‘Turkse escalatie is een oorlogsverklaring’

  • Rojava/ Noord- en Oost-Syrië

De afgelopen dagen voerde de Turkse bezettingsstaat gewelddadige aanvallen uit op afzonderlijke gebieden in Noord- en Oost-Syrië, waarbij bewoners en dienstverlenende instanties met allerlei lichte en zware wapens werden ingezet, waarbij martelaren en gewonden vielen.

Emine Osê, mede-plaatsvervangend voorzitter van de Uitvoerende Raad voor het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, sprak met ANHA Nieuwsagentschapover de steeds verdergaande aanvallen en zei: “De Turkse aanvallen op de regio’s van Noord- en Oost-Syrië geven aan dat de Turkse bezettingsstaat alle tegenstanders tart terwijl het stilzwijgen van internationale machten de medeplichtigheid aan de misdaden aantoont die in de hele regio zijn begaan.

Osê benadrukte: “Wij in de Autonome Regering beschouwen deze aanvallen niet als een escalatie, maar eerder als een door Turkije verklaarde oorlog. De internationale gemeenschap in het algemeen moet deze agressie serieus nemen en de nodige maatregelen nemen en Turkije stoppen. De verantwoordelijkheid ligt bij de landen die betrokken zijn bij de Syrische crisis, vooral die in de Syrische landen.”

Verwijzend naar de recente dodelijke aanslagen die steeds meer levens hebben geëist, vervolgde ze: “Ze moeten een eerlijk en serieus standpunt innemen tegen de aanslag van 17 augustus, die resulteerde in vele martelaren en gewonden, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, en gericht op Dit is een verschrikkelijke schending van de veiligheid van Noord- en Oost-Syrië en de soevereiniteit van Syrië in het algemeen.”

Osê merkte op dat Turkije ook basissen van Syrische regime-troepen heeft beschoten, en zei : “De regering van Damascus moet serieus optreden tegen deze aanvallen. Aan de andere kant roepen we de inwoners van Noord- en Oost-Syrië op om op hun land te blijven.”

Osê wees erop dat “Turkije door middel van een reeks ontmoetingen met regionale en internationale machten probeerde goedkeuring te krijgen om zijn expansionistische doel te bereiken door de gebieden van Noord- en Oost-Syrië te bezetten. Toen bleek dat dit niet de gewenste resultaten opleverde ging Turkije over tot bombardementen door UAV’s, waardoor veel oorlogsmisdaden worden gepleegd. De Turkse regering probeert het project van de autonome regering te staken en heeft haar expansionistische ambities in de regio niet opgegeven.”

Osê riep de bevolking van Noord- en Oost-Syrië op om in hun gebieden te blijven en hun toevlucht te nemen tot de veilige plaatsen die door de autonome regering zijn voorbereid als onderdeel van de maatregelen die zijn genomen tegen de bombardementen op een regio in Noord- en Oost-Syrië.

“Het Autonome Bestuur zal niet zwijgen over deze schendingen, maar zal alle schendingen en misdaden documenteren en de verantwoordelijken ter verantwoording roepen”, voegde ze eraan toe.

Osê benadrukte: “Met deze aanvallen op Noord- en Oost-Syrië dwingt Turkije ons om legitiem op deze aanvallen te reageren, wat niet iets is dat we willen. Maar als Turkije de oorlog blijft verklaren en onze gebieden blijft aanvallen, zullen onze strijdkrachten gebruik maken van hun legitiem recht op zelfverdediging.”

Osê sloot haar toespraak af met de volgende woorden: “Ondanks alle eerdere oproepen, doen de wereldopinie en de internationale gemeenschap hun plicht niet. Daarom vragen we hen nogmaals om hun plicht jegens de regio’s Noord- en Oost-Syrië na te komen en de gevolgen van deze aanslagen serieus te nemen.”