TJK-E: Iedereen zaterdag 12 november naar de grote demonstratie in Düsseldorf

De Koerdische vrouwenbeweging TJK-E in Europa roept op tot een grootschalige demonstratie in Düsseldorf tegen de Turkse chemische wapenaanvallen en eist: “Op 12 november mag niemand naar school of werken, iedereen moet deelnemen aan onze strijd voor waardigheid.”

Bussen uit heel Duitsland, België en Nederland vertrekken vrijdagavond en zaterdagochtend naar Düsseldorf om mensen naar de grootschalige demonstratie in Düsseldorf te brengen tegen de Turkse chemische wapenaanvallen op de verdedigingszones van Medya. De Europese koepelorganisatie KCDK-E heeft 12 november uitgeroepen tot “nationale actiedag tegen het gebruik van chemische wapens”. De Koerdische Vrouwenbeweging in Europa (TJK-E) roept ook op tot massamobilisatie in Düsseldorf.

“Een misdaad van de eeuw vindt plaats”

De vrouwenbeweging beschrijft het gebruik van chemische wapens in de verdedigingszones van Medya, dat de afgelopen twee jaar steeds gewelddadiger is geworden, als een “misdaad van de eeuw in de ogen van het wereldpubliek”. Honderd jaar na de opdeling van Koerdistan in het Verdrag van Lausanne moet het “vernietigingsbeleid nu voltooid zijn”. De TJK-E herdenkt de 17 strijders die de afgelopen weken zijn omgekomen als gevolg van chemische wapenoperaties en benadrukt dat de guerrilla de kracht is die “de plannen voortstuwt” van het vernietigingsbeleid.

De vrouwenbeweging doet een beroep op de internationale gemeenschap: “Instellingen zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en de Verenigde Naties moeten onmiddellijk optreden tegen deze misdaden en de Turkse staat bestraffen. Het International Medical Committee for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), dat onlangs de regio heeft bezocht en een rapport heeft gepubliceerd, moet worden gehoord.”

“De Europese staten zijn medeplichtig”

De TJK-E beschuldigt de Europese staten ervan zichzelf “honderd jaar lang medeplichtig te maken aan het systeem van vernietiging en ontkenning van de Koerden” uit politieke en economische belangen, en stelt: “Ook de Europese staten maken zich schuldig aan door de PKK , dat een strijd voert voor vrijheid voor zijn volk, op de terreurlijst staat en daarmee het gebruik van chemische wapens legitimeert. Ze maken zich schuldig aan het toestaan ​​van Turkije om elke methode te gebruiken tegen de vrijheidsstrijd, door de delegaties die maanden geleden naar de Medya-verdedigingszones wilden reizen met humanitaire eisen, zoals het voorkomen van deze aanvallen, te criminaliseren en door hun stilzwijgen de Turkse staat uit te nodigen om zijn oorlogsmisdaden te laten escaleren. Zolang dit beleid van vernietiging en ontkenning, het beleid van genocide tegen het Koerdische volk voortduurt, zolang dit vuur blijft branden, zullen niet alleen deze landen, maar geen uithoek van de wereld vrij zijn.”

De TJK-E doet een oproep: “We roepen gezondheidsorganisaties, onafhankelijke instellingen en artsen die het menselijk leven heilig achten op om zich te verzetten tegen deze misdaad tegen de menselijkheid. Schending van het recht op leven, het meest fundamentele recht, kan geen recht zijn dat alleen in conventies en op papier bestaat. We roepen alle advocaten in Turkije, in Zuid-Koerdistan en in Europa op om een ​​houding aan te nemen die overeenkomt met hun beroepseer.”

“Een aanval op iedereen die gelooft dat een andere wereld mogelijk is”

De TJK-E onderstreept de universaliteit van het paradigma van de Koerdische vrijheidsbeweging en stelt: “De Koerdische vrijheidsstrijd wordt al vijftig jaar onafgebroken gevoerd. Er wordt niet alleen gestreden, maar er wordt een alternatief systeem gebouwd op basis van een democratisch-ecologisch, vrouwenbevrijdend paradigma. Dit paradigma is een model voor alle volkeren van de wereld. De aanvallen van vandaag op de vrijheidsguerrilla’s zijn aanvallen op dit paradigma, aanvallen op de overtuiging dat een andere wereld mogelijk is. Het gaat erom een ​​alternatief te vernietigen. Het is een universele aanval op iedereen die een democratisch en vrij leven wil. Daarom moet de strijd ertegen ook universeel zijn.”

“Niemand mag op 12 november naar zijn werk of naar school”

De belangrijkste kracht voor het verslaan van het Turkse fascisme en het stoppen van zijn misdaden is het Koerdische volk zelf, legt de TJK-E uit en roept op: “Op deze basis roepen we onze hele bevolking in Europa op, de Koerdische vrouwen, alle vrouwenraden, initiatieven en organisaties om op te staan ​​in de geest van mobilisatie en deze misdaad tegen de menselijkheid met ononderbroken acties aan de kaak te stellen. Met dit in gedachten hebben we 12 november uitgeroepen tot de nationale dag van de actie tegen chemische wapens in Europa. Op 12 november roepen we alle mensen uit Koerdistan, vrouwen, jongeren, ouderen, studenten, arbeiders, religieuze gemeenschappen, intellectuelen, democraten, socialisten, oppositiefiguren en iedereen die opkomt voor de mensheid op om met hun stem en Hart om deel te nemen aan de mobilisatie.

Op 12 november zullen we in Düsseldorf opnieuw een beroep doen op de internationale instellingen om dringend hun humanitaire, wettelijke en universele verplichtingen na te komen. Op 12 november mogen de vrouwen, onze mensen, de jongeren en onze vrienden niet naar school of werk gaan, het leven stoppen en deze strijd voor waardigheid aangaan.”