“Turkije moet bevrijd worden van dit terreurregime”

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De jaarwisseling in Rojava vindt plaats onder de indruk van zware Turkse aanvallen. Het jaar werd ook gekenmerkt door hevige aanvallen op de revolutie. Zowel het regime in Damascus als dat in Ankara probeerde alles om de regio te destabiliseren via huurlingengroepen, waaronder IS. De woordvoerder van de Volksbeschermingseenheden (YPG), Nûrî Mehmûd, keek in een interview met ANF Nieuwsagentschap terug op het jaar 2023. Met het oog op de huidige situatie legde hij uit: “We hebben IS verslagen. We zullen er ook voor zorgen dat deze huidige aanvallen mislukken.”

Er ligt weer een revolutiejaar achter ons. Hoe hebben de verdedigingstroepen van Noord- en Oost-Syrië de ontwikkelingen in de regio doorstaan?

Rojava en Noord- en Oost-Syrië konden met de Lente van de Volkeren een nieuw project presenteren aan het volk van Syrië, de volkeren van het Midden-Oosten en de volkeren van de wereld. De YPG en de YPJ hebben de taak op zich genomen om dit project te verdedigen onder de paraplu van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). We waren in staat om dit democratische project te beschermen tegen de krachten van de status quo, de fascistische AKP/MHP regering, ISIS, de Moslim Broederschap, al-Nusra en andere groepen waarmee de Turkse staat zich heeft geallieerd. Ons volk heeft grote offers gebracht, aangezien er een uitgebreid politiek, sociaal en economisch embargo op Noord- en Oost-Syrië is geweest. Om de prestatie van de revolutie, het project van de democratische natie te vernietigen, hebben de instellingen van de speciale oorlog op het hoogste niveau antipropaganda gevoerd. Als de Syrische Democratische Strijdkrachten hebben we dit project, gebaseerd op sociale cultuur en moraliteit, verdedigd sinds het begin van de revolutie. Het project van de democratische natie betekent het beschermen van de wil en waardigheid van het volk en het democratiseren van Syrië. We hebben alle inlichtingen-, militaire en politieke aanvallen van de Turkse staat en de krachten die de status quo ante willen herstellen, afgeslagen. Tegelijkertijd hebben wij een democratisch project voor alle mensen in Syrië gepresenteerd. We hebben alle aanvallen en complotten afgeslagen die de successen in het noorden en oosten van Syrië teniet hadden kunnen doen. Daardoor hebben we grote successen geboekt.

Als verdedigingskracht benadrukt u herhaaldelijk dat u ook verantwoordelijk bent voor de verdediging van de volkeren van Syrië. Heeft u dit jaar contact gehad met de volkeren buiten de regio’s met zelfbestuur?

Onze regio is altijd in dialoog geweest met de bevolking van Syrië. Of het nu gaat om de gebieden in het noorden en oosten van Syrië die bezet zijn door de Turkse bezettingstroepen of de gebieden die gecontroleerd worden door de regering in Damascus, er is altijd een dialoog geweest met de mensen in het hele land. Als we terugkijken, hebben de mensen van Suweyda [in het zuidwesten van Syrië] dit jaar duidelijk te kennen gegeven dat ze het model van zelfbestuur als het meest geschikte model voor hen zien. Met uitzondering van de gebieden in het noorden en oosten van Syrië, is er nergens in Syrië een systeem waarin mensen zich vrij kunnen uiten en zich kunnen organiseren in een democratisch systeem. Noch in de gebieden onder controle van Damascus, noch in de door de Turkse bezettingsstaat bezette gebieden bestaat een dergelijk systeem. Er is geen democratische ruimte, laat staan een dergelijk systeem. Daarom hebben mensen niet de vrijheid om hun steun voor zelfbestuur uit te spreken en openlijk hun steun te betuigen.

Dit is duidelijk geen nieuwe situatie. De staten die de status quo willen handhaven, vooral de Astana-formatie, blijven openlijk tegen het systeem van het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië werken. Ze zien het als een obstakel tegen zichzelf. Deze krachten steunen voornamelijk op IS, de Moslim Broederschap, Jabhat al-Nusra en soortgelijke groepen, die ze gebruiken tegen Noord- en Oost-Syrië. Hun enige doel is het elimineren van de structuur die alle volkeren in staat stelt om samen te leven in een vrij en democratisch systeem.

