Ter nagedachtenis aan Hevrîn Xelef

Hevrîn Xelef was een politica en mensenrechtenactiviste.  Ze werd op 12 oktober 2019 geëxecuteerd door door Turkije gesteunde Ahrar al-Sharqiya-strijders nabij de snelweg M4 ten zuiden van Tell Abyad.

Hevrîn Xelef werd geboren in de stad al-Malikiyah op 15 november 1984. Ze studeerde in Malikiyah-scholen, waarna ze zich inschreef aan de Universiteit van Aleppo om te studeren aan de Faculteit Civiele Techniek en afstudeerde in 2009 .

Ze groeide als kind op in een sociaal en politiek geëngageerd gezin. Vier van haar broers en  Hevrîn s zus, Zozan, sloten zich aan bij de bevrijdingsstrijd en vielen in de gelederen van de Koerdische vrijheidsbeweging.

Haar moeder Sûad nam deel aan vele populaire bijeenkomsten van Abdullah Öcalan. Wat ze hier leerde had ook een grote invloed op de opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling van Hevrîn. Met de proclamatie van de Democratische Autonome Regering nam ze de verantwoordelijkheid op zich als plaatsvervangend covoorzitter in het Energiecomité van het Democratisch Zelfbestuur in het kanton Cizîre. In 2015 speelde ze een belangrijke rol bij het verbeteren en versterken van de energievoorziening en het economisch werk in het kanton Cizîre. Haar werk besteedde bijzondere aandacht aan de economische behoeften van vrouwen en de ontwikkeling van de vrouweneconomie. In 2018 nam Hevrîn deel aan het proces van oprichting en oprichting van de Syrische Toekomst Partij met als doel op te komen voor de belangen van alle Syrische bevolkingsgroepen en een democratische vernieuwing van Syrië.

Bij de oprichting van de Syrische Toekomst Partij op 27 maart 2018 in Raqqa zette ze zich belangeloos in voor de taak van secretaris-generaal. Tijdens een toespraak naar aanleiding van het 8 jarig bestaan van de volksopstand in Syrië, sprak Hevrîn haar overtuiging uit dat de politieke crisis in Syrië niet door oorlog kan worden opgelost. Ze zei: “Acht jaar zijn verstreken. De volksopstanden tegen de crisis en de strijd van de volkeren van Syrië zijn op grote schaal opgeofferd en veranderd in een oorlog. De aanhoudende crisis in Syrië, die de reden is voor de verplaatsing en moord op de bevolking, kan niet worden geregeld zonder een politieke oplossing.”

In elk van haar toespraken benadrukte Hevrîn het belang van een dialoog tussen de verschillende Syrische politieke krachten en gemeenschappen. Ze stond erop dat de volkeren hun eigen toekomst zouden bepalen en samen hun eigen politieke en sociale leven vorm moesten geven. Door haar politieke strijd riep Havrin alle kringen van de samenleving en politieke actoren op om deel te nemen aan een democratische oplossing voor de crisis in Syrië.

Met het begin van de Turkse bezettingsoorlog tegen de gebieden van de Democratische Autonome Bestuur in Noord- en Oost-Syrië op 9 oktober 2019, zette Hevrîn haar politieke strijd resoluut voort. In een hinderlaag door leden van een jihadistische moordenaarsbende die gelieerd was aan Turkije, werd ze geëxecuteerd.

Hevrîn Xelef heeft met haar leven en werk een onvergetelijke rol gespeeld in de vrouwenrevolutie van Rojava en de gemeenschap van volkeren. Haar herdenken is de vrouwenrevolutie in Noord- en Oost-Syrië vastberadener dan ooit verdedigen en haar vonken in alle landen van het Midden-Oosten en de wereld voortzetten.