TJK-E: Op Wereld Kobanê Dag naar Den Haag!

De Koerdische Vrouwenbeweging in Europa (TJK-E) roept mensen op om op 1 november, Wereld Kobanê Dag, naar Den Haag te komen om er bij de OPCW op aan te dringen op te treden tegen de chemische wapenaanvallen van de Turkse staat in Zuid-Koerdistan en de guerrilla-luchtmacht om aanschaffen. Andere Koerdische organisaties zoals de Europese vereniging KCDK-E en het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK) mobiliseren zich ook voor de demonstratie als onderdeel van de actiedagen onder het motto “We zien uw misdaden – stop het gebruik van chemische wapens in Koerdistan!” met de hashtag #WeSeeYourCrimes.

De TJK-E stelt dat de OPCW voor een cruciale test staat: “Als, zoals in zijn institutionele verklaringen, ‘een wereld vrij van chemische wapens en de dreiging van hun gebruik’ wordt gewenst, moet het dringend optreden, opdat het niet in strijd is met zijn oprichting principes, doelen en missie en het verzoek van de internationale IPPNW-delegatie. Het moet onderzoeken uitvoeren en sancties opleggen aan de Turkse staat.”

De oproep van TJK-E gaat verder: “De beelden en uitspraken over het gebruik van chemische wapens door de fascistische Turkse staat tegen de guerrilla’s staan ​​al enige tijd op de agenda van het Koerdische volk en het democratische publiek. We willen nogmaals benadrukken dat de gepubliceerde beelden een duidelijke boodschap zijn aan alle groepen die staan ​​voor democratie en menselijke waarden, in het bijzonder Koerdische vrouwen en mensen. Ze zijn een oproep om verantwoordelijkheid te nemen.”

“Şebnem Korur Fincancı is de stem van het geweten”

Na het vrijgeven van de beschamende beelden van stervende strijders raakte de Turkse staat in paniek en valt iedereen aan die zich uitspreekt, aldus de TJK-E. Naast de onlangs gearresteerde MA-journalisten is dit ook de voorzitter van de Turkse Medische Vereniging, Şebnem Korur Fincancı: “De fascistische AKP/MHP-regering is schuldig en wil voorkomen dat de waarheid aan het licht komt. Ze wil haar misdaden verdoezelen en een klimaat van angst creëren, maar tevergeefs. Şebnem Korur Fincancı is een eervolle vertegenwoordiger van haar beroep, een geleerde die niet afwijkt van wat zij gelooft dat juist is, een moedige stem van het publieke geweten en een principiële pleitbezorger voor vrouwenrechten. Wij veroordelen deze fascistische aanvallen door de AKP-MHP-regering met klem.

“De internationale instellingen trekken hun legitimiteit in twijfel”

Het stilzwijgen van de relevante instellingen, gezondheids- en mensenrechtenorganisaties in het licht van zoveel concreet bewijs heeft de legitimiteit van deze instellingen in twijfel getrokken. Er is geen houding in Turkije of internationaal om deze misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken, aan het licht te brengen en te vervolgen. Met name het stilzwijgen van de OPCW en de Verenigde Naties laat zien dat ze, in tegenstelling tot hun beweringen, niet onafhankelijk zijn. De verklaring van de OPCW dat het vermeend gebruik van chemische wapens alleen op verzoek van een lidstaat kan worden onderzocht, brengt deze misdrijven niet aan het licht, maar biedt daarvoor een basis. Als de legitieme eisen van miljoenen mensen en de misdaden die tegen hen zijn begaan statutair worden genegeerd, wat kan dit dan anders betekenen dan partners te zijn in een eeuw van vernietiging en ontkenning? Welke menselijke waarde, welk geweten, welke wetenschappelijke ethiek kan dit aanvaarden? De OPCW staat voor een cruciale test.”