TJK-E roept op tot protest tegen isolement voor het Europees Parlement

De Koerdische Vrouwenbeweging in Europa (TJK-E) nodigt mensen uit voor een protest voor het Europees Parlement in Straatsburg op woensdag. De achtergrond is de groeiende bezorgdheid over de gezondheids- en veiligheidssituatie van Abdullah Öcalan. De Koerdische PKK-leider zit geïsoleerd van de buitenwereld op het Turkse gevangeniseiland Imrali. Oproepen aan het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa om ervoor te zorgen dat contact met hem en zijn medegevangenen mogelijk gemaakt worden, worden niet wordt gehoord. De CPT gaf zelfs geen commentaar omtrent hun bezoek aan Imrali een paar maanden geleden.

In een verklaring op maandag zei de TJK-E het volgende:

“Abdullah Öcalan wordt onderworpen aan verzwaarde incommunicado-detentie. Deze situatie wordt verergerd door willekeurige maatregelen zoals het voorkomen van contact met rechtspersonen en familieleden. Het is algemeen bekend in onze samenleving dat deze illegale actie een integraal onderdeel is van het doel om Öcalan op de knieën te krijgen, hem te isoleren en hem te onderwerpen aan onvoorwaardelijke overgave om uiteindelijk de Koerdische bevrijdingsstrijd neer te slaan. De AKP en haar fascistische coalitiepartner MHP hopen een uitweg te vinden uit hun binnenlandse en impasse in het buitenlands beleid door opnieuw de oorlog te verklaren aan het Koerdische volk.

In een tijd waarin de fundamentele mensenrechten en vrijheden gegarandeerd door de Turkse grondwet worden geschonden en het genocidale oorlogsbeleid van de Turkse staat tegen het Koerdische volk zich blijft intensiveren, de verklaring van het Asrin Advocatenkantoor dat de CPT waarschijnlijk geen persoonlijk contact had met Öcalan tijdens zijn laatste bezoek aan Turkije in september leidt tot een toename van de zorgen van onze samenleving. Bovendien leidt het tot een terechte bevraging van de missie en visie van het CPT. Het is onaanvaardbaar dat een instelling die verondersteld wordt foltering en onmenselijke behandeling te voorkomen en ernaar streeft om deze situatie uit te roeien, stil blijft tegenover wat er op Imrali gebeurt.

Het is onze verantwoordelijkheid tegenover de geschiedenis om de CPT, de Raad van Europa en alle andere instellingen van de internationale gemeenschap aan hun plichten te herinneren. In die zin roepen we op tot deelname aan onze mars op 14 december. Onze oproep is gericht aan de hele Koerdische samenleving en haar vrienden, maar in de eerste plaats aan Koerdische vrouwen. Sta achter onze mars en versterk het verzet.”

Het protestevenement begint om 13.00 uur op de Place du Luxembourg, Straatsburg.