Tekin: Regering bereidt verkiezingsfraude voor

  • Turkije

De medevoorzitter van de provinciale vereniging van de DEM-partij in Amed, Pınar Sakık Tekin, doet verslag van pogingen van de regering om de komende lokale verkiezingen in maart van tevoren te manipuleren door “spookkiezers” te registreren.

De spookkiezers spoken weer door het land. Zoals voor elke verkiezing probeert het AKP-regime zijn macht in de Koerdische regio’s veilig te stellen door de kiezerslijsten te manipuleren. Bij deze verkiezingen lijkt de registratie van valse kiezers vooraf bijzonder extreem te zijn. Met behulp van de gedwongen administraties over de Koerdische steden die de plaatsen innamen van door het volk gekozen bestuurders werden talloze “spookkiezers” geregistreerd. De DEM-partij deed concreet onderzoek naar de incidenten en diende op veel plaatsen bezwaren in tegen deze onregelmatigheden in het kiesregister. Alle bezwaren van de DEM-partij zijn tot nu toe echter afgewezen. Hoewel er nog maar een paar weken te gaan zijn tot de regionale verkiezingen op 31 maart 2024, zijn er in veel Koerdische steden al duizenden beroepsmilitairen en politieagenten geregistreerd als kiezer.

Regering probeert verkiezingen te beslissen door middel van fraude

Pınar Sakık Tekin, medevoorzitter van de provinciale vereniging van de DEM partij in Amed (Tr. Diyarbakir), rapporteerde over de ontwikkelingen in een interview met ANF Nieuwsagentschap. Ze categoriseerde de pogingen tot fraude als volgt: “De regerende coalitie kan de prestaties van onze partij en ons volk niet verdragen. Op basis van de resultaten van de verkiezingen van 2019 zijn ze begonnen om het ene kiesdistrict na het andere aan te pakken en kiezers met grote precisie te registreren om de komende verkiezingen in hun voordeel te beïnvloeden. Dergelijke ‘mobiele’ kiezers werden vooral in Koerdistan gebruikt. In de afgelopen twee verkiezingsperiodes zijn de mensen in deze regio’s permanent beroofd van hun wil om te stemmen. Dit is niets anders dan een voortzetting van het Hervormingsplan Oost*. De regering heeft zichzelf gedegradeerd tot het aanstellen van gedwongen bestuurders en probeert nu stemmen te stelen door middel van fraude en geweld. Dit gebeurt op veel plaatsen. Als we goed kijken naar waar deze mobiele kiezers worden geregistreerd, dan is dat op plaatsen waar de regering nipt heeft verloren.”

“We zullen deze aanvallen verijdelen bij de stembus”

Tekin benadrukte dat de regering zich er volledig van bewust was dat ze de verkiezingen in de Koerdische gemeenten niet op regelmatige basis kon winnen, en dat ze daarom haar toevlucht nam tot dergelijke methoden. Ze zei: “De regering probeert de verkiezingen te winnen door kiezers over te plaatsen. We zullen niet zwijgen tegen dit criminele beleid. We zullen een aanklacht indienen tegen zowel degenen die deze kiezersoverdracht uitvoeren als degenen die aan deze overdracht deelnemen. We zullen hen tonen wat democratie is. We hebben hen al laten zien wat democratie is door een voorverkiezing te organiseren in Koerdistan, een ‘feest van de democratie’. Met deze voorverkiezing hebben we de democratie in de harten van de mensen gehouden en dat zullen we blijven doen. Als partij accepteren we dit gebrek aan politiek niet, maar we proberen de voorwaarden te scheppen voor al onze mensen om hun politieke wil te uiten. We zullen de mensen naar de stembus brengen. De AKP (‘Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling’ met Erdogan als partijleider) neemt altijd haar toevlucht tot vuile spelletjes en aanvallen als ze zich realiseert dat ze verloren heeft. Wij zullen deze aanvallen bij de stembus dwarsbomen.”

Soldaten en politieagenten geregistreerd als kiezers

De politica deed verslag van de omvang van de fraude in de provincie Amed: “Kiezers werden geregistreerd op plaatsen waar helemaal geen huizen staan. In de provincie Amed zijn vooral de districten Pasûr (Kulp), Hezo (Hazro) en Gêl (Eğil) getroffen door kiezersverplaatsingen. We realiseerden ons dat de kiezers die daar geregistreerd waren soldaten en politieagenten waren. We hebben als partij bezwaar ingediend bij de districtsverkiezingsraad, maar dit werd afgewezen omdat deze kiezers ambtenaren waren. We hebben daarom een algemeen verzoek ingediend bij de hoge verkiezingscommissie (YSK). We wachten momenteel op een reactie van hen. We verwachten dat de YSK haar plicht en verantwoordelijkheid voor echt democratische verkiezingen in Koerdistan nakomt. We zullen hier ruchtbaarheid aan geven. We zullen ons verzetten tegen deze regering, die de wil van het volk probeert te stelen met gedwongen bestuurders en kiezersverplaatsingen, zowel in de voorverkiezingen als in de volgende fases. We zullen doorgaan met ons werk om terug te nemen wat van ons gestolen is. We zullen laten zien dat er geen volk kan zijn zonder partij, geen partij zonder het volk, en dat we solidair zijn met elkaar. De regering is bang voor de wil en de prestaties van het volk. Wij zijn ons hiervan bewust. We zullen winnen in Koerdistan met veel stemmen. Ik zie dit stemaandeel als een weerspiegeling van het democratische beleid dat we voeren.”

“We zullen de wil van ons volk verdedigen”

Tekin sloot af met de woorden: “We moeten waakzaam zijn. We moeten heel voorzichtig te werk gaan. We zullen alle fraude aan het licht brengen die ons tijdens het verkiezingsproces zal overkomen. We zullen dit proces samen met onze mensen aanpakken. Daarom hebben onze mensen hier veel werk te doen. Als DEM-partij doen we ons werk op basis van gegevens. We beloven dat we de wil van ons volk zowel voor, tijdens als na de verkiezingen zullen beschermen.”

* Hervormingsplan voor het Oosten” (Şark Islahat Planı): In 1925 legde het Turkse fascisme onder Mustafa Kemal zijn systematische maatregelen tegen het Koerdische volk vast. Onder het mom van een noodtoestand voorzag dit plan in assimilatiemaatregelen, waaronder deportaties, hervestiging en massamoorden. Met dit plan werd de Koerdische kwestie onder controle van het leger geplaatst.