Turkmeense vertegenwoordiger: We staan aan de zijde van de SDF tegen de Turkse invasie

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De vertegenwoordiger van de Turkmeense Unie in het zelfbesturende Manbij, Cuma Ali Haydar, onderstreept de vastberadenheid van het volk om de stad te verdedigen tegen een mogelijke invasie door Turkije.

De Noord-Syrische stad Manbij en omgeving staan ​​bovenaan de aanvalslijst van Turkije. De stad werd tot 2016 bezet door ISIS en vormde een belangrijk contactpunt tussen de Turkse staat en het ‘kalifaat’ van de terroristische organisatie. Een groot deel van de ISIS-logistiek, die met steun van de Turkse inlichtingendienst MIT naar de regio werd gebracht, verliep via Manbij. Ook jihadisten reisden via Manbij en Turkije om zich bij ISIS aan te sluiten of om overal ter wereld aanslagen te plegen. Dienovereenkomstig werden zowel ISIS als Turkije getroffen toen Manbij werd bevrijd door de Syrische Democratische Krachten (SDF). Nu begonnen de vermeende “antiterroristische operaties” van Turkije niet tegen ISIS, maar tegen de bevrijde bevolking en de bevrijders, en sindsdien wordt Manbij bijna dagelijks beschoten, vooral door Turkse artillerie. Keer op keer heeft Turkije een grootschalige invasie aangekondigd die onder meer in Manbij zal beginnen. Daarbij probeert de Turkse staat te verwijzen naar de Turkmeense minderheden in de regio om zo pan-Turkse, Turks-fascistische kringen nog meer te mobiliseren. Het Turkmeense volk heeft dit misbruik vanaf het begin geweigerd en heeft zijn plaats ingenomen in radicaal democratisch zelfbestuur op alle niveaus.

“De Turkse staat probeert de wil van het volk te breken”

De plaatsvervangend medevoorzitter van de Autonome Raad van Manbij, Cuma Ali Haydar, is een vertegenwoordiger van de Turkmeense Unie en in een interview met ANF Nieuwsagentschap sprak hij het perspectief van het Turkmeense volk uit over de aanvallen van Turkije en de acute dreiging van een invasie. Haydar benadrukte dat het Turkmeense volk een leven van stabiliteit en democratie wil en daarvoor vecht. Echter, zei hij, Turkse aanvallen op de regio zijn gericht op het breken van de wil van de mensen in de regio en het creëren van chaos. “We werken hier aan ons eigen project en we zullen onze principes en onze prestaties verdedigen tegen alle aanvallen, vuile allianties en complotten.”

“We hebben het recht om onszelf te verdedigen”

Haydar wees erop dat Noord- en Oost-Syrië niemand hebben aangevallen en citeerde het principe van Abdullah Öcalan: “Zelfs als we alle technologie en macht in de wereld zouden beheersen, zouden we niemand aanvallen, maar we zouden ons verdedigen tegen elke aanval. We hebben het recht om dat te doen.” Hij vervolgde: “De Turkse staat wil de regio destabiliseren, de economie tot stilstand brengen, het samenleven van volkeren verstoren en ze tegen elkaar opzetten. Het wil de hele regio bezetten en zijn eigen heerschappij vestigen. Ik woon in een dorp aan de grens en ik word bijna elke dag blootgesteld aan de aanvallen van de Turkse staat. De reden voor de agressiviteit is de grote angst van deze staat voor het autonome bestuursproject.”

‘Rusland oefent druk uit op Damascus om zich te verzoenen met Ankara’

Haydar verwees naar de geopolitieke impact van de oorlog in Oekraïne in de regio, en zei: “Rusland oefent druk uit op de regering in Damascus om zich met Ankara te verzoenen. Wij, de bevolking van Noordoost-Syrië, eisen dat er een overeenkomst of besprekingen plaatsvinden met de deelname van alle volkeren en partijen van Syrië. De volkeren van Syrië moeten samenkomen met alle partijen, discussiëren en de basis leggen voor een vrij land.”

‘We zullen ons land aan niemand uitleveren’

Haydar onderstreepte de noodzaak van een dialoog met alle krachten die vrede, stabiliteit en democratie willen: “Als Turkmenen streven wij, net als alle volkeren van Noord- en Oost-Syrië, naar een democratisch, vrij en vreedzaam leven. Onze zoektocht komt tot uitdrukking in de project van de democratische natie. We streven ernaar om samen met alle volkeren in ons eigen land te leven binnen het kader van het democratische systeem. We hebben tot nu toe geen enkel volk of staat aangevallen. Iedereen ziet dat de Turkse staat een bezettende staat is en valt aan onze gebieden elk uur van elke dag. Dit land is van ons, deze grond is van ons. We zullen ons land aan niemand geven.’

‘We staan naast de strijdkrachten’

Haydar definieerde het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië als de legitieme vertegenwoordiging van de wil van de mensen in de regio en benadrukte dat in de SDF “de kinderen van alle volkeren van de regio” strijden.

“We zullen samen met onze kinderen ons land verdedigen. Ik zie het in mijn dorp: de Turkse staat valt elke dag aan. Het schiet op onze velden en huizen, maar de mensen gaan door met hun dagelijks leven en laten zich niet stoppen. Dit toont aan dat er geen manier waarop de vijand erin zal slagen onze wil te breken. We zijn toegewijd aan ons eigen project, onze principes en onze prestaties tegen alle aanvallen, vuile allianties en complotten”, besloot hij.