Vooral het jaar 2023 heeft laten zien dat sommige staten zich niet als staten gedragen. De Turkse staat is zo’n staat. Het gedraagt zich openlijk als een maffia-achtige en terroristische staat. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft nauwe banden met de Taliban in Afghanistan en andere staten waar intensief drugs worden geproduceerd en verhandeld. Vooral de grens met Noord-Koerdistan wordt gebruikt voor drugshandel. Er is een levendige drugshandel zowel binnen Turkije als naar Syrië en Europese landen. Deze structuren worden nog verder ontwikkeld in Syrië en het noorden en oosten van Syrië.

U heeft dit jaar zeer intensief ingegrepen in Deir ez-Zor. Met welke resultaten?

De aanvallen op Deir ez-Zor waren erg gevaarlijk. De bedoeling was om de Koerdische en Arabische volkeren tegen elkaar op te zetten. Op basis van zo’n vete wilden ze de hele regio destabiliseren en het project van een democratische natie vernietigen. Maar het werkte niet zoals ze gehoopt hadden. In Deir ez-Zor leidde het Arabische volk het verzet tegen deze pogingen. Ze namen stelling tegen degenen die hun plichten binnen het systeem misbruikten en tegen maffiagroepen. Ze namen ook stelling tegen de huurlingengroepen die gesteund werden door de regering in Damascus. Samen met de SDF hebben deze mensen IS uit hun midden verdreven. Ze hebben het project omarmd van de democratische natie die alle volkeren verenigt. Met de eenheid van ons volk en onze defensiemacht is dit plan, geïnitieerd door de Turkse staat en gesteund door de regering in Damascus, binnen drie weken verijdeld. Met dit verzet is opnieuw duidelijk geworden dat het volk dit project krachtig steunt. Het volk wil dat dit project de basis vormt voor de toekomst van Syrië. Ondanks het economische en politieke embargo heeft de samenleving van Noord- en Oost-Syrië al haar middelen gemobiliseerd om onze strijdkrachten te steunen.

Dit jaar werden de gebieden in het noordoosten van Syrië zwaar aangevallen. In hoeverre waren jullie als verdedigingskracht in staat om op deze aanvallen te reageren?

Zoals u weet is Turkije lid van de NAVO en wordt het door de NAVO gesteund. Het maakt gebruik van zijn geavanceerde technologie en zijn luchtmacht. Desondanks is het niet in staat om iets te bereiken tegen onze defensiemacht. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, heeft openlijk gesproken over het plegen van oorlogsmisdaden, d.w.z. het aanvallen van de infrastructuur. En dat is precies wat er nu gebeurt. Het Turkse leger richt zich op drukkerijen, graanopslagplaatsen, energiecentrales, fabrieken en bevoorradingsfaciliteiten voor burgers. Met andere woorden, het richt zich rechtstreeks op mensen en dus op de mensheid. De Europese Unie en de NAVO moeten zich dit eindelijk realiseren. Dit is in strijd met het internationale oorlogsrecht en de Europese criteria. Een maffia-achtige kliek, een bende criminelen, heeft zich vandaag meester gemaakt van een strategische staat en gebruikt deze in het kader van deze mentaliteit. In die zin moeten de Europese Unie, de NAVO en het Turkse volk, vooral het volk van Turkije, hiertegen optreden. We moeten ons realiseren dat Turkije vandaag de dag wordt geregeerd door een maffiabende. Turkije moet worden gered van dit maffia- en terroristische regime.

Uw strijd tegen IS is dit jaar voortgezet. Jullie hebben met succes actie ondernomen tegen IS-cellen. Wat is de huidige status van de strijd tegen IS?

