TEV-DEM roept op tot het uitoefenen van druk op de Turkse bezetting en haar huurlingen om een einde te maken aan hun misdaden

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

Vandaag heeft de Beweging voor een Democratische Samenleving (TEV-DEM) een verklaring uitgegeven aan de publieke opinie, waarin het de bombardementen van de Turkse bezetting op de regio NE-Syrië, haar burgers en haar landbouwgronden hekelt.

De verklaring luidt als volgt: “Deze dagen worden de dorpen van  de kantons Afrin, Shahba en Manbij onderworpen aan intense raket- en artilleriebombardementen door de Turkse bezettingsstaat en zijn huurlingen, aangezien er opnieuw een bloedbad werd aangericht in het dorp Samouqa, gelegen aan de Shahba Dam, waardoor een aantal burgers ernstig gewond raakten, waaronder kinderen die nog steeds worden behandeld in het Avrin Ziekenhuis.

Over het tijdstip van de aanvallen werd in de verklaring ook het volgende gezegd: “Directe aanvallen op landbouwgronden en op burgers zijn het nastreven van een politiek van verschroeide aarde, dat wil zeggen, het beleid van het verbranden van groene en droge grond dat door de Turkse bezettingsstaat wordt gepraktiseerd langs de grensstrook, en het dreigen met het niet benaderen van hun landbouwgronden en het oogsten van hun gewassen, en dit wordt beschouwd als een wettelijke schending.”

De verklaring merkte op: “De mensen van de kantons Afrin en Shahba, vooral de intern ontheemden, worden al 6 jaar belegerd door de Turkse bezettingsstaat en zijn huurlingen aan de ene kant, en door de regering in Damascus aan de andere kant, en ze verzetten zich nog steeds tegen de belegeringsoperaties die hen worden opgelegd ondanks alle beleidsmaatregelen van uitroeiing, belegering en uithongering, maar de bezetting escaleert haar aanvallen om wraak te nemen op deze wil, het verzet dat de basis vormt voor een vrij leven op basis van nationale revolutionaire grondslagen.”

De verklaring luidde ook: “We roepen de internationale gemeenschap op, in de eerste plaats de Verenigde Naties en haar instellingen, om druk uit te oefenen op de Turkse bezetting, om een einde te maken aan haar aanvallen en misdaden tegen de mensen in de regio, en we bevestigen dat de Turkse bezetting gebruik maakt van het internationale stilzwijgen om haar aanvallen te laten escaleren.”

Bron: ANHA