“Tien jaar Rojava-revolutie” in Saarbrücken en Jena

  • Duitsland

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rojava-revolutie, riepen de Seebrücke Saar en het Koerdische gemeenschapscentrum Saarbrücken op tot een demonstratie onder het motto “10 jaar Rojava – verdediging van de revolutie”.

De demonstratie op de geboortedag van de revolutie, 19 juli, begon om 18.30 uur op Landwehrplatz met een toespraak van de Seebrücke Saar. In haar toespraak benadrukte de spreker dat de Seebrücke “solidariteit is met iedereen die heeft gestreden voor en gebouwd aan het Rojava-project van hoop en die het de afgelopen tien jaar heeft gevuld met leven, het verder heeft ontwikkeld en verdedigd”. Tien jaar revolutie in Rojava staat gelijk aan tien jaar feministische strijd, de verworvenheden van de revolutie moeten met alle middelen worden verdedigd.

De spreker veroordeelde ook de “vluchtelingenovereenkomst” tussen de EU en Turkije en zei: “Erdogan’s bezettingsoorlogen hebben tot nu toe al duizenden doden geëist, ze doden elke dag en drijven overlevenden op de vlucht. Rojava bood een veilige haven voor mensen die op de vlucht waren voor gewelddadige anti-Koerdische en anti-Yazidi-onderdrukking en moorddadige islamistische vervolging. Erdogan en zijn criminele bondgenoten hebben deze haven al gedeeltelijk vernietigd, de rest is in groot gevaar. Het feit dat dit allemaal is gebeurd en kan blijven gebeuren, staat ook voor de onvoorwaardelijke Duitse en Europese steun voor Erdogans machtsuitbreiding en oorlogsbeleid. De Turkse bezettingsoorlog in Koerdistan en Syrië zou niet mogelijk zijn zonder internationale steun van staten als Duitsland.”

Na de demonstratie door het stadscentrum vond een laatste bijeenkomst plaats op de Max-Ophüls-Platz. Er volgde een bericht van YPG International, gevolgd door een toespraak van het Kurdish Volkscentrum Saarbrücken, waarin de illegale agressieoorlog door de Turkse staat en de tolerantie en steun van de internationale gemeenschap werden veroordeeld. Tegelijkertijd werd de aandacht gevestigd op het feit dat de Rojava-revolutie een vrouwenrevolutie is en in de eerste plaats door vrouwen zal worden verdedigd.

De demonstratie eindigde met dansen en muzikale intermezzo’s.

Open bijeenkomst en morele avond in Jena

Om de tiende jaar van de Rojava-revolutie te vieren en om de aandacht te vestigen op de urgentie van de huidige situatie in Koerdistan, hield de Koerdische Solidariteitsgroep Jena dinsdag een open vergadering en een morele avond.

Tijdens de open bijeenkomst werden de ideeën van de Koerdische vrijheidsbeweging toegelicht en werd een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling en de huidige politieke en sociale situatie in Koerdistan. Na de presentatie van de activiteiten van de Koerdische Soli Groep Jena, werden de 20 deelnemers uitgenodigd om zich op lange termijn binnen de groep te organiseren en samen de revolutie in Rojava te verdedigen.

In verband met de classificatie van de geschiedenis van de Koerdische bevrijdingsbeweging en de criminalisering ervan, werden tijdens het evenement handtekeningen verzameld voor het schrappen van de PKK van de lijst van terroristische organisaties.

Na de presentatie van de revolutie en de groep werd een moraalavond gehouden, die volgde op de oproep van Koerdische vrienden om samen een revolutionaire cultuur te ontwikkelen en de politieke strijdlust te versterken. 60 mensen woonden het evenement bij en verzamelden zich rond een kampvuur om samen te eten, te zingen en te socializen. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de strijders die de revolutie in Koerdistan met hun leven verdedigden, hield Confederatie van Koerdische Gemeenschappen (KON-MED) een toespraak over het tienjarif=g bestaan van de revolutie, gevolgd door luide kreten van “Jin, Jiyan Azadî” en “Bijî Bexwedana Rojava’ volgde. Vervolgens werd er gedanst.

Veel deelnemers zongen, droegen gedichten voor en brachten andere inhoud aan de avond die herinnerde aan eerdere strijders en vertelden over het verzet. Er werd ook gesproken over het oprichten van een Koerdische vereniging en er werden ideeën verzameld hoe in de toekomst nog meer mensen de hoop op de revolutie zouden kunnen ervaren door samen strijdlustige momenten te beleven. Met als doel elkaar snel weer te ontmoeten en de revolutie in Rojava te verdedigen, gingen de deelnemers sterker uit elkaar.

“Het is lang geleden dat ik weer zoveel hoop in mij voelde”, zei een deelnemer uit de lokale Koerdische gemeenschap. Volgens de organisatoren was de avond voor alle aanwezigen empowerment en werden nieuwe verbindingen gelegd.