Onze oorlog tegen IS is al aan de gang sinds het begin van de revolutie. Zoals we weten zitten er duizenden IS-leden in onze gevangenissen. Er zitten ook ongeveer 50.000 familieleden van IS-leden in Kamp Hol. Dit alles vormt een grote bedreiging voor de regio. Bovendien vormen de door de Turkse bezettingsmacht bezette gebieden een achterland voor deze groepen. In de gebieden onder controle van de regering in Damascus, zoals Tadmur, is er ook een achterland voor dergelijke groepen. IS heeft daar een toevluchtsoord. Met andere woorden, het bestaan van deze gebieden, het bestaan van gevangenissen en kampen vormt al een grote bedreiging. De onopgeloste kwestie van het oprichten van een rechtbank voor de leden van deze groepen in de gevangenissen, het opzetten van een rehabilitatieprogramma voor deze mensen in de kampen en het bestaan van deze regio’s, die fungeren als een achterland en logistieke en doorvoergebieden vormen voor IS, vergroten het gevaar nog meer. Zolang deze problemen niet worden opgelost, zal IS altijd cellen in deze regio’s hebben. Natuurlijk heeft de internationale coalitie deze situatie duidelijk erkend. De internationale gemeenschap moet nieuwe beslissingen nemen tegen IS.

Er zitten meer dan 10.000 IS-leden in onze gevangenissen, als ze worden vrijgelaten kunnen ze tien keer zoveel leden bij IS brengen. Er wonen ook tienduizenden kinderen in Kamp Hol. Deze kinderen worden door hun familieleden opgevoed in de geest van IS. Ze groeien allemaal op als potentiële IS-leden. Er zijn hier geen maatregelen die voldoen aan internationale normen. Er zijn ook groepen die zich terugtrekken in door de Turkse staat bezette gebieden. De Turkse staat houdt IS in leven in deze gebieden met steun van de EU en de NAVO.

Deze IS-leden vormen niet alleen een bedreiging voor ons, maar ook voor de wereld. Met dit in gedachten gaat onze strijd om IS volledig te vernietigen met de grootste intensiteit door. Daarom is IS er nog niet in geslaagd om zich in onze regio’s sterk te organiseren. Het kan alleen cellen vormen. Al hun pogingen om verwarring te zaaien zijn tevergeefs geweest. Er zijn pogingen geweest om actie te ondernemen tegen de gevangenissen, maar die zijn mislukt, maar IS is niet gestopt, het gaat door. Het voortbestaan van IS vormt een groot gevaar. Deze situatie geeft zijn aanhangers hoop dat het zich kan hergroeperen. Dit gevaar bestaat van Europa tot Azië en helemaal tot in de VS. IS heeft nog steeds het potentieel om te hergroeperen. Met dit in gedachten moet er een aanpak voor IS-leden in gevangenissen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die in overeenstemming is met de normen van de wereld en internationale coalities. Ook voor de meer dan 50.000 familieleden van IS-leden moet een aanpak worden gevolgd die gebaseerd is op internationaal recht. Deze mensen moeten worden gereïntegreerd in de samenleving, ze moeten worden geresocialiseerd. Het is ook noodzakelijk om op grond van het internationaal recht actie te ondernemen tegen de staten die IS steunen.

Wat is uw doel als verdedigingskracht met het oog op het komende nieuwe jaar?

Het lijdt geen twijfel dat er vandaag de dag een sociaal model bestaat in Noord- en Oost-Syrië. De belangrijkste taak van onze strijdkrachten is het beschermen van de verworvenheden en doelen van de samenleving. We zullen onze plicht vervullen om de verworvenheden van de revolutie en de samenleving te verdedigen. We zullen onze verdedigingsplicht vervullen tegen alle fascistische en racistische aanvallen. Ons volk hoeft zich in dit opzicht geen zorgen te maken. We zullen het pad van onze martelaren blijven volgen. Vanaf onze eerste martelaar tot op de dag van vandaag zijn we hun nagedachtenis altijd trouw gebleven. In die zin moet ons volk ook zijn organisatie tegen dit alles versterken, zijn instellingen uitbreiden en consolideren. Alleen een sterke organisatie kan leiden tot succes tegen alle soorten aanvallen. Trouw aan de levens van de martelaren, trouw aan de doelen van de revolutie, trouw aan het systeem van de democratische natie zal ons naar succes leiden. We hebben ISIS verslagen en we zullen de huidige aanvallen verslaan. De overwinning zal van ons zijn.

Bron: ANF