Transnationaal Jineolojî-kamp in Montpellier

  • Frankrijk

Vrouwen uit 13 verschillende regio’s wisselden ideeën uit in een Jineolojî-kamp in Montpellier en bepaalden hun toekomstige werkprioriteiten.

Het kamp was een uitgebreid vervolg op tientallen regionale bijeenkomsten van de afgelopen jaren. De deelnemers waren vrouwen die actief zijn in het gebied van Jineolojî. De eerste bijeenkomst rondom dit thema vond plaats in 2017 met deelname van vrouwen uit negen verschillende landen in de vrouwenontmoetingsplaats UTAMARA. Daarna werd de focus gelegd op lokale kampen in Catalonië, Baskenland, Italië, Engeland, Duitsland, Portugal en Frankrijk.

Het kamp in Montpellier vond plaats van 26 tot 31 augustus en was opgedragen aan de YJA-star commandant Armanc Goşkar die in 2018 stierf. De deelnemers uit 13 regio’s waren al via verschillende netwerken met elkaar verbonden en konden voor het eerst direct informatie over hun werk uitwisselen. Voor de communicatie was simultaanvertaling in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Turks voorzien.

De bijeenkomst werd ingeleid met een Engelstalige film over Armanc Goşkar. Daarna presenteerden de deelnemers de biografieën van andere vrouwen die stierven in verschillende veldslagen. De Jineolojî Academie en het vrouwendorp Jinwar in Rojava kwamen aan het woord in videoboodschappen. Daarna volgden berichten uit de verschillende regio’s over hun eigen werk in het gebied van de Jineolojî.

Daarna volgden lezingen en workshops over het verband tussen geschiedenis en sociologie en de invloed van vrouwen. Het tweede deel ging over uitwegen uit het patriarchaat en de kapitalistische moderniteit en in deze context over liberalisme, speciale oorlog, individualisering, revolutionaire opvoeding, organisatie en zelfverdediging op ideologisch niveau.

In een sessie over de vraag hoe sociale identiteiten tot stand kwamen in het patriarchale systeem van heerschappij, kwamen termen als ‘vrouwelijke identiteit’ en de ‘kill the dominant male’-benadering aan de orde. Een ander aandachtspunt was de voorbereiding van de conferentie “Our Revolution: Liberating Life”, die begin november in Berlijn zal plaatsvinden.

Op de laatste dag werden de moeilijkheden en werkwijzen in het praktijkwerk besproken en werden de belangrijkste punten voor de komende periode bepaald. ‘s Avonds was er een feest met culturele bijdragen van de deelnemers. Aan het einde werd het kamp geëvalueerd.