Tweede congres van de feministische organisatie „Gemeinsam Kämpfen“

  • Duitsland

In het weekend van 1 en 2 juni 2024 kwamen ongeveer 60 vrouwen en mensen van andere onderdrukte geslachten samen voor het tweede congres van de feministische organisatie “Samen strijden voor zelfbeschikking en democratische autonomie”.

Op zaterdag blikten ze terug op de twee jaar sinds het eerste congres en analyseerden en evalueerden ze hun eigen werk. Op zondag werden nieuwe structuren, prioriteiten en verantwoordelijkheden bepaald op basis van deze reflecties.

“Wij zijn de strijd tegen het patriarchaat niet begonnen!”

Het congres werd geopend met groeten van de Koerdische vrouwenbeweging, de koepelorganisatie van Yezidi-vrouwenraden en internationalisten in Rojava. Zij benadrukten dat de activisten van Gemeinsam Kämpfen niet de eersten zijn die de strijd tegen het patriarchaat zijn aangegaan. Er werd ook benadrukt dat de bevrijding van vrouwen en alle andere onderdrukte geslachten niet alleen in één regio kan worden bevochten en dat perspectieven vooral kunnen worden gevonden in de gezamenlijke opbouw van een wereldvrouwenconfederalisme. Deze woorden gaven het congres dus een kader met een oproep om vragend naar het verleden te kijken en actief aansluiting te zoeken bij het heden in andere revolutionaire bewegingen. De noodzaak van doelgericht werken werd nogmaals benadrukt door de evaluatie van de huidige politieke situatie.

Op zaterdag werden verschillende perspectieven op de organisatorische situatie gedeeld en besproken. Er werd besproken hoe het werk gedaan werd, waar er hiaten zijn in ons eigen werk en welke reflecties Fighting Together nodig heeft om te groeien als organisatie en sociale kracht. Op zaterdag werden ook activisten van de vrouwenbeweging, de jeugd, Jineolojî en het Women Defend Rojava initiatief uitgenodigd als belangrijke stemmen voor deze evaluatie. Vrouwen die werken rond het thema geschiedenis benadrukten: “Het werd duidelijk hoe gescheiden we zijn van ons land, hoe gescheiden we zijn van onze tegenhangers, hoe gescheiden we zijn van onszelf. De oplossing ligt in de geschiedenis.”

De deelnemers keken terug op twee jaar waarin Gemeinsam Kämpfen nieuwe vrienden kon maken en het sociale werk op verschillende gebieden vooruit kon helpen. In de onderwijsprogramma’s werd meer ideologische diepgang bereikt. Er werden ook nieuwe structuren en netwerken gecreëerd.

In de discussies over de organisatorische situatie kwamen herhaaldelijk vragen naar voren die in de komende praktische fase beantwoord moeten worden: Welke rol speelt Struggle Together binnen een internationalistische beweging en hoe wordt de praktijk bevorderd binnen de verschillende lokale realiteiten? De noodzaak om duidelijke doelen te stellen voor de opbouw van een democratische moderniteit en om een link te leggen tussen praktijk en ideologische verdieping werd duidelijk. Kracht en perspectief werden ook geput uit verslagen van delegaties naar Rojava en Şengal. Onder de indruk van het werk in Şengal bespraken de deelnemers ook hoe collectieve pijn krachtig verzet kan worden in de context van Duitsland.

“We hebben geen kader nodig dat we niet kunnen vullen met leven”

Het doel van de zondag was om duidelijke organisatorische en inhoudelijke richtlijnen te definiëren voor de komende twee jaar. Een van de resoluties was om de samenwerking met andere spelers in de democratische moderniteit te intensiveren en uit te breiden. In de toekomst zal sterk de nadruk worden gelegd op sociaal werk tegen vrouwenmoorden. Daarnaast moet het externe werk worden versterkt om het contact met andere revolutionaire en antipatriarchale bewegingen uit te breiden. Ook in de discussies over andere terreinen werd steeds weer benadrukt dat de antwoorden op strategische vragen vooral in de gezamenlijke praktijk te vinden zijn.

Over het algemeen waren de discussies zeer serieus. Het werd duidelijk hoe vastberaden feministische organisaties zijn om de ontwikkeling van een mondiaal vrouwenconfederalisme te stimuleren. “Daar waar we naar binnen gaan met eisen aan elkaar, kunnen we ook naar buiten gaan met resultaten”, zo vatte een deelneemster de discussie op het congres samen. Een andere deelnemer concludeerde dat het congres had laten zien dat activisten steeds moediger worden in het doen van voorstellen en het ter discussie stellen daarvan en dat er belangrijke stappen zijn en worden gezet. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de deelnemers steeds meer betekenis kunnen geven aan hun werk en zichzelf daarin.

Samen strijden

De organisatie Gemeinsam Kämpfen is in 2017 opgericht door internationalisten. De feministische organisatie is nauw verbonden met de Koerdische vrouwenbeweging en haar ideeën voor een democratisch sociaal ontwaken waarin vrouwenbevrijding centraal staat.