TJA en Vredesmoeders breiden solidariteit uit met slachtoffers van aardbevingen in Urfa

  • Noord-Koerdistan

De Vrije Vrouwenbeweging (Tevgera Jinên Azad,TJA) en de Raad van Vredesmoeders beloven de overlevenden van de aardbeving bij te staan in Urfa, een van de provincies die zwaar beschadigd is door twee verwoestende aardbevingen op 6 februari.

De TJA, die vrouwen ontmoet in de door de aardbeving getroffen steden, vestigt de aandacht op het belang van de georganiseerde strijd en solidariteit van vrouwen. Sinds de eerste dag van de aardbeving zijn talloze vrouwen naar de aardbevingsgebieden gegaan om actief deel te nemen aan de hulpverlening. Vrouwen werken om onderdak, verwarming, eten en drinken te bieden aan door de aardbeving getroffen gezinnen, waarmee ze het belang van volkssolidariteit benadrukken.

‘Wij bereiken iedereen’

TJA-activiste Sema Aişeoğlu, die de slachtoffers van de aardbeving in Urfa helpt, merkte op dat de activiteiten ter gelegenheid van 8 maart de afgelopen jaren met veel enthousiasme gepaard gingen. “Dit jaar verwelkomen we echter 8 maart te midden van een grote ramp. Alle volkeren van Turkije hebben gezien hoe de regering vrouwen in de steek liet, hoe de regering en de staat slachtoffers onder het puin achterlieten zonder hulp. Daarom zullen we vrouwen solidair bijstaan in de door aardbevingen getroffen gebieden. Wij  laten deze gebieden nooit in de steek. We zullen alle overlevenden bereiken en we zullen hen bijstaan”, zei ze.

Aiseoğlu wees erop dat zelfs vóór de aardbeving vrouwen werden onderdrukt door het systeem, de mannelijke mentaliteit en het geweld, en dat de moeilijkheden die vrouwen ondervonden door de aardbeving zijn toegenomen.

“We voorzien vrouwen ook in hun basisbehoeften”, zei ze, eraan toevoegend dat ze met name hygiëneproducten leverden aan mensen in nood.

‘Zelf overlevenden uit het puin gehaald”

Adalet Çay (63), lid van de Raad van Vredesmoeders in Urfa , neemt sinds de eerste dag van de aardbeving deel aan hulpacties: “Koerdische inwoners moesten hun geboorteplaats verlaten nadat hun huizen waren verwoest door de aardbeving. Steden werden verwoest. Niemand hielp hen toen deze ramp gebeurde. De mensen hebben hun familieleden op eigen kracht uit het puin gehaald en ze genezen hun wonden zelf.”

“Sinds de eerste dag van de aardbeving ben ik actief in de hulpverlening. Samen staan in moeilijke tijden is zinvol. De overlevenden krijgen kracht van elkaar,” merkte ze op.

Çay merkte op dat ze families uit de aardbevingsgebieden bezochten en condoleances en psychologische steun betuigden. Ze voegde eraan toe dat het Koerdische volk voor elkaar zorgde en riep op tot voortzetting van deze solidariteit.