Turks regime wil straathonden laten inslapen

  • Turkije

Straathonden maken deel uit van het stedelijke landschap in Turkije. Als het aan Recep Tayyip Erdoğan ligt, komt daar binnenkort verandering in. In opdracht van het hoofd van het regime zelf is er een wetsvoorstel opgesteld dat bepaalt dat straathonden geëuthanaseerd moeten worden als ze niet herplaatst kunnen worden. Dierenwelzijnsorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties, evenals de Turkse Orde van Advocaten (TBB), luiden de noodklok. Op donderdag riepen ze de regering in steden als Istanbul en Izmir op om het ontwerp in te trekken. Het probleem van straatdieren kan niet worden opgelost door ze te doden of op te halen, maar alleen door gerichte castratie of sterilisatie, vaccinatie en vrijlating in het gebied van herkomst.

AKP: Euthanasie “pijnloos” met spuit

Volgens schattingen zijn er ongeveer zeven miljoen straathonden in Turkije. Volgens de omroep NTV moeten dierenasielen, waarvan de capaciteit nu al als absoluut ontoereikend wordt beschouwd, de honden in de toekomst euthanaseren als ze na 30 dagen niet kunnen worden herplaatst. Andere straathonden worden dan verzameld en 30 dagen in asielen geplaatst. De omroep citeerde bronnen binnen Erdoğans regerende AKP-partij. Volgens de bronnen zal de euthanasie “pijnloos” worden uitgevoerd met een injectie.

“Een vrije en veganistische wereld zonder kooien, grenzen en klassen” stond er gisteren op het spandoek van een demonstrant in Izmir (c) MA

Advocaat: Historische haat tegen dieren

De Koerdische advocaat Rojda Kuruş, die lid is van het Dierenbeschermingscentrum van de balie van Izmir, beschrijft het ontwerp als een “kwaadaardig bedrog” en ziet Erdogans plan als een geplande “genocide tegen dieren”. Er is een uitgesproken dierenhaat in Turkije, die een lange historische en politieke achtergrond heeft, vertelde Kuruş aan journalist Tolga Güney van het persbureau Mezopotamya in de marge van een demonstratie op donderdag. “De grootste kiem van dierenhaat in het moderne Turkije werd gezaaid in de jaren 90 onder het motto van ‘verwestersing’.” Honderdduizenden honden werden gedood en levend verbrand, maar de populatie straatdieren kon niet worden teruggedrongen.

Permanent sterilisatie- en castratieprogramma

Ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat het plan van de regering om duizenden dieren te euthanaseren onrealistisch is. “De kosten zouden veel te hoog zijn,” zegt Kuruş. De advocaat vreest dat de honden daadwerkelijk doodgeschoten, levend begraven of verbrand zullen worden. Dergelijke slachtingen vinden sowieso al plaats, zoals blijkt uit massagraven met botten van dieren die keer op keer zijn opgegraven. “In Turkije betalen dieren met hun leven voor het feit dat er geen permanent sterilisatie- en castratieprogramma is, waardoor het aantal straathonden geleidelijk wordt geminimaliseerd om verder nageslacht en dierenleed te voorkomen. Ze moeten ook sterven omdat de autoriteiten het achterlaten van dieren niet strafbaar stellen.”

Na de honden komen de katten, vrezen NGO’s in Turkije (c) MA

“We zullen de vernietiging van de honden van dit land niet toestaan”

Rojda Kuruş gelooft dat het wetsontwerp uit de pen komt van een mentaliteit die geen geweten heeft. “Het is de politiek van haat die mensen voorbij moraliteit en ethiek drijft om dergelijke daden te plegen. Deze haat is niet alleen gericht tegen honden of dieren in het algemeen. We kennen het van de massamoorden op de Koerdische en Armeense bevolking, de aanvallen op LGBTIQ mensen en de vrouwenmoorden. Dieren zijn de meest weerloze levende wezens in de keten waarop deze fundamentele haat is gericht.” Volgens Kuruş beweert de AKP het ontwerp te hebben gemodelleerd naar wetten in Europese landen. In Roemenië bijvoorbeeld keurde het Grondwettelijk Hof in 2013 een wet goed die lokale autoriteiten verplicht om gevangen honden in dierenasielen slechts 14 dagen te verzorgen en ze daarna te euthanaseren. “Turkije heeft een unieke structuur en cultuur van samenleven. Al duizenden jaren leven we in een beschaving waar honden, katten en andere wezens samenleven met mensen. Daarom hebben we wetten nodig die deze structuur van samenleven bevorderen, niet vernietigen. We zullen de vernietiging van de honden van dit land niet toestaan.”

Bron: ANF

Dokter Riha: Dieren worden gedood en het milieu wordt vernietigd door Turkse bombardementen