TEV-ÇAND roept op tot eenheid tegen de “gezworen vijanden van de Koerden”

De Koerdische Cultuur- en Kunstbeweging (TEV-ÇAND) Europa heeft een verklaring uitgegeven over de steeds voortdurende Turkse aanvallen in Koerdistan en het verraad van de KDP, de regerende partij in de Koerdische regio van Irak, die samenwerkt met de Turkse staat in haar oorlog tegen de Koerdische vrijheidsbeweging.

De verklaring met de titel “Laten we ons omarmen en verenigen tegen het genocidale systeem, een gezworen vijand van de Koerden”, wees erop dat het beleid van fysieke en culturele genocide dat voor het eerst werd uitgevoerd tegen het Koerdische volk met het Verdrag van Lausanne gesloten op 24 juli 1923, vandaag de dag wordt voortgezet met onmenselijke methoden van speciale oorlog.

“Verenigd rond leider Apo (Abdullah Öcalan), heeft de 50 jaar durende legendarische strijd van de Koerdische vrijheidsbeweging tegen deze genocidale praktijken het beleid gefrustreerd dat Engeland, Frankrijk en Turkije honderd jaar geleden in Lausanne initieerden”, aldus de verklaring die op zondag werd vrijgegeven en die verder het volgende bevat:

“Alle organisaties, instellingen en persoonlijkheden uit Koerdistan, behalve de KDP die volhardt in de koers van samenwerking en verraad, kwamen samen op de conferentie van Lausanne op de honderdste verjaardag van het pro-genocide verdrag. Met de Koerdische conferentie in Lausanne toonden de Koerden dat ze verenigd zijn tegen de genocidale aanvallen en uitten ze hun democratische politieke status. Deze rechtvaardige eisen van het Koerdische volk hebben sterke steun gekregen van intellectuelen, kunstenaars, politici, wetenschappers, niet-gouvernementele organisaties, vakbonden en vele andere zorgzame kringen van de democratische samenleving over de hele wereld.

Tijdens het honderdjarig bestaan van de Republiek Turkije vraagt het AKP-MHP fascisme om steun van de wereld om de Koerdische genocide te voltooien. Daartoe laat het niet na om alle morele en materiële rijkdom, de natuur en de samenleving van het land te plunderen. Met chemische wapens en allerlei onwettige en immorele methoden valt het de waarden van vrijheid van het Koerdische volk aan. Voor dit doel worstelt het om gebruik te maken van de Koerdische collaboratieve verraderlijke kringen en om de KDP deze sinistere rol vandaag te laten spelen. De KDP-functionarissen verwelkomen deze gezworen vijanden van de Koerden met rode lopers, omhelzen hen en laten niet na hen te steunen in hun eigen belangen. De KDP ging nog een stap verder en werd een partner in de aanvallen van de Turkse staat op Zap, Avashin, Metina, de hele Medya Verdediginszones (guerrillagebieden in Noord-Irak) en Rojava. Het is duidelijk dat een dergelijke conflictomgeving geen andere resultaten zal opleveren dan het schaden van de strijdende partijen van de Koerden.

Ondanks alle provocerende pogingen van de KDP, heeft de Koerdische vrijheidsbeweging gevoelig gehandeld om een dergelijk conflict te vermijden, verklaringen afgelegd aan het publiek en oproepen gedaan die het Koerdische volk opriepen om zich te verenigen rond nationale belangen. Deze verklaringen werden ook gesteund door alle gevoelige, democratische kringen. De KDP kneep echter een oogje dicht voor deze oproepen en onderhoudt haar vuile relaties met de Turkse staat. Een meest recent voorbeeld in dit verband is het martelaarschap van (guerrillastrijder) İsmail Por (Çiya Agirî) uit Maku, als gevolg van een aanval georkestreerd door MIT (Turkse inlichtingendienst) en Parastin (KDP inlichtingendienst). De provocerende en samenzweerderige aanvallen van de familie Massoud Barzani en de KDP in vier delen van Koerdistan hebben geleid tot het martelaarschap van vele vrijheidsstrijders en de verwonding van verscheidene anderen. Tot overmaat van ramp heeft een KDP-functionaris genaamd Ali Avni uitlatingen gedaan waarin hij zijn steun betuigde aan het genocidale AKP-MHP fascisme en de Turkse staat via de media openlijk opriep om luchtaanvallen uit te voeren op de strijders en uitvoerende leden van de guerrilla.

Met deze houding vertrouwen KDP-functionarissen en de familie Massoud Barzani op de Turkse staat voor hun heerschappij en bekrompen familiebelangen en voeren ze een beleid tegen het volk van Koerdistan. De KDP heeft alle bergen, vlaktes en bijna elke centimeter van Zuid-Koerdistan opengesteld voor Turkse militaire bezetting. Het is duidelijk dat geen enkele partij of individu die betrokken is bij dergelijke acties en betogen iets te maken kan hebben met de juiste zaak van het Koerdische volk. Juist daarom is het nu onontbeerlijk voor alle intellectuelen en kunstenaars in Koerdistan om hun historische en sociale plichten hoog te houden, in lijn met de eis van het Koerdische volk voor vrijheid, en om stelling te nemen en actie te ondernemen tegen het vijandige beleid van de KDP.

Er kan geen einde komen aan het beleid van genocide tegen het Koerdische volk zonder een actief standpunt in te nemen tegen de genocidale aanvallen van de Turkse staat die al honderd jaar aan de gang zijn en tegen de bloedige samenzweringen die ten uitvoer worden gebracht onder de hoede van de KDP. De juiste dingen zeggen en eisen tegen dit genocidale beleid is niet genoeg om er een einde aan te maken. Om de juiste eisen te stellen, moeten we overal waar we zijn op een geplande en georganiseerde manier handelen. Alles wat verloren is gegaan kan alleen teruggewonnen worden door strijd en actie en deze strijd kan alleen slagen als hij gebaseerd is op de vrijheidsstrijd in Koerdistan. Zich goed bewust van deze waarheid, verwelkomt en omarmt de fascistisch-genocidale vijand de familie Barzani in hun huis en voert de zwaarste en meest wrede genocidale agressie tegen de georganiseerde strijdkrachten, leider Öcalan, de vrijheidsguerrilla’s en het volk van Koerdistan door alle wettelijke en morele normen te ontkennen.

Wij verklaren hierbij dat TEV-ÇAND, samen met alle vrijdenkende intellectuelen en kunstenaars van de Koerdische samenleving, partij zal kiezen voor het veerkrachtige en eervolle Koerdische volk en een actieve rol op zich zal nemen in de democratische strijd tegen de genocidale, fascistische Turkse staat en alle krachten van collaboratie en verraad.
Op deze basis roepen wij alle pro-vrijheid intellectuelen en kunstenaars op om zich aan de zijde te scharen van Leider Öcalan, de vrijheidsbeweging en de guerrilla, de enige hoop van de Koerden, om zich te verenigen rond nationale waarden tegen de collaborerende verraderlijke lijn en om deel te nemen aan een actieve strijd om diegenen die verantwoordelijk zijn voor elke onrechtvaardigheid ter verantwoording te roepen.”