TJK-E: De strijd moet radicaler worden

De Koerdische vrouwenbeweging in Europa (TJK-E) heeft tijdens een meerdaags congres gediscussieerd over de huidige politieke situatie en toekomstige werkzaamheden. De vrouwenorganisaties die zijn aangesloten bij TJK-E waren vertegenwoordigd door ongeveer honderd afgevaardigden uit zeven landen. Het congres vond plaats van 30 juni tot 3 juli onder het motto “Met Jin-Jiyan-Azadî naar de vrouwenrevolutie” en was opgedragen aan de Koerdische revolutionaire Evîn Goyî, die op 23 december 2022 in Parijs werd vermoord.

De strijd moet radicaler worden

In een slotverklaring die op vrijdag is gepubliceerd over het 7e congres van de TJK-E, worden belangrijke onderwerpen van de Koerdische vrouwenbeweging belicht. De isolatie van PKK-leider Abdullah Öcalan wordt beschouwd als een graadmeter voor het genocidale beleid tegen het Koerdische volk. Op het congres werd duidelijk dat de Koerdische vrouwen zich daar niet bij zullen neerleggen. Öcalan en de Koerdische beweging worden zwaar aangevallen omdat ze met hun verzet een alternatief hebben gepresenteerd voor het kapitalistische modernisme en als vrije Koerden en vrije vrouwen een antwoord bieden op de vraag “Hoe te leven?”. Dit paradigma geeft de hele wereld hoop op revolutionaire verandering en vrijheid, en tijdens het congres is besloten om de strijd voor de vrijlating van Öcalan als voornaamste thema te blijven behandelen. De strijd moet in het algemeen radicaler worden. Er is een concrete planning opgesteld om Abdullah Öcalans filosofie van vrijheid in de hele samenleving te verspreiden, bewustzijn te creëren en vrouwen te organiseren, aldus de slotverklaring.

Weerstand tegen AKP/MHP-fascisme

Een ander belangrijk onderwerp was het verzet tegen het AKP/MHP-regime in Turkije: “Het fascistische AKP/MHP-systeem heeft het afgelopen jaar systematisch zijn aanvallen op Koerdische vrouwen en het Koerdische volk voortgezet en alle vormen van recht en mensenrechten geschonden. De meest uitgebreide aanvallen op de Medya-verdedigingsgebieden zijn uitgevoerd. Het AKP/MHP-regime maakt gebruik van verboden en chemische wapens en voert deze aanvallen uit met als doel genocide. Om de doelen van deze bezetters en genociden te voorkomen en de vrijheid van ons volk veilig te stellen, heeft de vrijheidsstrijders de meest glorieuze weerstand in de geschiedenis geleverd. Ze hebben opgeofferd gevochten en de doelen van het AKP/MHP-fascisme gedwarsboomd. Ons congres heeft zich ten doel gesteld om in de voetsporen te treden van alle helden die hun leven hebben gegeven in dit verzet. Dit verzet heeft het fascistische AKP/MHP-regime doen mislukken, de politieke ontwikkeling beïnvloed, de aspiraties van vrouwen en volkeren naar vrijheid en democratie levend gehouden, hoop gewekt en alle mogelijke fundamenten gelegd voor de verdere ontwikkeling van de strijd.”

Ook de aanvallen van het AKP/MHP-regime tegen vrouwen zijn gedurende het jaar voortgezet, zo staat in de verklaring van de TJK-E: Met name met gerichte aanslagen op pioniers van de vrouwenbeweging werd geprobeerd om de opkomende strijd van vrouwen te stoppen, de wil van vrouwen te breken en georganiseerde structuren te vernietigen. Dit heeft echter de vastberaden houding van vrouwen niet toegelaten.

Vrouwenrevolutie

Een maatschappelijke verandering is volgens de TJK-E na een halve eeuw strijd als Koerdische vrouwenbeweging alleen mogelijk met de eis van een vrouwenrevolutie. Ze benadrukt daarbij fundamentele principes die niet verwaarloosd mogen worden: liefde voor het land, zelfversterking gebaseerd op eigen kracht, organisatie, vasthoudendheid in de strijd, ethiek en esthetiek. De offensief voor een vrouwenrevolutie moet daarom beginnen op de maatschappelijke basis en in alle gebieden waar de vrouwenbeweging georganiseerd is, geleid worden met behulp van wereldwijd opgebouwde verbindingen – “met alle beschikbare middelen, vastberaden, vasthoudend en effectief”.

Tijdens het congres is uitgebreid gediscussieerd over in hoeverre de vrouwenbeweging aan haar eisen heeft voldaan en of de implementatie in de praktijk succesvol is geweest. Er was kritiek en suggesties met betrekking tot de methodologie en de bestaande mentale en praktische problemen die voortkomen uit de subtiele en directe aanvallen van het patriarchale systeem op vrouwen.

“De instellingen van de machten in de kapitalistische moderniteit zijn oorlogsinstrumenten geworden. Ze voeren zeer uitgebreide en veelzijdige aanvallen uit op bewegingen en sociale groepen die ze als een bedreiging voor hun eigen belangen zien. De strijd van volkeren en vrouwen op verschillende plaatsen ter wereld heeft de beschaving gebaseerd op staat en klassenmaatschappij zo sterk verzwakt als nooit tevoren. De gevoerde strijd en de prijs die daarvoor is betaald, brengen vrouwen en volkeren in de 21e eeuw dichter bij vrijheid. Het verzet van vrouwen wordt wereldwijd zichtbaarder. Onlangs heeft de door vrouwen geleide ‘Jin Jiyan Azadî’ (‘Vrouwen, Leven, Vrijheid’)-opstand in Rojhilat [Oost-Koerdistan] en Iran laten zien dat vrouwen de drijvende kracht zijn achter verandering”, aldus de TJK-E.

De Koerdische vrouwenbeweging in Europa legt voor de komende tijd een focus op onderwijs: “De vrouwenrevolutie vereist een radicale mentale verandering. Zonder mentale bewustwording kan de revolutie niet succesvol zijn. Onderwijs betekent voor ons ook onszelf definiëren en beslissen hoe we willen leven. Alleen zo kunnen we manieren en methoden vinden om machtsbeluste, seksistische en hiërarchische mentale en culturele structuren te overwinnen. Ons fundamentele doel is een radicale strijd tegen het patriarchale denken.”