah Ocalan.

Van West-Koerdistan en Noord- en Oost-Syrië, tot het Midden-Oosten en de hele wereld, we zullen slagen in de tweede vrouwenrevolutie. Door ons leiderschap, onze organisatie en de kracht van zelfverdediging te versterken, maken we van de 21ste eeuw een eeuw van vrije vrouwen en mensen. Onze aspiratie is groot, onze hoop is sterk, ons geloof is zo helder als de zon.

Met begrip voor de noodzaak van strijd, roepen we alle vrouwen ter wereld op om hun plaats in de revolutie in te nemen. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele vrouw ongeorganiseerd blijft. Omdat de strijd van vandaag voor ons allemaal net zo noodzakelijk is als brood en water. Dit is de situatie waarin we ons bevinden. De kansen om een vrij leven op te bouwen zijn sterker dan ooit. Maar tegelijkertijd is de dreiging voor de strijd van vrouwen ook groot.

Om al deze bedreigingen te verslaan en deze gouden kans te grijpen om het patriarchale systeem omver te werpen, zullen we onze strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en de door mannen gedomineerde mentaliteit intensiveren. Onder het motto ‘Vrouwen, Leven, Vrijheid’ zullen we ons leiderschap versterken in het proces van opbouw van democratisch confederalisme van de vrouwen in het Midden-Oosten. We moeten van onze eeuw het tijdperk van vrouwenbevrijding maken door de vrouwenrevolutie te steunen!”