TJA roept op om rekening te houden met de behoeften van kwetsbare groepen

De Koerdische vrouwenbeweging TJA (Tevgera Jinên Azad, Vrije Vrouwenbeweging) zet zich, net als veel andere maatschappelijke organisaties, sinds de zware aardbeving op 6 februari in de getroffen regio’s van Turks grondgebied in om het leed te verminderen en mensen te voorzien van voedsel en hulp voorraden zorgen. De TJA licht de huidige situatie toe:

“Als TJA, in de geest van mobilisatie in de tien provincies die getroffen zijn door de twee aardbevingen in Maraş op 6 februari 2023, waren en zijn we in grote solidariteit met al onze mensen, vooral vrouwen.

Rampen komen vaak voor op het aardoppervlak en zijn vaak het gevolg van oorlogen en wild kapitalisme. Staten dragen daarbij een grote verantwoordelijkheid bij rampen. In het licht van deze catastrofe neemt de staat zijn verantwoordelijkheden niet waar en probeert de bevolking het als een lot te laten accepteren. De AKP/MHP-regering probeert de terechte woede van de door de ramp getroffen bevolking over de onverantwoordelijkheid en onverschilligheid van de regering te onderdrukken door mensen de schuld te geven van provocatie en door geweld, bedreigingen en censuur te gebruiken.

De regering kan niet verklaren waar de jarenlang van de bevolking geïnde aardbevingsbelasting voor is gebruikt en doet de bevolking tekort door maatschappelijke solidariteit tegen te gaan. Terwijl de overheid haar eigen verplichtingen niet nakomt, wordt een grote maatschappelijke saamhorigheid en sensitiviteit onderdrukt.

De aardbeving heeft niet alleen mensenlevens geëist, maar ook psychologische, sociologische en economische schade aangericht. Het is algemeen bekend dat vrouwen, kinderen en kwetsbare groepen meer worden getroffen door rampen. Deze situatie kan bij hen een diep trauma veroorzaken vanwege de verschillende coping-mechanismen. Met name vrouwen kunnen het risico lopen op fysiek, seksueel en psychologisch geweld en misbruik bij rampen, en hebben te maken met veiligheidsproblemen.

In de eerste fase van de catastrofe kan de shocktoestand leiden tot vroeggeboorte en ondervoeding bij de vrouwen die onlangs zijn bevallen. Kinderen die dierbaren hebben verloren, ervaren een immens trauma. Bij deze aardbeving die iedereen treft, moet rekening worden gehouden met de behoeften van vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten en alle kwetsbare groepen. Het is erg belangrijk om te zorgen voor hygiënische artikelen, onderdak en wasfaciliteiten om mogelijke epidemieën te voorkomen.

In dit kader roepen wij als TJA alle vrouwenorganisaties, platforms, NGO’s en activisten op om hun verantwoordelijkheid te nemen. We hebben onze mensen vanaf de eerste dag bijgestaan ​​en we zullen doorgaan met het opbouwen van onze solidariteit in het licht van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.”